Wykład „W krainie Czyngis-Chana. Idee, które stworzyły Mogolię”

Zapraszamy na wykład gościnny u dra Łukasza Czajki!
W najbliższy poniedziałek zapraszamy na spotkanie z myślą Dalekiego Wschodu. W intelektualną podróż po mongolskim stepie zabierze nas mgr Adam Dohnal z Instytutu Wschodniego UAM. Spotkanie jest częścią wykładów z filozofii współczesnej (obecność Drużyny Pierścienia w komplecie bardzo wskazana), wykład gościnny ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane spuścizną Czyngis-chana.

Konferencja naukowa „Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Kulturoznawstwa

Zakład Semiotyki Kultury

Konferencja naukowa

„Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone”

22-23 maja 2018, Poznań

Wydział Nauk Społecznych, ul. Szamarzewskiego 89

Budynek E – Collegium im. Floriana Znanieckiego, sala B

 

WTOREK, 22 MAJA 2018

Od godz. 9.30 rejestracja uczestników konferencji

10.00 – otwarcie konferencji oraz przywitanie gości przez prof. Jacka Sójkę, dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz prof. Mariannę Michałowską, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa.

10.15 – Prof.  Anna Wieczorkiewicz (UW), Podróżnicza topika i logika trójkąta. Lévi-Straussowskie oswajanie struktury narracji

10.45 – Dr hab. Marek Pacukiewicz (UŚ), Potwór Claude’a Lévi-Straussa

11.15 – Dr  Maciej Falski (UW), Claude Lévi-Strauss: antropologia jako etyka społeczna

11.40-12.00 Dyskusja

 

12.00-12.30 Przerwa na kawę

 

12.30 – Prof. Leszek Kolankiewicz (UW), Performowanie jako zakładanie bypassów semiotycznych

12.55 – Dr Kazimierz Piotrowski (ASP Łódź), Lévi-Straussa wkład do asteiologii: od progresywno-regresywnej etnologii do taumaturgii rezonującej

13.20 – Dr Katarzyna Machtyl (UAM), Obecna struktura. Lévi-Straussowskie ślady
w semiotyce kultury

13.45 – Dr Robert Boroch (UW), Teoria mitu Claude’a Lévi-Straussa a mediacja semiotyczna — implikacje analityczne

14.10-14.30 Dyskusja

 

14.30-15.30 Przerwa na obiad

 

15.30 – Prof. Maria Flis (UJ), dr Dariusz Brzeziński (IFiS PAN), Nieoswojone
i nieoznaczone: Claude Lévi-Strauss i Zygmunt Bauman

16.05 – Dr Edyta Barańska (UMCS), Problem języka i przekładu w koncepcji kultury George’a Steinera

16.30 – Dr Maciej Kijko (UAM), Co zostało z myśli nieoswojonej?

 

16.55-17.15 Dyskusja

 

17.15-17.35 Przerwa na kawę

 

17.35 – Dr Tomasz Nakoneczny (UAM), Swojskość nieoswojona. Mitologia słowiańska
w perspektywie (re)konstrukcyjnej

18.00 – Mgr Stephen Dersley (UAM), Myth and Scientific Thought in Levi-Strauss’ Structural Anthropology

18.25-18.45 Dyskusja

 

ŚRODA, 23 MAJA 2018

 

9.30 – Prof. Dariusz Czaja (UJ), Antropologia i sztuka. Przypadek Lévi-Straussa

10.00 – Prof. Grzegorz Godlewski (UW), Druga lekcja pisania, czyli o (meta)piśmienności Claude’a Lévi-Straussa

10.30 – Dr Artur Stęplewski (UAM), Władza pisma. Socjolingwistyczny aspekt współczesnych sporów o grafię

10.55-11.15 Dyskusja

11.15 – Dr Anna Skibska (UAM), Z refleksji nad nie do końca smutnym trójkątem (Rousseau – Lévi-Strauss – Derrida) – propozycja lektury wznowionej

11.40 – Mgr Anna Turczyn (UJ), Mit i struktura nieświadomego, czyli do czego Lacan wykorzystał Lévi-Straussa

