Konferencja „Wzory kultury a wzory obywatelskości – aktywność społeczna w przestrzeni publicznej”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na organizowaną  w Poznaniu konferencję, wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z zagadnieniem obywatelstwa i obywatelskości, wzorów obywatelskości w kontekście wzorów kulturowych, postaw obywatelskich oraz form, w jakich się realizują, a także obrazów obywatela, pojawiających się w kulturze na przestrzeni wieków.

W tym roku pragniemy skupić się na aspektach aktywności obywatelskiej w przestrzeni publicznej, rozumianej jako działalność kształtująca postawy, wzmacniające wartość, znaczenie i uznanie dla tego, co wspólne, a przejawiające się zarówno w modelu społecznikowskim, jak i działalności artystycznej czy też artywistycznej (postawa: artysta-aktywista).

Patronat honorowy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, doktor h.c. Multiplex – z upow. dyrektor Biura Parlamentarnego prof. Jerzego Buzka w Raciborzu dr Henryk A. Kretek

Rada programowa

  • prof. UAM dr hab. Jan Grad
  • prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka
  • dr hab. Joanna Ostrowska
  • dr Małgorzata Durzewska

Organizatorzy

  • Zakład Badań nad Uczestnictwem w Kulturze
  • Zakład Performatyki

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Joanna Ostrowska IK UAM
dr  Małgorzata Durzewska IK UAM

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Komentarze są wyłączone.