Dr K. Thiel- Jańczuk odwołuje zajęcia i dyżury w dniu 14.-15 października br.

Prof. UAM dr hab. Joanna Ostrowska odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 14-15 października

Zajęcia z Muzealnictwa (II i III rok lic) i Badań wizualnych w praktyce (II SUM) 16.10 się nie odbędą

Korekty planów zajęć

I roku SUM IC

wykład „Intrecultural Management” z prof. J. Sójką wraca do sali D, bud. E

II rok SUM IC

wykład „High education and intercultural relations” z dr C. Kościelniakiem wraca do sali 307

III rok LIC

zajęcia środowe z „Psychologicznych determinant komunikacji międzykulturowej: z dr A. Chojniak wracają do sali 10

„Teatr jako performans” – w dniu 29.10 zajęcia dla grup 1-4 odbędą się w godzinach 8.00 – 11.15. Zapraszamy na zajęcia grupy 5-6!

 

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „Uczeń” oraz „Student”. Procedura przyznawania stypendiów została szczegółowo opisana w regulaminach, które umieszczono poniżej.

Więcej informacji

ZMIANA TERMINÓW WNIOSKOWANIA O STYPENDIA

W związku z koniecznością dostosowania regulaminu pomocy materialnej, systemu USOS oraz USOSweb do ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)(Konstytucja dla nauki – Ustawa 2.0) w zakresie świadczeń dla studentów i doktorantów zmianie ulegnie harmonogram wnioskowania o stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. NOWY HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA ZOSTANIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONY.

Prosimy śledzić informacje:

1/na stronie:

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej

2/ w USOSweb

3/ na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Studentów (wcześniej: dziekanat WNS)