Uniwersytet jako promotor… / warsztaty

Premiera:  17 października 2019

Warsztaty „Uniwersytet jako promotor artystów. Porównanie modeli promocji artystów w Polsce i USA”.

Porównanie modeli kształcenia i wspierania młodych twórców, grup teatralnych oraz o stażach i rezydencjach porozmawiają dziekani i profesorki uczelni publicznych i prywatnych z Los Angeles, Nowego Jorku i New Mexico.

PROWADZĄCY:

GOŚCIE:

  • David Bridel – dziekan wydziału teatralnego, USC School of Dramatic Arts, Los Angeles
  • Oliver Jai’Sen Mayer – prodziekan wydziału teatralnego, USC School of Dramatic Arts, Los Angeles
  • Brian Kite – dziekan wydziału teatralnego, UCLA Theater, Film, and Television
  • Prof. dr hab. Juliusz Tyszka – Instytut Kulturoznawstwa UAM
  • Prof. Maciej Łakomy – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
  • Mark Murphy – założyciel i długoletni dyrektor wykonawczy centrum sztuk performatywnych RedCat w Los Angeles

Wydarzenie prowadzone w języku angielskim z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego na język polski.

Wydarzenie odbędzie się w Collegium Maius w Sali Śniadeckich.

Obowiązują zapisy. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.

STYPENDIUM REKTORA

Dnia 10 października 2019 roku został przez p. Prorektor ds. studenckich podpisany harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium rektora (do 30 września 2019 roku stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem:

  • – dnia 15 X 2019 roku, o godz. 12:00, nastąpi uruchomienie modułu generowania wniosków w USOSweb,
  • – dnia 24 X 2019 roku, o godz. 23:59, nastąpi wyłączenie modułu generowania wniosków w USOSweb,
  • – na dzień 25 X 2019 roku wyznaczony został ostateczny termin dostarczenia wniosków do Biur Obsługi Studentów.

Studentów niestacjonarnych zachęcamy do skorzystania z możliwości dostarczania dokumentów przesyłką pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją dostępną na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.

Z harmonogramem można zapoznać się na stronie:

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow

Dr K. Thiel- Jańczuk odwołuje zajęcia i dyżury w dniu 14.-15 października br.

Prof. UAM dr hab. Joanna Ostrowska odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 14-15 października

Zajęcia z Muzealnictwa (II i III rok lic) i Badań wizualnych w praktyce (II SUM) 16.10 się nie odbędą

Korekty planów zajęć

I roku SUM IC

wykład „Intrecultural Management” z prof. J. Sójką wraca do sali D, bud. E

II rok SUM IC

wykład „High education and intercultural relations” z dr C. Kościelniakiem wraca do sali 307

III rok LIC

zajęcia środowe z „Psychologicznych determinant komunikacji międzykulturowej: z dr A. Chojniak wracają do sali 10

„Teatr jako performans” – w dniu 29.10 zajęcia dla grup 1-4 odbędą się w godzinach 8.00 – 11.15. Zapraszamy na zajęcia grupy 5-6!