Nagroda dla Aleksandry Binicewicz

Zakończyła się VI edycja konkursu PAN na najlepszą, oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w 2017 roku. Konkurs ogłoszono na początku stycznia br. Nadesłano 52 wnioski. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych jest Aleksandra Binicewicz z Instytutu Kulturoznawstwa UAM za pracę na temat współczesności pogranicza polsko-niemieckiego. Gratulujemy!

Fot. Adrian Wykrota

Kultura oficjalna a kultura prywatna w okresie Biedermeier / dr Katarzyna Walkowska

Zapraszamy na piątkową dyskusję o niemieckiej kulturze z okresu Biedermeier. Naszym gościem będzie dr Katarzyna Walkowska (absolwentka Instytutu Filologii Germańskiej UAM), która zabierze nas w przebojową przygodę po sekretach mieszczańskiego świata. Spotkanie odbywa się w ramach przedmiotu fakultatywnego „Kulturowe mity Niemców” i ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy o kulturze niemieckiej.

25 maja 2018, godz. 11.30
Instytut Kulturoznawstwa UAM
ul. Szamarzewskiego 89A, sala 10AB

SZKOŁA LETNIA DLA „BEST STUDENTÓW” BESTSTUDENTCAMP

Prorektor UAM ds. kształcenia uprzejmie informuje, iż przyjmuje zgłoszenia studentów I i II roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, do wzięcia udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Nabór wniosków zamieszczonych na stronie www UAM trwa do 4 czerwca 2018 r. poprzez złożenie w sekretariacie Prorektora ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk lub wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: beststudent@amu.edu.pl.

Kapituła dokona wyboru uczestników (do 12 osób w „klasie” nauk humanistycznych i społecznych oraz w „klasie” nauk przyrodniczych i ścisłych) na podstawie listu motywacyjnego.

Wyniki zostaną ogłoszone do 15 czerwca 2018 r.

Decyzje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane drogą e-mailową.

Szczegółowe informacje znajdują się w Portalu Studenta, w zakładce Program Best Student.

 

 

World Press Photo 2018 – wykład prof. Marianny Michałowskiej

Wykład Marianny Michałowskiej pt. „Fotoreportaż i widoki cierpienia – obraz świata w konkursie World Press Photo” w ramach wystawy World Press Photo 2018.
17 maja (czwartek) o 18.30 w Holu Balkonowym CK Zamek w Poznaniu.
„W Widokach cudzego cierpienia Susan Sontag, przywołując slogan reklamowy Paris Matcha: głoszący „Waga słów, szok obrazów”, twierdziła, że w fotodziennikarstwie obrazy miały przykuwać uwagę, zaskakiwać. W wykładzie analizuję jakimi środkami fotografowie dzisiaj przyciągają odbiorców, jak opowiadają, by zwrócić naszą uwagą na problemy świata?”

http://ckzamek.pl/wydarzenia/3002-world-press-photo-2018-fotoreportaz-i-widoki-cierp/

Wykład „W krainie Czyngis-Chana. Idee, które stworzyły Mogolię”

Zapraszamy na wykład gościnny u dra Łukasza Czajki!
W najbliższy poniedziałek zapraszamy na spotkanie z myślą Dalekiego Wschodu. W intelektualną podróż po mongolskim stepie zabierze nas mgr Adam Dohnal z Instytutu Wschodniego UAM. Spotkanie jest częścią wykładów z filozofii współczesnej (obecność Drużyny Pierścienia w komplecie bardzo wskazana), wykład gościnny ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane spuścizną Czyngis-chana.

Konferencja naukowa „Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Kulturoznawstwa

Zakład Semiotyki Kultury

Konferencja naukowa

„Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone”

22-23 maja 2018, Poznań

Wydział Nauk Społecznych, ul. Szamarzewskiego 89

Budynek E – Collegium im. Floriana Znanieckiego, sala B

 

WTOREK, 22 MAJA 2018

Od godz. 9.30 rejestracja uczestników konferencji

10.00 – otwarcie konferencji oraz przywitanie gości przez prof. Jacka Sójkę, dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz prof. Mariannę Michałowską, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa.

