KULTUROWE ODPOWIEDZI NA KRYZYSY MIEJSKIE / Poznań 18-19.10.2019

Program konferencji: „Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie”

18-19 października 2019 roku

1 dzień konferencji, 18 października 2019 r.

11:30–12:00 (sala A, Collegium im. Floriana Znanieckiego)

Otwarcie konferencji przez:

Dziekana Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa dr. hab. prof. UAM Jacka Sójkę

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa dr hab. prof. UAM Mariannę Michałowską

Prof. dr hab. Ewę Rewers z Instytutu Kulturoznawstwa UAM oraz dr hab. prof. UWr Dorotę Wolską z Instytutu Kulturoznawstwa UWr.

Sesja 1 (plenarna) 12:00-13:30 (sala A) moderacja dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska

 1. Prof. dr hab. Ewa Rewers (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Kulturowa artykulacja nowych idei
 2. Dr Mikołaj Madurowicz (Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego UW) Stałe, zmienne i (nie)wiadome w równaniu na kryzys miasta
 3. Dr Piotr Jakub Fereński (Instytut Kulturoznawstwa UWr) Kultura i demokracja

Przerwa kawowa 13:30-13:50

Sesja 2A 13:50-15:30 (sala A) moderacja dr hab. prof. UAP Elżbieta Raszeja

 1. Dr hab. prof. UJ Paweł Kubicki (Katedra Kultury i Społeczeństwa Europy UJ) Miasto jako suma prywatnych własności czy dobro wspólne?
 2. Dr Przemysław Pluciński (Instytut Socjologii UAM) “Czy miejscy aktywiści chcą nas zabić?” Wzory altermodernizacji a konserwatywna panika moralna
 3. Dr Joanna Cywińska-Raczkowska (Urząd Miasta Torunia) Teoria kultury jako narzędzie „wtórnej naprawy rzeczywistości” w procesach partycypacji społecznej
 4. Mgr Joanna Pankau (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Artywistyczne mapowanie miejskich kryzysów

Sesja 2B 13:50-15:30 (sala D) moderacja dr hab. prof. UWr Dorota Wolska

 1. Dr Joanna Wróblewska-Jachna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Czy Bielsko-Biała jest miastem, w którym warto zostać? Atrakcyjność rezydencjalna miasta na tle gmin w subregionie południowym województwa śląskiego
 2. Mgr inż. arch. Mikołaj Szurlej (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska) Koncepcja osadnictwa mobilnego z wykorzystaniem morskich szlaków komunikacyjnych
 3. Mgr inż. Olga Czeranowska-Panufnik (absolwentka Wydziału Architektury UW), Recykling przestrzeni
 4. Mgr Agnieszka Szypulska (Instytut Kultury Polskiej UW) Struktura sieci betonu

Przerwa obiadowa 15:30-16:30

Sesja 3A 16:30-17.50 (sala A) moderacja dr Piotr Juskowiak

 1. Dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Uczenie się miasta, czyli czego? Miejskie kompetencje w dobie antropogenicznych zmian klimatu
 2. Dr Marta Jaskulska (Katedra Socjologii UKW) Panele obywatelskie jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu – przykład miast w Polsce
 3. Inż. arch., lic. Weronika Mazurek (Instytut Kulturoznawstwa UWr) „Jeśli nie będziemy działać razem, umrzemy razem” – o aktywizmie i kooperacji w czasach postnatury na podstawie ruchu Extinction Rebellion (XR).

Sesja 3B 16:30-17.50 (sala D) moderacja dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska

 1. Prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja (Wydział Architektury i wzornictwa UAP) Architektoniczno-urbanistyczne odpowiedzi na kryzysy miejskie – refleksje na temat konkursu “Mieszkać w mieście”
 2. Mgr Anna Treska-Siwoń (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera), Projektowanie nasze powszednie
 3. Mgr Anna Gańko, Mgr Mikołaj Łątkowski (Instytut Kultury Polskiej UW), Antropologia i architektura. Diagnozy i praktyki 

2 dzień konferencji, 19 października 2019 r.

Sesja 4A 10:00–11:40 (sala D) moderacja dr hab. prof. UAM Małgorzata Nieszczerzewska

 1. Dr hab. prof. UAM Marta Kosińska (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Strategie i maskarady. Kultura w miejskich programach rewitalizacji
 2. Mgr Tomasz Płachecki (Firma Badawcza Dyspersja), „Siedzą tacy brzydcy…”. Kulturowe ograniczenia roli kultury w rewitalizacji
 3. Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska (Wydział Politologii UMCS), Kryzys kultury współpracy aglomeracyjnej
 4. Mgr Dorota Grobelna (historyczka kultury, niezależna aktywistka), Miejskie instytucje kultury jako agenci miejskich programów rewitalizacji centrów miast – źródła miejskich kryzysów czy ich rozwiązania?

