Organizacja roku akademickiego 2018/2019

1 października 2018 r. Inauguracja roku akademickiego

I semestr (zimowy)

2 października 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. – okres zajęć dydaktycznych
24 grudnia 2018 r. – 6 stycznia 2019 r. – wakacje zimowe
1 – 14 lutego 2019 r. – zimowa sesja egzaminacyjna
15 – 21 lutego 2019 r. – zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)

22 lutego – 16 czerwca 2019 r. – okres zajęć dydaktycznych
19 – 23 kwietnia 2019 r. – wakacje wiosenne
17 – 30 czerwca 2019 r. – letnia sesja egzaminacyjna
1 lipca – 31 sierpnia 2019 r. – wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)
2 – 29 września 2019 r. – sesja egzaminacyjna

 

 

INAUGURACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

 

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
Inauguracja dla studentów I-go roku

Budynek AB
s. I – kulturoznawstwo I stopień

Collegium Znanieckiego:
s. D – kulturoznawstwo II stopień, kulturoznawstwo II stopień IC

*Inauguracja centralna – godzina 9.00, Aula UAM, Ul. Wieniawskiego 1

Rejestracja na lektoraty z języka obcego

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 19 września 2018 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 7 października 2018 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historyczny – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Nauk Społecznych – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00
Wydział Neofilologii – 15.30

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

 Misja Kamerun – Wolontariat

O. Dariusz Godawa OP, który w Kamerunie utworzył dwie placówki spełniające rolę Domu Dziecka – w 2001 roku w Bertoua oraz w 2009 roku w Yaounde, zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do współpracy w ramach wolontariatu. Jest wiele do zrobienia, a więc każdy, kto myśli, że nie ma już czasu na nic, powinien się zastanowić, czy nie jest to najlepszy moment, by zrobić coś jeszcze, coś dobrego.

O. Dariusza Godawa zachęca przede wszystkim osoby, które znają język francuski, dlatego, że wolontariusze będą przekazywali swoją wiedzę w ramach zajęć prowadzonych dla dzieci po lekcjach. Wiedza dla tych dzieci jest szansą na lepszą przyszłość.

Byłoby znakomicie, gdyby wolontariusze mieli świadomość, że uczyć będą wielu przedmiotów,
ba – wszystkiego, tak ważna jest bowiem wiedza i dostęp do niej. Wolontariusze uczyliby więc fizyki, chemii, biologii, historii, geografii, języków (też polskiego), pisania, rysowania, grania na gitarze, różnych sportów i zabaw. Oczywiście, każdy neuron, każda myśl są w tym kontekście bezcenne.

Wolontariusze, którzy mają w sobie wrażliwość
Boba Budowniczego, mogą naprawiać to, co inni zepsują. Trzeba będzie ewentualnie odkryć w sobie zdolności harcmistrza, aby pomagać w pilnowaniu porządku, przestrzeganiu planu dnia, etc. Wolontariusz pomaga
w opiece nad chorymi, gdyż w obydwu ośrodkach wciąż ktoś leży w lazarecie chory na malarię, osoby chore trzeba prowadzić do ośrodka zdrowia i trwać przy nich, jeśli jest taka potrzeba. Gdy są ulewy,
to wolontariusze również stróżują w nocy.

Różnorodność zadań pokazuje, że wyzwania są realne, potrzeby rzeczywiste, ale człowiek – najważniejszy.

Zapraszamy!

http://www.misja-kamerun.pl/

https://www.facebook.com/dariusz.op

 

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2017/2018 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

27 czerwca 2018 r. (środa) godz. 14.00 – 16.30
6 września 2018 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

 

Na I termin (27 czerwca 2018 r.) egzaminu certyfikacyjnego rejestracja odbędzie się
w okresie: od 20 czerwca 2018 r. godz. 9.00 do 25 czerwca 2018 r. do godz. 23.59.

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą legitymację studencką. UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 27 czerwca 2018 r. nie dokonują rejestracji w powyższym terminie. Rejestracja na egzamin 6 września 2018 odbędzie się w terminie od 30 sierpnia 2018 r. do 04 września 2018 r.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć
z języka obcego na poziomie B2.2.

Żetony będą nadawane systematycznie w trakcie trwania rejestracji.

UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Szkołą Językową UAM
w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM (lektorat@amu.edu.pl; tel. 61 829 29 57)

Protestujemy!

Rada Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownicy i doktoranci przyłączają się do listu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, wspierającego działania protestacyjne środowiska akademickiego m. in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych ośrodków akademickich w kraju.
Wyrażamy obawę, że projekt tzw. „Konstytucji dla Nauki” może prowadzić do naruszenia autonomii uczelni, do ograniczenia wolności badań naukowych oraz wpłynie na marginalizację mniejszych ośrodków akademickich, a także konkretnych dyscyplin w strukturze uczelni wiodących. Zwracamy jednocześnie uwagę, że poddawanej procesowi legislacyjnemu ustawie nie towarzyszy publikacja projektów kluczowych przepisów wykonawczych – w ten sposób oczekuje się, że środowiska akademickie w kraju zaakceptują rozwiązania, na temat których nadal wiadomo niewiele lub nic. Rozwiązania te nie podlegają szerokim konsultacjom, a ich konsekwencje są trudne do przewidzenia.

List poparcia dla protestujących (PDF)

Nagroda dla Aleksandry Binicewicz

Zakończyła się VI edycja konkursu PAN na najlepszą, oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w 2017 roku. Konkurs ogłoszono na początku stycznia br. Nadesłano 52 wnioski. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych jest Aleksandra Binicewicz z Instytutu Kulturoznawstwa UAM za pracę na temat współczesności pogranicza polsko-niemieckiego. Gratulujemy!

Fot. Adrian Wykrota