12.05-12.20 Dyskusja

 

12.20-12.50 Przerwa na kawę

 

12.50 – Prof. Anna Grzegorczyk (UAM), Żywe i wyschnięte źródła humanistyki. Przyczynek filozoficzny do koncepcji  Claude’a Lévi-Straussa

13.20 – Prof. Dorota Wolska (UWr), dr Jacek Małczyński (UWr), mgr Aleksandra Kil (UWr),  Claude Lévi-Strauss i humanistyka laboratoryjna. Rekonesans

13.50-14.00 Dyskusja

14.00 – Dr Agnieszka Bandura (UWr), prof. Maja Wolińska (ASP Wrocław), Smutek tropików i Bermudzki sen – mito-logika miasta

14.30 – Mgr Kamil Lipiński (UAM), Myśl nieoswojona faweli Santa Marta w Rio de Janeiro

14.55 – Dr Adam Pisarek (UŚ), Lévi-Strauss: szaman pomiędzy światami

15.20 – Dr hab. Agnieszka Kaczmarek (UAM), Claude Lévi-Strauss – notatki z podróży

15.45 Dyskusja

Zakończenie konferencji

 

Konferencja „Wzory kultury a wzory obywatelskości – aktywność społeczna w przestrzeni publicznej”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na organizowaną  w Poznaniu konferencję, wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z zagadnieniem obywatelstwa i obywatelskości, wzorów obywatelskości w kontekście wzorów kulturowych, postaw obywatelskich oraz form, w jakich się realizują, a także obrazów obywatela, pojawiających się w kulturze na przestrzeni wieków.

W tym roku pragniemy skupić się na aspektach aktywności obywatelskiej w przestrzeni publicznej, rozumianej jako działalność kształtująca postawy, wzmacniające wartość, znaczenie i uznanie dla tego, co wspólne, a przejawiające się zarówno w modelu społecznikowskim, jak i działalności artystycznej czy też artywistycznej (postawa: artysta-aktywista).

 

Program Konferencji Naukowej

9.00- 10.00 rejestracja uczestników w AULI im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 bud. E, piętro I, sala D.

10.00 – Otwarcie Konferencji Naukowej przez Panią Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM: Prof. UAM dr hab. Mariannę Michałowską oraz powitanie gości przez Pana Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM: Prof. UAM dra hab. Jacka Sójkę – w sali D.

10.10 – Otwarcie sesji inauguracyjnej: Prof. UAM dr hab. Jan Grad, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, Kierownik Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze.

10.20 – 12.30 – Sesja I inauguracyjna w sali D – Wystąpienia uczestników konferencji podczas sesji (prowadzący prof. dr hab. Jan Grad)
Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik Uniwersytet Łódzki, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury, Kultura jako aktywizm. Dwa semantyczne modele działania wg Dietricha Bonhoeffera i Hannah Arendt
Dr Agata Skórzyńska, WNS, IK UAM, Zakład Kulturowych Studiów Miejskich, Polityki konkretu. Ruchy miejskie a nowe modele obywatelstwa
Dr Paulina Depczyńska, UJK w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Instytucje wspierające edukację obywatelską w Niemczech, Austrii i Szwajcarii – analiza porównawcza
Dr Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Projekty „STOP seksistowskiej mowie nienawiści” oraz „Niepodległe 2018” jako przykłady oddolnych, feministycznych inicjatyw lokalnych
Mgr Ada Łobożewicz, Zakład Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW, „Nigdy więcej Orfeuszy w niewoli!” Polityka kulturalna Polski Ludowej a obchody Roku Chopinowskiego 1949

