Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze

Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, 29-30 listopada 2018

Destrukcja należy do pojęć dobrze osadzonych na gruncie nauk humanistycznych i uznawanych za wyczerpująco omówione. Przy bliższym wglądzie ukazuje jednakże swoją złożoność i wieloznaczność. Biorąc pod uwagę wielowymiarowość kulturoznawczego spojrzenia na proces destrukcji, prosta konstatacja, wiążąca ją w sposób negatywny ze zniszczeniem, zanikiem, dezintegracją, czy unicestwieniem, okazać się może niewystarczająca.

Konferencja Pejzaże destrukcji ma na celu wskazanie możliwych dróg interpretacji i analiz atrofii, ponownego odczytania i przewartościowania procesu rozkładu, ruinizacji oraz śmierci w kulturze. Interesuje nas bowiem, na ile można zaryzykować stwierdzenie o twórczym i inspirującym potencjale destrukcji? Czy tkwi w niej jedynie nihilistyczna, degradująca siła, czy raczej staje się podstawą do wytworzenia nowej jakości i szansą na metempsychozę? Jak bardzo ruina i powiązana z nią śmierć jest synonimem ostateczności, apokaliptycznego końca tego, co już znane? A może raczej jest paradygmatem umożliwiającym odrodzenie?

Wskazując jedynie na podstawowe wątpliwości, proponujemy następujące obszary problemowe:

  1. Teorie i praktyki destrukcji
  2. Doświadczenie destrukcji: turystyczne, kulturowe, etyczne, wewnętrzne
  3. Sztuki i estetyki destrukcji
  4. Destrukcja: zniszczenie, ruina(cja), czy proces twórczy?
  5. Ruinizacja: śmierć czy odrodzenie?

 

Do udziału w konferencji zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, filologów, antropologów, filozofów oraz przedstawicieli innych humanistycznych dyscyplin, dla których kategoria destrukcji jest szczególnie ważna i interesująca.

Zgłoszenia wraz z tytułem wystąpienia, afiliacją oraz abstraktem należy przesyłać do
21 października 2018 roku na adres: pejzaze.destrukcji@gmail.com

 

Opłata konferencyjna:

– 270 doktoranci (370 z udziałem w kolacji)

– 350 pracownicy naukowi (450 z udziałem w kolacji)

Koszty obejmują materiały konferencyjne, koszty publikacji oraz wyżywienie podczas konferencji. Nie obejmują kosztów podróży oraz noclegów.

 

Komentarze są wyłączone.