Konkurs „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności”

UWAGA STUDENCI!
Zapraszamy do udziału w konkursie „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności”, który jest jednym z pierwszych projektów realizowanych przez Fundację Służby Rzeczypospolitej.

Główną misją Fundacji jest wydobycie z obecnej debaty politycznej problemów Rzeczypospolitej Polskiej, inicjowanie i stymulowanie debaty nad polską racją stanu, a w jej owocach szukanie tego, co nas łączy i co jest warte dalszej propagacji. Zajmujemy się, w zdecydowanie szerszej perspektywie, wyzwaniami stojącymi przed Polską, przekazujemy nowej generacji nasze doświadczenie, wspieramy ją i motywujemy do twórczych inicjatyw.

Konkurs „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności” organizujemy pod opieką merytoryczną Przewodniczącego Rady Fundacji Macieja Zięby OP i we współpracy z Konsulatem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie.

Do wzięcia udziału w konkursie serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów I i II stopnia. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy studenckiej dotyczącej dziedzictwa Jana Pawła II i/lub Solidarności, a zrealizowanej w danym roku akademickim.

Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów dziedzictwem Jana Pawła II i Solidarności, które budowało w Polsce społeczeństwo obywatelskie na fundamentach wolności i solidarności. Podejmowanie tej tematyki przez pokolenie urodzone już w III RP może zaowocować twórczą reinterpretacją wydarzeń z lat ’80 ubiegłego wieku, przyjęciem wartości, które je ożywiały, a zarazem stać się inspiracją do podejmowania podobnych inicjatyw w całkowicie odmiennym kontekście społecznym, a w konsekwencji sprzyjać budowaniu społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym świecie.

Dla zwycięzcy danej edycji Konkursu przeznaczona jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł oraz publikacja pracy pisemnej lub organizacja wystawy, czy też innego rodzaju promocji, w zależności od formy zwycięskiej pracy.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać, w określonej w regulaminie konkursu formie, do 31 października 2017 roku na adres Fundacji Służby Rzeczypospolitej.

Więcej informacji o konkursie oraz wszystkie wymagane dokumenty można znaleźć na stronie www.fsrz.pl/konkurs

Będziemy ogromnie wdzięczni za przekazanie informacji o konkursie Pana studentom.

Patroni medialni konkursu:
Rzeczpospolita, TVP Kultura, Aleteia Polska, Deon.pl, Dzieje.pl, Gość Niedzielny, Radio Kampus, Pressje, Przewodnik Katolicki, W drodze, Więź

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Nowak
Kierownik Biura Fundacji

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

 

Fundacja Służby Rzeczypospolitej
ul. Czackiego 19/7, 00-043 Warszawa,
tel. +48 22 233 07 73
e-mail: fundacja@fsrz.pl, www.fsrz.pl
nr konta: 11 2490 0005 0000 4530 7101 3972

Rada Fundacji:
prof. Jerzy Buzek, Mirosław Chojecki, Maciej Heydel, Jacek Jezierski,
prof. Irena Lipowicz, prof. Adam Daniel Rotfeld, prof. Marek Safjan,
ks. Aleksander Seniuk, prof. Hanna Suchocka, mec. Jacek Taylor,
Henryk Wujec, Jakub Wygnański, Maciej Zięba OP, prof. Andrzej Zoll

Zarząd Fundacji:
dr Borysław Czyżak, Paweł Gieryński

Komentarze są wyłączone.