dr K. Machtyl przekłada dyżur z 25.09. na 27.09. (godz. 10.00-11.00, p. 5)

Egzamin poprawkowy z "Historii nauk o kulturze" przeniesiony na godz. 11.00 (12 września – sala nr 10)

dr hab. A. Kaczmarek – najbliższy dyżur dla studentów: 11.09 (godz. 10.30-12.00)