Dr Agnieszka Doda-Wyszyńska

Adiunkt

Zakład Semiotyki kultury

Numer telefonu: 61-829-2127

Adres e-mail: adod@amu.edu.pl

Numer pokoju: 7

Zainteresowania badawcze: psychoanaliza (głównie Lacanowska) a interpretacja zjawisk kultury, ironia jako postawa poznawcza i etyczna, rola systemu wyobrażeniowego w kulturze, filozofia przedstawienia (głównie Jacques Rancière)

Najnowsze publikacje:

  • książki

Doda-Wyszyńska A., Inwazja ikonoklastów. Filozofia przedstawienia Jacques’a Rancière’a, Wydawnictwo WNS UAM, Poznań 2012

  • artykuły

Doda-Wyszyńska A., Dlaczego zabrakło „spodu” w dyskursie kapitalistycznym?, [w:] Lacan, Žižek. Rewolucja pod spodem, red. P. Czapliński, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2008

Doda-Wyszyńska A., Neurotyczne postrzeganie Innych, [w:] Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje, red. H. Romanowska-Łakomy, M. Genatowski, Eneteia – Wyd. Psychologii i Kultury, Warszawa 2009

Doda-Wyszyńska A.,Lacanowskie upodmiotowienie, czyli o Miłości raz jeszcze, [w:] French Theory w Polsce, red. E. Domańska, M. Loba, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

Doda-Wyszyńska A., Widzieć więcej? Spojrzenie z zewnątrz, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 2

Doda-Wyszyńska A., Niezrozumienie podstawą dyskursu? Zagadka Sfinksa, [w:] O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywa języka i komunikacji, red. M. Obrębska, Wydawnictwo Naukowe WNS, Poznań 2011

Doda-Wyszyńska A., Trans czy misja?, „Panoptikum” 2011, nr 10

Doda-Wyszyńska A., Pamięć obrazu – skrzyżowane spojrzenia na estetykę, [w:] Konteksty sztuki. Konteksty estetyki, tom I: Perspektywy estetyki, red. K. Wilkoszewska, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2011

Doda-Wyszyńska A., Społeczeństwo dobrobytu a pragnienie dobrostanu,[w:] Aksjologia

współczesności. Problemy i kontrowersje, red. B. Truchlińska, Wyd. Uniwersytetu Marii

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012

Doda-Wyszyńska A., Ciągłość Nieświadomego w sztuce, [w:] W(okół) współczesnej filozofii francuskiej. Komentarze, nawiązania, inspiracje, red. B. Choińska, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2012