dr hab. Małgorzata Grzywacz

Starszy Wykładowca

Zakład Semiotyki Kultury

Pełnione funkcje: Sekretarz Naukowy Centrum Badań im. Edyty Stein UAM, członkini Rady Naukowej Kolorowego Uniwersytetu UAM

Numer telefonu: 61-829-2127

Adres e-mail: grzywacz@amu.edu.pl

Numer pokoju: 7

Zainteresowania badawcze:  historia kultury, religia jako element kultury (szczególnie w systemach totalitarnych), historia  i współczesność duchowości chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem protestantyzmu europejskiego (oraz Zakaukazia), historia i współczesność Żydów w krajach niemieckojęzycznych, św. Edyta Stein – postać, dzieło, przesłanie

Najnowsze publikacje:

  • redakcje

Fenomen słowa, red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009

  • artykuły

Grzywacz M.,  Zdeprawowane Słowo. Ruchy religijne popierające nazizm a przekaz biblijny, w: Fenomen słowa, red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009

Grzywacz M., Konsekwencje pewnego przekładu. Niemieckojęzyczna translacja Biblii na „język sprawiedliwy” – jej geneza oraz duszpasterskie implikacje, w: Protestancka Kultura Słowa, red. Z. Pasek, Nomos, Kraków 2009

Grzywacz M.,  Zivot v plnosti. Zaklady evanjelickej spirituality. Pristupy a otazky na zaciatku 21.storocia, w:  Stertnuite Krestanov, red. Milos Klatik,  Liptovsky Mikulas, Wyd. Tranoscius 2009 [Żywot w pełni. Zasady ewangelickiej duchowości u progu XXI stulecia]

Grzywacz M., Die Anfänge einer Landnahme. Polen und die Provinz Pommern in den Jahren 1945-1948,  w: Garbe-I. Kirche im Profanen. Studien zum Verhältnis von Profanität und Kirche im 20. Jahrhundert, Festschrift für Martin Onnasch zum 65 Geburtstag, Frankfurt a.M., Peter Lang Verlag 2009, seria „Greifswalder Theologische Forschungen“, Bd.18.

Grzywacz M., Europy Edyty Stein, w: Fenomen ducha Europy, red. M. Jędraszewski, M. Loba, D. Jewdokimow, Poznań 2010

Grzywacz M., Zawsze możesz zadzwonić. Duszpasterstwo przez telefon a wspomaganie w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Kościołów chrześcijańskich w krajach niemieckojęzycznych, w: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, red. M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010

Grzywacz M., Polsko-niemieckie miejsca pamięci i upamiętniania oraz ich uobecnianie. Uwagi na marginesie pewnego projektu polsko-niemieckiego oraz jego dokumentacji, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 1 (11)