Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Informujemy, że działająca przy Wojewodzie Wielkopolskim Rada Rodziny ogłosiła Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat: Znaczenie rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina-Społeczeństwo-Przyszłość”.

Jest to pierwsza edycja konkursu, adresowanego do autorów wyróżniających się prac naukowych, dotyczących zagadnień polityki prorodzinnej, a także roli rodziny w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem oraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego , w zakładce Rady Rodziny: http://www.poznan.uw.gov.pl/rada-rodziny-wydarzenia.

Do pobrania:

Komentarze są wyłączone.