Konferencja „Wzory kultury a wzory obywatelskości – aktywność społeczna w przestrzeni publicznej”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na organizowaną  w Poznaniu konferencję, wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z zagadnieniem obywatelstwa i obywatelskości, wzorów obywatelskości w kontekście wzorów kulturowych, postaw obywatelskich oraz form, w jakich się realizują, a także obrazów obywatela, pojawiających się w kulturze na przestrzeni wieków.

W tym roku pragniemy skupić się na aspektach aktywności obywatelskiej w przestrzeni publicznej, rozumianej jako działalność kształtująca postawy, wzmacniające wartość, znaczenie i uznanie dla tego, co wspólne, a przejawiające się zarówno w modelu społecznikowskim, jak i działalności artystycznej czy też artywistycznej (postawa: artysta-aktywista).

 

Program Konferencji Naukowej

9.00- 10.00 rejestracja uczestników w AULI im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 bud. E, piętro I, sala D.

10.00 – Otwarcie Konferencji Naukowej przez Panią Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM: Prof. UAM dr hab. Mariannę Michałowską oraz powitanie gości przez Pana Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM: Prof. UAM dra hab. Jacka Sójkę – w sali D.

10.10 – Otwarcie sesji inauguracyjnej: Prof. UAM dr hab. Jan Grad, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, Kierownik Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze.

10.20 – 12.30 – Sesja I inauguracyjna w sali D – Wystąpienia uczestników konferencji podczas sesji (prowadzący prof. dr hab. Jan Grad)
Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik Uniwersytet Łódzki, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury, Kultura jako aktywizm. Dwa semantyczne modele działania wg Dietricha Bonhoeffera i Hannah Arendt
Dr Agata Skórzyńska, WNS, IK UAM, Zakład Kulturowych Studiów Miejskich, Polityki konkretu. Ruchy miejskie a nowe modele obywatelstwa
Dr Paulina Depczyńska, UJK w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Instytucje wspierające edukację obywatelską w Niemczech, Austrii i Szwajcarii – analiza porównawcza
Dr Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Projekty „STOP seksistowskiej mowie nienawiści” oraz „Niepodległe 2018” jako przykłady oddolnych, feministycznych inicjatyw lokalnych
Mgr Ada Łobożewicz, Zakład Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW, „Nigdy więcej Orfeuszy w niewoli!” Polityka kulturalna Polski Ludowej a obchody Roku Chopinowskiego 1949

11.50 – 12.30 – Dyskusja

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00- – 15.20 – Sesja II w sali D – Wystąpienia uczestników konferencji. Prowadząca: dr hab. Joanna Ostrowska
Dr Roman Bromboszcz, Uniwersytet Warszawski, Cyberobywatel – powinności i cnoty
Mgr inż. Paweł Nowak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, Usługi publiczne jako utracona szansa renesansu sfery publicznej. O społecznych skutkach transformacji cyfrowej
Dr n. pr. Michał Boczek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Jagielloński, Aktywność społeczna, jako podstawowa społeczeństwa obywatelskiego
Dr Ryszard Necel, Instytut Socjologii UAM, Obywatelskie sprawstwo pracownika socjalnego i jego granice
Mgr Marcin Olejnik, UAM WH, Instytut Wschodni, Aleja Rustawelego w Tbilisi jako scena gruzińskiego teatru aktywności obywatelskiej

Dyskusja 14.40-15.20

15.20-16.10 przerwa

16.10 – 18.00 – Sesja III w sali D – Aktywność obywatelska a nieposłuszeństwo obywatelskie Wystąpienia uczestników konferencji. Prowadząca: dr Małgorzata Durzewska
Dr hab. Joanna Ostrowska, WNS, IK UAM, Zakład Performatyki, Margrabia Wielopolski, wrocławski Teatr Polski i Stary Teatr
Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka, WNS, IK UAM, Zakład Performatyki, Nieposułuszni” obywatele alternatywni – zespół Teatru Ósmego Dnia w latach 1975-88
Prof. UAM dr hab. Jan Grad, WNS, IK UAM, ZBnUwK, Polskie tradycje współdziałania społecznego
Dr Małgorzata Durzewska, WNS, IK UAM, ZBnUwK, Społeczeństwo obywatelskie a partycypacja obywatelska – typy zaangażowania obywatelskiego
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer, WNS IS UAM, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej, Nie-ludzki obywatel

Dyskusja 17.40-18.00

18.00 – Podsumowanie i zakończenie obrad Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wzory kultury a wzory obywatelskości – aktywność społeczna w przestrzeni publicznej” przez organizatorów.

 

Patronat honorowy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, doktor h.c. Multiplex – z upow. dyrektor Biura Parlamentarnego prof. Jerzego Buzka w Raciborzu dr Henryk A. Kretek

Rada programowa

  • prof. UAM dr hab. Jan Grad
  • prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka
  • dr hab. Joanna Ostrowska
  • dr Małgorzata Durzewska

Organizatorzy

  • Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze
  • Zakład Performatyki

 

Komentarze są wyłączone.