Misja Kamerun – Wolontariat

O. Dariusz Godawa OP, który w Kamerunie utworzył dwie placówki spełniające rolę Domu Dziecka – w 2001 roku w Bertoua oraz w 2009 roku w Yaounde, zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do współpracy w ramach wolontariatu. Jest wiele do zrobienia, a więc każdy, kto myśli, że nie ma już czasu na nic, powinien się zastanowić, czy nie jest to najlepszy moment, by zrobić coś jeszcze, coś dobrego.

O. Dariusza Godawa zachęca przede wszystkim osoby, które znają język francuski, dlatego, że wolontariusze będą przekazywali swoją wiedzę w ramach zajęć prowadzonych dla dzieci po lekcjach. Wiedza dla tych dzieci jest szansą na lepszą przyszłość.

Byłoby znakomicie, gdyby wolontariusze mieli świadomość, że uczyć będą wielu przedmiotów,
ba – wszystkiego, tak ważna jest bowiem wiedza i dostęp do niej. Wolontariusze uczyliby więc fizyki, chemii, biologii, historii, geografii, języków (też polskiego), pisania, rysowania, grania na gitarze, różnych sportów i zabaw. Oczywiście, każdy neuron, każda myśl są w tym kontekście bezcenne.

Wolontariusze, którzy mają w sobie wrażliwość
Boba Budowniczego, mogą naprawiać to, co inni zepsują. Trzeba będzie ewentualnie odkryć w sobie zdolności harcmistrza, aby pomagać w pilnowaniu porządku, przestrzeganiu planu dnia, etc. Wolontariusz pomaga
w opiece nad chorymi, gdyż w obydwu ośrodkach wciąż ktoś leży w lazarecie chory na malarię, osoby chore trzeba prowadzić do ośrodka zdrowia i trwać przy nich, jeśli jest taka potrzeba. Gdy są ulewy,
to wolontariusze również stróżują w nocy.

Różnorodność zadań pokazuje, że wyzwania są realne, potrzeby rzeczywiste, ale człowiek – najważniejszy.

Zapraszamy!

http://www.misja-kamerun.pl/

https://www.facebook.com/dariusz.op

 

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2017/2018 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

27 czerwca 2018 r. (środa) godz. 14.00 – 16.30
6 września 2018 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

 

Na I termin (27 czerwca 2018 r.) egzaminu certyfikacyjnego rejestracja odbędzie się
w okresie: od 20 czerwca 2018 r. godz. 9.00 do 25 czerwca 2018 r. do godz. 23.59.

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą legitymację studencką. UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 27 czerwca 2018 r. nie dokonują rejestracji w powyższym terminie. Rejestracja na egzamin 6 września 2018 odbędzie się w terminie od 30 sierpnia 2018 r. do 04 września 2018 r.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć
z języka obcego na poziomie B2.2.

Żetony będą nadawane systematycznie w trakcie trwania rejestracji.

UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Szkołą Językową UAM
w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM (lektorat@amu.edu.pl; tel. 61 829 29 57)

Protestujemy!

Rada Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownicy i doktoranci przyłączają się do listu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, wspierającego działania protestacyjne środowiska akademickiego m. in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych ośrodków akademickich w kraju.
Wyrażamy obawę, że projekt tzw. „Konstytucji dla Nauki” może prowadzić do naruszenia autonomii uczelni, do ograniczenia wolności badań naukowych oraz wpłynie na marginalizację mniejszych ośrodków akademickich, a także konkretnych dyscyplin w strukturze uczelni wiodących. Zwracamy jednocześnie uwagę, że poddawanej procesowi legislacyjnemu ustawie nie towarzyszy publikacja projektów kluczowych przepisów wykonawczych – w ten sposób oczekuje się, że środowiska akademickie w kraju zaakceptują rozwiązania, na temat których nadal wiadomo niewiele lub nic. Rozwiązania te nie podlegają szerokim konsultacjom, a ich konsekwencje są trudne do przewidzenia.

List poparcia dla protestujących (PDF)

Nagroda dla Aleksandry Binicewicz

Zakończyła się VI edycja konkursu PAN na najlepszą, oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w 2017 roku. Konkurs ogłoszono na początku stycznia br. Nadesłano 52 wnioski. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych jest Aleksandra Binicewicz z Instytutu Kulturoznawstwa UAM za pracę na temat współczesności pogranicza polsko-niemieckiego. Gratulujemy!

Fot. Adrian Wykrota

Kultura oficjalna a kultura prywatna w okresie Biedermeier / dr Katarzyna Walkowska

Zapraszamy na piątkową dyskusję o niemieckiej kulturze z okresu Biedermeier. Naszym gościem będzie dr Katarzyna Walkowska (absolwentka Instytutu Filologii Germańskiej UAM), która zabierze nas w przebojową przygodę po sekretach mieszczańskiego świata. Spotkanie odbywa się w ramach przedmiotu fakultatywnego „Kulturowe mity Niemców” i ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy o kulturze niemieckiej.

25 maja 2018, godz. 11.30
Instytut Kulturoznawstwa UAM
ul. Szamarzewskiego 89A, sala 10AB

SZKOŁA LETNIA DLA „BEST STUDENTÓW” BESTSTUDENTCAMP

Prorektor UAM ds. kształcenia uprzejmie informuje, iż przyjmuje zgłoszenia studentów I i II roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, do wzięcia udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Nabór wniosków zamieszczonych na stronie www UAM trwa do 4 czerwca 2018 r. poprzez złożenie w sekretariacie Prorektora ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk lub wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: beststudent@amu.edu.pl.

Kapituła dokona wyboru uczestników (do 12 osób w „klasie” nauk humanistycznych i społecznych oraz w „klasie” nauk przyrodniczych i ścisłych) na podstawie listu motywacyjnego.

Wyniki zostaną ogłoszone do 15 czerwca 2018 r.

Decyzje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane drogą e-mailową.

Szczegółowe informacje znajdują się w Portalu Studenta, w zakładce Program Best Student.

 

 

World Press Photo 2018 – wykład prof. Marianny Michałowskiej

Wykład Marianny Michałowskiej pt. „Fotoreportaż i widoki cierpienia – obraz świata w konkursie World Press Photo” w ramach wystawy World Press Photo 2018.
17 maja (czwartek) o 18.30 w Holu Balkonowym CK Zamek w Poznaniu.
„W Widokach cudzego cierpienia Susan Sontag, przywołując slogan reklamowy Paris Matcha: głoszący „Waga słów, szok obrazów”, twierdziła, że w fotodziennikarstwie obrazy miały przykuwać uwagę, zaskakiwać. W wykładzie analizuję jakimi środkami fotografowie dzisiaj przyciągają odbiorców, jak opowiadają, by zwrócić naszą uwagą na problemy świata?”

http://ckzamek.pl/wydarzenia/3002-world-press-photo-2018-fotoreportaz-i-widoki-cierp/

Wykład „W krainie Czyngis-Chana. Idee, które stworzyły Mogolię”

Zapraszamy na wykład gościnny u dra Łukasza Czajki!
W najbliższy poniedziałek zapraszamy na spotkanie z myślą Dalekiego Wschodu. W intelektualną podróż po mongolskim stepie zabierze nas mgr Adam Dohnal z Instytutu Wschodniego UAM. Spotkanie jest częścią wykładów z filozofii współczesnej (obecność Drużyny Pierścienia w komplecie bardzo wskazana), wykład gościnny ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane spuścizną Czyngis-chana.