„Innowacje metodologiczne i teoretyczne w kulturowych studiach miejskich” – seminarium otwarte

Seminarium otwarte „Innowacje metodologiczne i teoretyczne w kulturowych studiach miejskich

w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich
(pokój 30, poniedziałek: 11.30-13.00)

05.03. – Zamiast wspólnoty – Ewa Rewers

12.03. – Kulturotwórcze eksploracje pozostałości architektury – Małgorzata Nieszczerzewska

26.03. – Miejskie ontologie polityczne i praktyki oporu. Przypadek galerii Substation w Singapurze – Agata Skórzyńska

09.04. – Miasto, miejskość i planetarna urbanizacja – Mateusz Nowacki

23.04. – Perspektywa jako projekt miejskości – Jakub Robaszkiewicz

30.04. – Nowe koncepcje miejsca – Jadwiga Zimpel

14.05. – Artysta, aktywista, miejski obywatel – Joanna Pankau

21.05. – Fikcje gentryfikacji – Piotr Juskowiak

04.06. – 31 antropocenów i jeden urbanocen – Franciszek Chwałczyk

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.