11.50 – 12.30 – Dyskusja

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00- – 15.20 – Sesja II w sali D – Wystąpienia uczestników konferencji. Prowadząca: dr hab. Joanna Ostrowska
Dr Roman Bromboszcz, Uniwersytet Warszawski, Cyberobywatel – powinności i cnoty
Mgr inż. Paweł Nowak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, Usługi publiczne jako utracona szansa renesansu sfery publicznej. O społecznych skutkach transformacji cyfrowej
Dr n. pr. Michał Boczek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Jagielloński, Aktywność społeczna, jako podstawowa społeczeństwa obywatelskiego
Dr Ryszard Necel, Instytut Socjologii UAM, Obywatelskie sprawstwo pracownika socjalnego i jego granice
Mgr Marcin Olejnik, UAM WH, Instytut Wschodni, Aleja Rustawelego w Tbilisi jako scena gruzińskiego teatru aktywności obywatelskiej

Dyskusja 14.40-15.20

15.20-16.10 przerwa

16.10 – 18.00 – Sesja III w sali D – Aktywność obywatelska a nieposłuszeństwo obywatelskie Wystąpienia uczestników konferencji. Prowadząca: dr Małgorzata Durzewska
Dr hab. Joanna Ostrowska, WNS, IK UAM, Zakład Performatyki, Margrabia Wielopolski, wrocławski Teatr Polski i Stary Teatr
Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka, WNS, IK UAM, Zakład Performatyki, Nieposułuszni” obywatele alternatywni – zespół Teatru Ósmego Dnia w latach 1975-88
Prof. UAM dr hab. Jan Grad, WNS, IK UAM, ZBnUwK, Polskie tradycje współdziałania społecznego
Dr Małgorzata Durzewska, WNS, IK UAM, ZBnUwK, Społeczeństwo obywatelskie a partycypacja obywatelska – typy zaangażowania obywatelskiego
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer, WNS IS UAM, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej, Nie-ludzki obywatel

Dyskusja 17.40-18.00

18.00 – Podsumowanie i zakończenie obrad Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wzory kultury a wzory obywatelskości – aktywność społeczna w przestrzeni publicznej” przez organizatorów.

 

Patronat honorowy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, doktor h.c. Multiplex – z upow. dyrektor Biura Parlamentarnego prof. Jerzego Buzka w Raciborzu dr Henryk A. Kretek

Rada programowa

  • prof. UAM dr hab. Jan Grad
  • prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka
  • dr hab. Joanna Ostrowska
  • dr Małgorzata Durzewska

Organizatorzy

  • Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze
  • Zakład Performatyki

 

Spotkanie z Dariuszem Rosiakiem – seminarium otwarte IK UAM

Zapraszamy na seminarium otwarte Instytutu Kulturoznawstwa, które odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w sali I o godz. 11.15.

Gościem IK będzie redaktor Dariusz Rosiak podróżnik, reporter, dziennikarz związany z Polskim Radiem. Dariusz Rosiak jest autorem książek: Żar. Oddech Afryki (2010), Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela (2013), Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista (2014),  Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan (2015), Biało-czerwony. Tajemnica Sat-Okha (2017).

W 2016 był nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”. Jest także Laureatem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone”

„Byłem w stanie intensywnej ekscytacji intelektualnej. Czułem, że przeżywam przygody pierwszych podróżników z XVI wieku. Na własne konto odkrywałem Nowe Światy” – słynne słowa Claude’a Lévi-Straussa dziś już nie tylko odnieść można do realnie przeżywanych podróży, wędrówek, odległych geograficznie miejsc. Myśl Lévi-Straussa zajmuje szczególne miejsce w tradycji humanistycznej, trudno więc wyobrazić sobie współczesny dyskurs naukowy bez śladów przez nią pozostawionych.
60 lat po pierwszej publikacji „Antropologii strukturalnej” oraz w 110 rocznicę urodzin Claude’a Lévi-Straussa pragniemy na nowo podjąć refleksję nad jego intelektualnym dziedzictwem i trwałym oddziaływaniem na współczesną humanistykę. Myśl ta inspiruje między innymi kulturoznawców, antropologów, filozofów, literaturoznawców wprowadzając ich do świata intelektualnych wyzwań. Zapraszając do udziału w konferencji zachęcamy nie tylko do namysłu nad dorobkiem Lévi-Straussa, ale nad aktualnością i wielością możliwości aplikowania jego propozycji do współczesnej refleksji nad kulturą i jej tekstami. Na ile dzisiejsza humanistyka korzysta z jego spuścizny, a na ile nastąpiła już emancypacja a nawet kontestacja? Czy myśl Lévi-Straussa pozostaje jedną z wielkich narracji pozwalającą odkrywać nowe światy, czy raczej współczesne zindywidualizowane światy zamykają się przed jej zastosowaniem?
Do udziału w konferencji zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, filologów, antropologów, filozofów oraz przedstawicieli innych humanistycznych dyscyplin, dla których myśl Claude’a Lévi-Straussa pozostaje szczególnie bliska i nadal nieoswojona.

