Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „Uczeń” oraz „Student”. Procedura przyznawania stypendiów została szczegółowo opisana w regulaminach, które umieszczono poniżej.

Więcej informacji

ZMIANA TERMINÓW WNIOSKOWANIA O STYPENDIA

W związku z koniecznością dostosowania regulaminu pomocy materialnej, systemu USOS oraz USOSweb do ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)(Konstytucja dla nauki – Ustawa 2.0) w zakresie świadczeń dla studentów i doktorantów zmianie ulegnie harmonogram wnioskowania o stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. NOWY HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA ZOSTANIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONY.

Prosimy śledzić informacje:

1/na stronie:

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej

2/ w USOSweb

3/ na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Studentów (wcześniej: dziekanat WNS)

Tymczasowe zmiany na Kampusie Ogrody

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO DLA KIERUNKÓW : Filozofia, Intercultural Communication, Kognitywistyka,  Kulturoznawstwo, Psychologia, Praca Socjalna, Socjologia

Komunikat dotyczący poruszania się na obszarze Kampusu Ogrody (od dnia 30.09)

Z uwagi na prace remontowe, w dniu inauguracji oraz w trakcie pierwszych 10 dni trwania roku akademickiego, dojście do budynku C i budynku E odbywać się będzie trasami zaznaczonymi kolorem niebieskim. Dojazd dla osób poruszających się na wózkach zaznaczono kolorem czerwonym.

Dzień studenta I roku!

30 września 2019 roku, po uroczystościach w Collegium Minus, zapraszamy na spotkania instytutowe:

Studia pierwszego stopnia: kulturoznawstwo – sala D, Collegium im. Floriana Znanieckiego, budynek E, ul. Szamarzewskiego 89

Studia drugiego stopnia: kulturoznawstwo, kulturoznawstwo specj. komunikacja międzykulturowa (studia w języku angielskim) – sala 307, budynek D, ul. Szamarzewskiego 89

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Dokumenty należy przekazywać do dn. 10.10.2019 dyrektorom ds. studenckich poszczególnych instytutów, którzy od 01.10.2019 pełnić będą funkcję prodziekanów ds. studenckich.

Więcej informacji oraz formularze

Rejestracja na lektoraty – informacje

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 24 września 2019 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów:

  • II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
  • jednolitych magisterskich

i trwać będzie do 14 października 2019 r. do godz. 24.00.

W dniu 26 września 2019 r. od godz. 9.00 rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów:

  • I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia
  • jednolitych magisterskich

i trwać będzie do 20 października 2019 r. do godz. 24.00.

Więcej szczegółów w poniższych linkach:

rejestracja na lektoraty z języka specjalistycznego – semestr zimowy 2019-2020

rejestracja na lektoraty I stopień- semestr zimowy 2019-2020

POPRAWKOWY EGZAMIN CERTYFIKACYJNY DLA STUDENTÓW III ROKU

DOTYCZY STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Dyrekcja Szkoły Językowej UAM informuje, że w dniu 25 września 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się poprawkowy egzamin certyfikacyjny dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia. Zapisy na egzamin przyjmowane są do 23 września 2019 r. drogą mailową na adres lektorat@amu.edu.pl. Osoby, które uzyskały dotychczas minimum 2 oceny niedostateczne
z egzaminu, przed podejściem do kolejnego terminu, zobowiązane są złożyć w sekretariacie Szkoły zgodę Dziekana, umożliwiającą podejście do egzaminu certyfikacyjnego.

II edycja konkursu „Kulturoznawcza pocztówka z wakacji”

Szanowni Studenci, spotykamy się za równe 4 tygodnie. Nadeszła zatem najwyższa pora na drugą edycję konkursu „Kulturoznawcza pocztówka z wakacji”.
Zdjęcia opatrzone krótkim komentarzem należy wysyłać na adres kulturokonkurs@gmail.com do 13 października 2019 roku.
Nagrodą (poza gadżetami IK) będzie ekspozycja wygranej fotografii w jednej sal Instytutu Kulturoznawstwa.
Zapraszamy!

Konkurs studencki „EKOinnowatorzy”

Konkurs EKOinnowatorzy to ogólnopolski konkurs dla studentów zrzeszonych w kołach naukowych i innych organizacjach studenckich.

Konkurs obejmuje dwa obszary tematyczne:

  • Energia
  • Środowisko

Odrębnie dla obszarów tematycznych „Energia” i „Środowisko” zostały wydzielone dwie kategorie konkursowe:

  • Konkurs na najlepszy projekt studencki
  • Konkurs na najbardziej kreatywny pomysł, stanowiący rozwiązanie przedstawionego zadania problemowego

Konkurs podzielony jest na cztery etapy. Trzy pierwsze etapy zrealizowane zostaną w trybie online, natomiast czwarty etap (Uroczysta Gala Finałowa) odbędzie się 15 listopada 2019 r. na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs realizowany jest w ramach dofinansowana Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji

EKOinnowatorzy 2019

Przejdź do strony konkursu