Konferencja naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”

Serdecznie zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, która odbędzie się 31 maja 2019r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Dzień przed konferencją, tj. 30 maja odbędą się bezpłatne warsztaty biznesowe pt. „Od badań do komercjalizacji” w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkubator, na które również Państwa zapraszamy.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, opłata konferencyjna uległa obniżeniu do kwoty 80 zł.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja/.
Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach: Financial Internet Quarterly „e-Finanse”Studia Humana i Soci@lCommunication.
 Zakres tematyczny konferencji:
§  Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu,
§  Rozwój innowacji technologicznych i IT,
§  Zdrowie, kosmetologia, turystyka – innowacyjne rozwiązania,
§  Dziennikarstwo i nowe media,
§  Bezpieczeństwo, prawo, polityka.
 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.05.2019r.

Komentarze są wyłączone.