Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 roku przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych jednorazowe stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego. Jednocześnie informujemy, iż Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XVIII/490/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku dokonał zmian w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016r. poz. 3069).

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie do 15 lipca każdego roku. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi na przełomie listopada i grudnia br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Uchwała i Dokumenty

STYPENDIA SANTANDER UNIVERSIDADES

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet otrzymał z Santander Universidades środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia dla studentów i doktorantów, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Termin składania wniosków 31 maja.  >> Więcej

Wykład – Ryszard Nycz: Nowa humanistyka w Polsce. Kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji

Zapraszamy na kolejne otwarte Seminarium Instytutu Kulturoznawstwa. Naszym Gościem będzie Prof. Ryszard Nycz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Nowa humanistyka w Polsce. Kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji”

22 maja 2017 r., godz. 11.30 sala I, bud. AB, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.

Wykład będzie próbą scharakteryzowania głównych nurtów nowej humanistyki na świecie (humanistyki cyfrowej, zaangażowanej, kognitywnej, posthumanistyki oraz badań opartych na sztuce), jak też ważniejszych sporów i nieporozumień, jakie wokół niej narosły w polskiej humanistyce w ostatnim dziesięcioleciu.

Ryszard Nycz – literaturoznawca i kulturoznawca, prof. dr hab., kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, prof. IBL PAN. Autor ok 200 publikacji; ostatnia książka Poetyka doświadczenia: teoria – nowoczesność a literatura (2012). Promotor 21 doktoratów. Red. nacz. dwumiesięcznika „Teksty Drugie”, przew. kom. red. serii „Horyzonty Nowoczesności” oraz „Nowa Humanistyka”, współred. serii „Modernizm w Polsce” oraz „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History”. Czł. rzeczyw. PAN, czł. koresp. PAU, czł. KNoL i KNoK PAN, doktor h.c. (UO).

Jak pamiętamy? Fotografia jako pamięć żywa / prof. Marianna Michałowska

W środę 18 kwietnia 2017 o godz. 18.00 w Galerii PF, dyrektor IK prof. Marianna Michałowska, wygłosi wykład „Jak pamiętamy? Fotografia jako pamięć żywa”.

Philippe Lejeune porównuje pamięć do podlegającego korekcie „brudnopisu własnego życia”. Jednak pisząc, nie mamy władzy nad „poprawkami” do życia wprowadzanymi. Czy fotografia może być notatkami do tego tekstu? Przykładów do wykładu dostarczą realizacje wizualne: fotografie i filmy, za pomocą których artyści opowiadają o własnym życiu. Jak fotograficzne świadectwo przeszłości zmienia wyobrażenie przyszłego życia.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu „Kreatywne ćwiczenie oka”

ZAPRASZAMY!

ANKIETA: BADANIE OPINII STUDENTÓW

Szanowni Państwo,

Zapraszam do wypełnienia ankiety, znajdującej się na https://bos2017.ankietka.pl/ Jest ona głównym elementem projektu, którego celem jest rozpoznanie opinii studentów na temat satysfakcji z uczelni oraz wyboru studiów. Organizatorem badania jest Studenckie Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów UEP. Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Badanie jest skierowane do studentów stacjonarnych uczelni publicznych w Poznaniu. Patronat nad projektem sprawuje Rektor UEP, natomiast patronat honorowy Prezydent Miasta Poznania.
Wyniki badania zostaną ogłoszone podczas specjalnej konferencji, która odbędzie się 12 maja w Uniwersytecie Ekonomicznym.
Więcej szczegółów na temat projektu można uzyskać u koordynatora badania, dr. Krzysztofa Szwarca z Uniwersytetu Ekonomicznego (
k.szwarc@ue.poznan.pl)

Wzory kultury a wzory obywatelskości

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wzory kultury a wzory obywatelskości

Poznań, 31.03.2017 r.

Program Konferencji (PDF)

 

9.00- 10.00 rejestracja uczestników w AULI im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89bud. E, piętro I,sala D.

