Dr Łukasz Czajka

Adiunkt

Pracownia Hermeneutyki Kultury

Pełnione funkcje: Sekretarz Centrum im. Floriana Znanieckiego

Numer telefonu: 61-829-2217

Adres e-mail: lukcza@amu.edu.pl

Numer pokoju: 16

Zainteresowania badawcze: filozofia kultury i hermeneutyka, filozofia i psychologia w biznesie, chrześcijaństwo a postsekularyzm, filozoficzny etos literatury dekadentyzmu (Baudelaire, Korab-Brzozowski), wojna w perspektywie filozoficznej i kulturoznawczej

Najnowsze publikacje:

·         artykuły

Czajka Ł., Spustoszona świątynia. Duchowości literaturze dekadentyzm, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2013, nr 1

Czajka Ł., Człowiek jako cierpiące ciało w filozofii Johna D. Caputo, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2(82)

Czajka Ł., Fenomenologia zaangażowana, [rec. z: N. Depraz, Zrozumieć fenomenologię. Konkretna praktyka], „Fenomenologia” 2012, nr 10

Czajka Ł., Radykalna hermeneutyka i Bóg. Johna D. Caputo zmagania z teologią, w: Sfery refleksji religioznawczej, red. R. Ilnicki, J. Iwanicki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2012

Czajka Ł., Dokąd zaprowadzi nas etyka hermeneutyczna?, [rec. z: A. Przyłębski, Etyka w świetle hermeneutyki], „Analiza i egzystencja” 2012, t. 18

Czajka Ł., Przekleństwo czasu w modernizmie Baudelaire’a, [w:] Aporie czasu,         red. P. Orlik, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2011

Czajka Ł., Dyskusja redakcyjna: Czas jako negatywny bohater, pragnienie wieczności, [w:] Aporie czasu, red. P. Orlik, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2011

Czajka Ł., Ezoteryzm polityczny Leo Straussa, „Preteksty” 2010, nr 10