Dr Małgorzata Jankowska

Adiunkt

Zakład Semiotyki Kultury

Numer telefonu: 61-829-2213

Adres e-mail: helga82@amu.edu.pl

Numer pokoju: 13

Zainteresowania badawcze: współczesna apokryficzność, profanacja, przemiany symbolu religijnego, problematyka pamięci kulturowej, semiotyka kultury

Najnowsze publikacje:

  • książki

Jankowska M., Narracje apokryficzne w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011

  • redakcje

Jankowska M., Fenomen pięknego życia (z S. Nizińskim), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011

Jankowska M., Wielcy artyści ucieczek. Antologia tekstów o „Życiu i czasach Michaela K” Johna Maxwella Coetzeego w trzydziestą rocznicę publikacji powieści (z P. Jakubowskim), ha!art, Kraków 2013

  • artykuły

Jankowska M., Fundamentalizm filozoficzny w dobie sekularyzacji, [w:] Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji, red. C. Korzec, R. Misiak, seria wydawnicza „Studia i Rozprawy” nr 26, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

Jankowska M., Konsumowane sacrum. Popkulturowe transpozycje metafizyki, [w:] Globalizacja w kulturze. Upowszechnienie czy uproszczenie?, red. B. Bodzioch-Bryła, R. Szczepaniak, K. Walczyk, seria wydawnicza „Humanitas. Studia Kulturoznawcze”, Wyd. WAM, Kraków 2011

Jankowska M., Powrót Odrzuconego. Container Cities Nicholasa Lacey’a jako akt rehabilitacji marginaliów, [w:] Konteksty sztuki, konteksty estetyki, tom II: Przestrzenie późnej nowoczesności, red. I. Lorenc, M. Salwa, Łódź 2011

Jankowska M., Narracje apokryficzne jako forma diagnozy religijności współczesnej, „Kultura i Historia” 2012, nr 22.

Jankowska M., Samozagłada cywilizacji, czyli spełniająca się apokalipsa. Rozważania nad „Naszą wesołą apokalipsą” Leszka Kołakowskiego, [w:] Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności, red. K. Kopania, Warszawa 2012

Jankowska M., Ars moriendi a skandal śmierci. Rozważania nad „Ravelsteinem” Saula Bellowa, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2012, nr 9

Jankowska M., Skandaliczne „nowe ewangelie”. Rozważania nad współczesną apokryficznością, [w:] Skandal w tekstach kultury, red. M. Ursel, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibinska, Warszawa 2013