10.00- OtwarcieKonferencji Naukowej „Wzory kultury a wzory obywatelskości”przez Panią

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM: Prof. UAM dr hab. Mariannę Michałowską oraz Pana Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM: Prof. UAM dra hab. Jacka Sójkę – w sali D.

 10.15 –Otwarcie sesjiinauguracyjnej: Prof. UAM dr hab. Jan Grad, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.

 10.30 – 12.00 – Sesja I inauguracyjna w sali D – Wystąpienia uczestników konferencji podczas sesji (prowadząca dr Małgorzata Durzewska)

Prof. UAM dr hab. Jan Grad, Kierownik Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze, WNS, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu,Wzory kultury jako upowszechnione sposoby myślenia i działania

Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej Instytut Socjologii, Instytut Socjologii UAM w Poznaniu, Społeczeństwo obywatelskie jako proces

Prof. AIK dr hab. Mateusz Nieć, Akademia Ignatianum w Krakowie, Dyskusja demokratów z elitarystami o uczestnictwo w polityce. U źródeł demokracji

Dr n. pr. Michał Boczek,Uniwersytet Jagiellońskiw Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie, Kultura prawna a propaganda prawna

11.30 – 12.00 – Dyskusja

 12.00 – 12.30  Przerwa kawowo-kanapkowa

Program Konferencji Naukowej – Wzory kultury a wzory obywatelskości – cz. 2

 12.30 – 14.30 – Sesja II w sali D – Definiowanie wzorów obywatela
Wystąpienia uczestników konferencji. Prowadząca: dr Małgorzata Durzewska

Dr ElizaNowacka, Collegium Civitas w Warszawie, Obywatel – czyli kto? Wzorce obywatela w polskiej edukacji i mediach

Dr Paulina Depczyńska, UJK w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Między autonomią, tożsamością a partycypacją – o problemach edukacji obywatelskiej w Szwajcarii

Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska,Instytut Socjologii UAM, Obywatel Dziecko: ryba, która ma głos. Kilka uwag o przepisach na model dziecięcego obywatelstwa

Mgr Marcin Klaja,Instytutu Kulturoznawstwa UAM,Obywatel: człowiek pracujący czy próżnujący? Dialektyka obywatelstwa

Dr Andrzej Bełkot, Instytutu Kulturoznawstwa UAM, Idea „światłego obywatela” i jej dzisiejsza kondycja

Dr Michał R. Węsierski,SGGW w Warszawie,Przejście żywieniowe: między naturą a kulturą. Wzorce zachowań indywidualnych wobec potrzeb egzystencjalnych i nawyków kulturowych a dobrostan społeczny

Dyskusja 14.00-14.30

14.30-15.30 przerwa obiadowa

 15.30 – 18.00 – Sesja III w sali D – Aktywność obywatelska a nieposłuszeństwo obywatelskie
Wystąpienia uczestników konferencji. Prowadząca: dr Małgorzata Durzewska

Prof. UAMdr hab. Juliusz Tyszka, Instytutu Kulturoznawstwa UAM, Teatr obywatelski lat 70 tych

Dr hab. Joanna Ostrowska, Instytutu Kulturoznawstwa UAM,Człowiek performujący jako obywatel

Dr hab. Krzysztof Bondyra, Instytut Socjologii UAM, Westerny a demokracja lokalna

Dr Gałecki Sebastian,Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wolność sumienia i nieposłuszeństwo obywatelskie

Dr Małgorzata Borkowska-Nowak, KULim. Jana Pawła II w Lublinie,Nieposłuszny obywatel. Rekonstrukcje i interpretacje idei walki bez użycia przemocy

Mgr Leśniewski Andrzej, Instytutu Kulturoznawstwa UAM, Ewaluacja wzoru osobowego społecznika

Dr Małgorzata Durzewska, Instytutu Kulturoznawstwa UAM, Wzory obywatelskości – próba uchwycenia wzorów obywatelskości w przestrzeni płynnej nowoczesności

Dyskusja 17.30 -18.00

18.00 – Podsumowanie i zakończenie obrad Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wzory kultury a wzory obywatelskości” przez organizatorów: Kierownika Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze prof. UAM dra. hab. Jana Grada, oraz dr Małgorzatę Durzewską IK UAM.