Dane teleadresowe:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Kulturoznawstwa UAM
ul. Szamarzewskiego 89A
60-568 POZNAŃ
instkult@amu.edu.pl

Sekretariat

tel. +48 618 29 22 29
tel. +48 618 29 21 05
e-mail: instkult@amu.edu.pl
www: www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl
facebook youtube google+

Władze Insytutu

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa
prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska
mariamne@amu.edu.pl
Dyżur: środa godz. 11.30-12.30, pok. 26

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia
dr hab. Jacek Zydorowicz
jazy@amu.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. studenckich
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaczmarek
ag.kaczm@amu.edu.pl
DYŻUR: środa 13:30-14:30

Instytut Kulturoznawstwa mieści się na terenie, legendarnego już, kampusu „Szamarzewo” na Ogrodach – w znanej z zieleni dzielnicy Poznania, położonej blisko centrum miasta. Kampus jest siedzibą Wydziału Nauk Społecznych – to jeden z największych wydziałów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, słynie jednak również z tego, że jest miejscem bardzo rozdyskutowanym, otwartym na wymianę myśli i współpracę. Zawdzięczamy to właśnie atmosferze „Szamarzewa” – tłumnego, dynamicznego, zielonego, a dzięki temu najbardziej przyjaznego kampusu na UAM.