Dr Ł. Czajka odwołuje wykład z „Filozofii współczesnej” w dniu 11.06

prof. G. Dziamski odwołuje wykład „Krytyka i promocja sztuki” w dniu 5.06