Konferencja naukowa „Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Kulturoznawstwa

Zakład Semiotyki Kultury

Konferencja naukowa

„Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone”

22-23 maja 2018, Poznań

Wydział Nauk Społecznych, ul. Szamarzewskiego 89

Budynek E – Collegium im. Floriana Znanieckiego, sala B

 

WTOREK, 22 MAJA 2018

Od godz. 9.30 rejestracja uczestników konferencji

10.00 – otwarcie konferencji oraz przywitanie gości przez prof. Jacka Sójkę, dziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz prof. Mariannę Michałowską, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa.

10.15 – Prof.  Anna Wieczorkiewicz (UW), Podróżnicza topika i logika trójkąta. Lévi-Straussowskie oswajanie struktury narracji

10.45 – Dr hab. Marek Pacukiewicz (UŚ), Potwór Claude’a Lévi-Straussa

11.15 – Dr  Maciej Falski (UW), Claude Lévi-Strauss: antropologia jako etyka społeczna

11.40-12.00 Dyskusja

 

12.00-12.30 Przerwa na kawę

 

12.30 – Prof. Leszek Kolankiewicz (UW), Performowanie jako zakładanie bypassów semiotycznych

12.55 – Dr Kazimierz Piotrowski (ASP Łódź), Lévi-Straussa wkład do asteiologii: od progresywno-regresywnej etnologii do taumaturgii rezonującej

13.20 – Dr Katarzyna Machtyl (UAM), Obecna struktura. Lévi-Straussowskie ślady
w semiotyce kultury

13.45 – Dr Robert Boroch (UW), Teoria mitu Claude’a Lévi-Straussa a mediacja semiotyczna — implikacje analityczne

14.10-14.30 Dyskusja

 

14.30-15.30 Przerwa na obiad

 

15.30 – Prof. Maria Flis (UJ), dr Dariusz Brzeziński (IFiS PAN), Nieoswojone
i nieoznaczone: Claude Lévi-Strauss i Zygmunt Bauman

16.05 – Dr Edyta Barańska (UMCS), Problem języka i przekładu w koncepcji kultury George’a Steinera

16.30 – Dr Maciej Kijko (UAM), Co zostało z myśli nieoswojonej?

 

16.55-17.15 Dyskusja

 

17.15-17.35 Przerwa na kawę

 

17.35 – Dr Tomasz Nakoneczny (UAM), Swojskość nieoswojona. Mitologia słowiańska
w perspektywie (re)konstrukcyjnej

18.00 – Mgr Stephen Dersley (UAM), Myth and Scientific Thought in Levi-Strauss’ Structural Anthropology

18.25-18.45 Dyskusja

 

ŚRODA, 23 MAJA 2018

 

9.30 – Prof. Dariusz Czaja (UJ), Antropologia i sztuka. Przypadek Lévi-Straussa

10.00 – Prof. Grzegorz Godlewski (UW), Druga lekcja pisania, czyli o (meta)piśmienności Claude’a Lévi-Straussa

10.30 – Dr Artur Stęplewski (UAM), Władza pisma. Socjolingwistyczny aspekt współczesnych sporów o grafię

10.55-11.15 Dyskusja

11.15 – Dr Anna Skibska (UAM), Z refleksji nad nie do końca smutnym trójkątem (Rousseau – Lévi-Strauss – Derrida) – propozycja lektury wznowionej

11.40 – Mgr Anna Turczyn (UJ), Mit i struktura nieświadomego, czyli do czego Lacan wykorzystał Lévi-Straussa

12.05-12.20 Dyskusja

 

12.20-12.50 Przerwa na kawę

 

12.50 – Prof. Anna Grzegorczyk (UAM), Żywe i wyschnięte źródła humanistyki. Przyczynek filozoficzny do koncepcji  Claude’a Lévi-Straussa

13.20 – Prof. Dorota Wolska (UWr), dr Jacek Małczyński (UWr), mgr Aleksandra Kil (UWr),  Claude Lévi-Strauss i humanistyka laboratoryjna. Rekonesans

13.50-14.00 Dyskusja

14.00 – Dr Agnieszka Bandura (UWr), prof. Maja Wolińska (ASP Wrocław), Smutek tropików i Bermudzki sen – mito-logika miasta

14.30 – Mgr Kamil Lipiński (UAM), Myśl nieoswojona faweli Santa Marta w Rio de Janeiro

14.55 – Dr Adam Pisarek (UŚ), Lévi-Strauss: szaman pomiędzy światami

15.20 – Dr hab. Agnieszka Kaczmarek (UAM), Claude Lévi-Strauss – notatki z podróży

15.45 Dyskusja

Zakończenie konferencji

 

Komentarze są wyłączone.