Harmonogramy sesji egzaminacyjne – semestr zimowy 2019/2020

Pobierz PDF

 

I ROK – studia licencjackie

Egzaminy:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Dr M. Jankowska Logika z elementami metodologii Pisemny 4.02.2020

11.02.2020

godz. 9:45

Sala I
2. Dr hab. R. Ciesielski Historia kultury Pisemny 6.02.2020

10.02.2020

godz.  8:00

Sala I
3. Prof. P. Rotengruber Historia filozofii Pisemny 3.02.2020

10.02.2020

godz.  8:00

Sala I

Egzaminy poprawkowe:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Dr M. Jankowska Logika z elementami metodologii Pisemny 18.02.2020

godz.  9:45

Sala I
2. Dr hab. R. Ciesielski Historia kultury Pisemny 20.02.2020

godz.  13:15

Sala I
3. Prof. P. Rotengruber Historia filozofii Pisemny 17.02.2020

godz.  8:00

Sala I

 

II ROK – studia licencjackie

Egzaminy:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Dr hab. A. Zaporowski Komunikacja a kultura Pisemny 4.02.2020

11.02.2020

godz.  11:30

Sala I
2. Prof. P. Rotengruber Historia muzyki Pisemny 4.02.2020

11.02.2020

godz.  9:45

Sala I
3. Prof. M. Michalski Metody badań społecznych Pisemny 28.01.2020

11.02.2020

godz.  16:45

Sala I

Egzaminy poprawkowe:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Dr hab. A. Zaporowski Komunikacja a kultura Pisemny 18.02.2020

godz.  11:30

Sala I
2. Prof. P. Rotengruber Historia muzyki Pisemny 18.02.2020

godz.  9:45

Sala I
3. Prof. M. Michalski Metody badań społecznych Pisemny 18.02.2020

godz.  16:45

Sala I

 

III ROK – studia licencjackie

Egzaminy:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Dr hab. Zaporowski Antropologia kulturowa współczesnego świata Pisemny 4.02.2020

11.02.2020

godz.  9:45

307
2. Dr Kieliszewski Ochrona własności intelektualnej Pisemny 3.02.2020

10.02.2020

godz. 15:00

307
3. Dr hab. Ciesielski Religioznawstwo Ustny 6.02.2020

13.02.2020

godz.  15:00

I

Egzaminy poprawkowe:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Dr hab. Zaporowski Antropologia kulturowa współczesnego świata Pisemny 18.02.2020

godz.  9:45

307
2. Dr Kieliszewski Ochrona własności intelektualnej Pisemny 17.02.2020

godz. 15:00

307
3. Dr hab. Ciesielski Religioznawstwo Ustny 20.02.2020

godz.  15:00

I

 

I ROK – studia magisterskie

Egzaminy:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Prof. Krzysztof Moraczewski Estetyka pisemny 5.02.2020

12.02.2020

godz. 13.15-14.45

s. I
2. Prof. Ewa Rewers Metody badań kulturoznawczych pisemny 4.02.2020

11.02.2020

godz. 13.15-14.45

s. I
3. Prof. Przemysław Rotengruber Filozofia kultury pisemny 4.02.2020

11.02.2020

godz. 8.00-9.30

s. I

Egzaminy poprawkowe:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Prof. Krzysztof Moraczewski Estetyka pisemny 19.02.2020

godz. 13.15-14.45

s. I
2. Prof. Ewa Rewers Metody badań kulturoznawczych pisemny 17.02.2020

godz. 13.15-14.45

s. I
3. Prof. Przemysław Rotengruber Filozofia kultury pisemny 18.02.2020

godz. 8.00-9.30

s. I

 

II ROK – studia magisterskie

Egzaminy:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Prof. M. Michalski Przedsiębiorczość i polityka kulturalna Ustny 10.02.2020

14.02.2020

godz.  16.45

24
2. Dr W. Małecki Antropologia kulturowa Pisemny 3.02.2020

10.02.2020

godz. 13.15

307
3. Dr. P. Juskowiak Miasto jako sfera publiczna Pisemny 4.02.2020

11.02.2020

godz.  9.45

12
4. Dr T. Żaglewski Teorie mediów Ustny 3.02.2020

10.02.2020

godz.  16.45

25
5 Dr hab. M. Kosińska Audiowizualne praktyki artystyczne Ustny 5.02.2020

12.02.2020

godz. 15.00

25

Egzaminy poprawkowe:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Prof. M. Michalski Przedsiębiorczość i polityka kulturalna Ustny 17.02.2020

godz. 16.45

24
2. Dr W. Małecki Antropologia kulturowa Ustny 17.02.2020

godz.  13.15

16
3. Dr P. Juskowiak Miasto jako sfera publiczna Pisemny 18.02.2020

godz. 9.45

12
4. Dr T. Żaglewski Teorie mediów Ustny 17.02.2020

godz.  10.00

25
5 Dr hab. M. Kosińska Audiowizualne praktyki artystyczne Ustny 19.02.2020

godz. 10.00

25

 

I ROK – Intercultural Communication

Egzaminy:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Prof. P. Rotengruber Philosophy of Culture Pisemny (esej) 03.02.2020

10.02.2020

godz.  15:00

s. 013
2. Prof. J. Tyszka Performance in Multicultural World Pisemny (esej) 5.02.2020

12.02.2020

godz.  13:15

s. 307
3. Dr R. Ilnicki Understanding and Interpretation Pisemny 5.02.2020

12.02.2020

godz. 15:00

s. 307
4. Prof. K. Moraczewski History of Culture. Intercultural Perspective Pisemny 5.02.2020

12.02.2020

godz. 11:30

s. 307
5 Dr C. Kościelniak Culture and Sustainability Pisemny (esej) 5.02.2020

12.02.2020

godz. 8:00

s. 307

Egzaminy poprawkowe:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Prof. P. Rotengruber Philosophy of Culture Pisemny (esej) 17.02.2020

godz.  15:00

s. 013
2. Prof. J. Tyszka Performance in Multicultural World Pisemny (esej) 19.02.2020

godz. 13:15

s. 307
3. Dr R. Ilnicki Understanding and Interpretation Pisemny 19.02.2020

godz. 15:00

s. 307
4. Prof. K. Moraczewski History of Culture. Intercultural Perspective Pisemny 19.02.2020

godz. 11:30

s. 307
5 Dr C. Kościelniak Culture and Sustainability Pisemny (esej) 19.02.2020

godz. 8:00

s. 307

 

II ROK – Intercultural Communication

Egzaminy:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Prof. dr hab. Joanna Ostrowska Performances in the public spcace Ustny 10.02.2020

12.02.2020

godz. 10:00

s. I
2. Dr Marcin Poprawski Cultural Policies Ustny 10.02.2020

17.02.2020

Godz. 15:00

s. I
3. Prof. dr hab. Michał Michalski Methodology of cultural studies research Ustny 15.01.2020

22.01.2020

godz. 8:00

s. I

Egzaminy poprawkowe:

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma egzaminu (pisemny, ustny) Terminy (daty) i godziny Sala (pokój)
1. Prof. dr hab. Joanna Ostrowska Performances in the public space Ustny 17.02.2020

godz. 10:00

s. I
2. Dr Marcin Poprawski Cultural policies Ustny 20.02.2020

godz. 15:00

s. I
3. Prof. dr hab. Michał Michalski Methodology of cultural studies research Ustny 18.02.2020
godz. 8:00
s. I

 

Komentarze są wyłączone.