Sesja 4B 10:00-11:40 (sala I AB) moderacja dr Piotr Jakub Fereński

 1. Dr hab. prof. UAM Joanna Ostrowska (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Performanse miast-duchów
 2. Dr Anita Kulawiak, Mgr Patrycja Grzyś (Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ), Problemy miejskich tożsamości. Trudne dziedzictwo miejskich placów na przykładzie Placu Zwycięstwa w Łodzi
 3. Mgr Maria Rombel (Uniwersytet Warszawski), Literackie strategie przeciwdziałania kryzysom miejskim. Polska i hiszpańska powojenna powieść miejska jako odpowiedź na zagrożenie tożsamości Warszawy i Madrytu wskutek wojny i totalitaryzmów
 4. Antonina Baczyńska (Instytut Socjologii UW) Domek z kart – o społecznej tożsamości i kulturowej przynależności zdeindustrializowanych śląskich osiedli przemysłowych na przykładzie bytomskiej dzielnicy Bobrek.

Przerwa kawowa 11:40–12:00

Sesja 5A 12:00-13:20 (sala D) moderacja dr Jadwiga Zimpel

 1. Mgr inż. Malwina Balcerak (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM) Kulturowe mikrointerwencje jako odpowiedź na dehumanizację przestrzeni miejskiej
 2. Mgr inż. Adam Wronkowski (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM) Kryzysy w przestrzeni publicznej – jak je identyfikować i zwalczać badając zachowania użytkowników
 3. Dr Armina Kapusta (Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ) Konsekwencje przerostu semiozy w przestrzeniach publicznych wybranych miast

Sesja 5B 12:00-13:20 (sala I AB) moderacja dr hab. Rafał Nahirny

 1. Mgr Agata Janikowska (Instytut Kulturoznawstwa UWr) Kryzys klimatyczny w wymiarze lokalnym: lato w mieście
 2. Mgr Franciszek Chwałczyk (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Globalna katastrofa ekologiczna – kryzys kapitalizmu czy kryzys urbanizacji?
 3. Mgr Mateusz Nowacki (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Mielizny miejskiego ekokapitalizmu, czyli dlaczego potrzebujemy utopii ekocentrycznych?

Przerwa obiadowa 13:20-14.20

Sesja 6A 14:20-15:25 (sala D) moderacja mgr Franciszek Chwałczyk

 1. Dr hab. prof. UMK Violetta Wróblewska (Katedra Kulturoznawstwa UMK), Folklor jako forma odpowiedzi na kryzysy miejskie w Polsce
 2. Mgr Klaudia Peplińska, Mgr Piotr Murawski (Katedra Kulturoznawstwa UMK, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska UG), Perspektywy – 9 Hills Festival w Chełmnie jako współczesna odpowiedź na miejski kryzys partycypacji
 3. Mgr Agata Krajewska (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ) Reaktywacja tradycji lokalnych jako sposób na kryzysy miejskie (na przykładzie regionu Zagłębia Dąbrowskiego)
 4. Mgr Katarzyna Warmuż (Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ) Gentryfikacja jako alkoholizacja. Wpływ nocnej ekonomii na życie miasta

Sesja 6B 14:20-15:25 (sala I AB) moderacja mgr Joanna Pankau, mgr Mateusz Nowacki

 1. Dr Albert Miściorak (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Zespół Dialogu Międzykulturowego) Od wielokulturowości ku międzykulturowości. Nowe polityki miejskie jako odpowiedź na kryzys migracyjny
 2. Mgr Joanna Panuchcin (UWr, Dolnośląska Szkoła Wyższa), Marginesy miasta. Przypadek wrocławskich Romów rumuńskich
 3. Mgr Marta Piechocka-Nowakowska (absolwentka socjologii UŁ), Integracja i wykluczenie Obcego w przestrzeni publicznej w miastach wielokulturowych. Case study projektów organizacji Migration Lab
 4. Mgr Agnieszka Karpiel, Mgr Jessica Kufel (Uniwersytet Śląski) Obecności nieusprawiedliwione. Notatki z projektu

Przerwa 15:25 – 15:40

15.40-16.10 (sala D) – podsumowanie konferencji

15:40 – 16:10 (sala D) – podsumowanie dyskusji i zamknięcie konferencji, moderacja prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. prof. UWr Dorota Wolska

 

 

Komentarze są wyłączone.