10.15 – Prof.  Anna Wieczorkiewicz (UW), Podróżnicza topika i logika trójkąta. Lévi-Straussowskie oswajanie struktury narracji

10.45 – Dr hab. Marek Pacukiewicz (UŚ), Potwór Claude’a Lévi-Straussa

11.15 – Dr  Maciej Falski (UW), Claude Lévi-Strauss: antropologia jako etyka społeczna

11.40-12.00 Dyskusja

 

12.00-12.30 Przerwa na kawę

 

12.30 – Prof. Leszek Kolankiewicz (UW), Performowanie jako zakładanie bypassów semiotycznych

12.55 – Dr Kazimierz Piotrowski (ASP Łódź), Lévi-Straussa wkład do asteiologii: od progresywno-regresywnej etnologii do taumaturgii rezonującej

13.20 – Dr Katarzyna Machtyl (UAM), Obecna struktura. Lévi-Straussowskie ślady
w semiotyce kultury

13.45 – Dr Robert Boroch (UW), Teoria mitu Claude’a Lévi-Straussa a mediacja semiotyczna — implikacje analityczne

14.10-14.30 Dyskusja

 

14.30-15.30 Przerwa na obiad

 

15.30 – Prof. Maria Flis (UJ), dr Dariusz Brzeziński (IFiS PAN), Nieoswojone
i nieoznaczone: Claude Lévi-Strauss i Zygmunt Bauman

16.05 – Dr Edyta Barańska (UMCS), Problem języka i przekładu w koncepcji kultury George’a Steinera

16.30 – Dr Maciej Kijko (UAM), Co zostało z myśli nieoswojonej?

 

16.55-17.15 Dyskusja

 

17.15-17.35 Przerwa na kawę

 

17.35 – Dr Tomasz Nakoneczny (UAM), Swojskość nieoswojona. Mitologia słowiańska
w perspektywie (re)konstrukcyjnej

18.00 – Mgr Stephen Dersley (UAM), Myth and Scientific Thought in Levi-Strauss’ Structural Anthropology

18.25-18.45 Dyskusja

 

ŚRODA, 23 MAJA 2018

 

9.30 – Prof. Dariusz Czaja (UJ), Antropologia i sztuka. Przypadek Lévi-Straussa

10.00 – Prof. Grzegorz Godlewski (UW), Druga lekcja pisania, czyli o (meta)piśmienności Claude’a Lévi-Straussa

10.30 – Dr Artur Stęplewski (UAM), Władza pisma. Socjolingwistyczny aspekt współczesnych sporów o grafię

10.55-11.15 Dyskusja

11.15 – Dr Anna Skibska (UAM), Z refleksji nad nie do końca smutnym trójkątem (Rousseau – Lévi-Strauss – Derrida) – propozycja lektury wznowionej

11.40 – Mgr Anna Turczyn (UJ), Mit i struktura nieświadomego, czyli do czego Lacan wykorzystał Lévi-Straussa

12.05-12.20 Dyskusja

 

12.20-12.50 Przerwa na kawę

 

12.50 – Prof. Anna Grzegorczyk (UAM), Żywe i wyschnięte źródła humanistyki. Przyczynek filozoficzny do koncepcji  Claude’a Lévi-Straussa

13.20 – Prof. Dorota Wolska (UWr), dr Jacek Małczyński (UWr), mgr Aleksandra Kil (UWr),  Claude Lévi-Strauss i humanistyka laboratoryjna. Rekonesans

13.50-14.00 Dyskusja

14.00 – Dr Agnieszka Bandura (UWr), prof. Maja Wolińska (ASP Wrocław), Smutek tropików i Bermudzki sen – mito-logika miasta

14.30 – Mgr Kamil Lipiński (UAM), Myśl nieoswojona faweli Santa Marta w Rio de Janeiro

14.55 – Dr Adam Pisarek (UŚ), Lévi-Strauss: szaman pomiędzy światami

15.20 – Dr hab. Agnieszka Kaczmarek (UAM), Claude Lévi-Strauss – notatki z podróży

15.45 Dyskusja

Zakończenie konferencji

 

dr P. Juskowiak odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 24-26.04