Prosimy o przesyłanie abstraktów i tytułów wystąpień (długość 900 znaków) z podaniem stopnia naukowego, afiliacji oraz adresu mailowego do dnia 6 kwietnia 2018 roku na adres: konferencja.strauss@gmail.com

Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie podczas konferencji oraz częściowo koszty recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, wynosi:
– Pracownicy naukowi: 350 PLN (450 PLN z udziałem w uroczystej kolacji);
– Doktoranci 270 PLN (370 PLN z udziałem w uroczystej kolacji).

„Innowacje metodologiczne i teoretyczne w kulturowych studiach miejskich” – seminarium otwarte

Seminarium otwarte „Innowacje metodologiczne i teoretyczne w kulturowych studiach miejskich

w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich
(pokój 30, poniedziałek: 11.30-13.00)

05.03. – Zamiast wspólnoty – Ewa Rewers

12.03. – Kulturotwórcze eksploracje pozostałości architektury – Małgorzata Nieszczerzewska

26.03. – Miejskie ontologie polityczne i praktyki oporu. Przypadek galerii Substation w Singapurze – Agata Skórzyńska

09.04. – Miasto, miejskość i planetarna urbanizacja – Mateusz Nowacki

23.04. – Perspektywa jako projekt miejskości – Jakub Robaszkiewicz

30.04. – Nowe koncepcje miejsca – Jadwiga Zimpel

14.05. – Artysta, aktywista, miejski obywatel – Joanna Pankau

21.05. – Fikcje gentryfikacji – Piotr Juskowiak

04.06. – 31 antropocenów i jeden urbanocen – Franciszek Chwałczyk

Serdecznie zapraszamy!

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ STUDENCKI W TAJLANDII

W dniach 16-23 czerwca 2018 roku odbędzie się na Uniwersytecie Walailak w Tajlandii międzynarodowy obóz dla studentów 2nd Walailak University Cultural Camp 2018.

Podczas obozu 60 studentów z Tajlandii i 160 studentów z zagranicy będzie poznawać Prowincję Nakhon Si Tammarat, wschodnio-południowo część Tajlandii i Bangkok. Podczas obozu studenci będą uczestniczyli w różnych aktywnościach w celu poznania innych kultur i spędzania wspólnie czasu.

Uczestnicy obozu muszą posiadać status studenta lub absolwenta, który nie ukończył 30 lat i dobrze porozumiewać się w języku angielskim.

obóz - logotyp

Szczegóły i formularz zgłoszenia dostępne są na: https://cia.wu.ac.th/?page_id=1028

Organizatorzy zapewniają darmowe zakwaterowanie, posiłki, bezpłatny transport z lotniska i w trakcie trwania obozu. Studenci we własnym zakresie muszą zapewnić sobie bilety lotnicze oraz ubezpieczenie.

Zgłaszać się można do 15 marca. Wyniki zostaną ogłoszone na Facebooku do 1 maja 2018.

Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Informujemy, że działająca przy Wojewodzie Wielkopolskim Rada Rodziny ogłosiła Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat: Znaczenie rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina-Społeczeństwo-Przyszłość”.

Jest to pierwsza edycja konkursu, adresowanego do autorów wyróżniających się prac naukowych, dotyczących zagadnień polityki prorodzinnej, a także roli rodziny w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem oraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego , w zakładce Rady Rodziny: http://www.poznan.uw.gov.pl/rada-rodziny-wydarzenia.

Do pobrania: