Prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk

Profesor Zwyczajny

Zakład Semiotyki Kultury

Pełnione funkcje: Kierownik Zakładu, Dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein, Członek Rady IK

Numer telefonu: 61-829-2127

Adres e-mail: anna.grzegorczyk@interia.pl

Numer pokoju: 6

Zainteresowania badawcze: filozofia humanistyki, filozofia kultury, semiotyka kultury, historia mistyki, filozofia rozwoju duchowego

Najnowsze publikacje:

·         książki

Grzegorczyk A., Ponad kulturami. Uniwersalizm Edyty Stein, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

Grzegorczyk A., Obecność wartości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

·         artykuły

Grzegorczyk A., Prawda interkulturowego odczytania w dziełach Edyty Stein, [w:] Oblicza prawdy. Edyta Stein – s. Teresa Benedykta od Krzyża, red. J. Machnacz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010

Grzegorczyk A., Bogowie i ludzie w semiotyce Algirdasa-Juliena Greimasa. Przezwyciężanie teoretycznych aporii, [w:] French Theory w Polsce, red. E. Domańska, M. Loba,  Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

Grzegorczyk A., Uobecnianie wartości sakralnych w kulturze miasta, [w:] Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, red. E. Rewers, A. Skórzyńska,Wydawnictwo UAM, Poznań 2010

Grzegorczyk A., Kulturowe uobecnianie świętości, [w:] Nauka, Kultura, Społeczeństwo, red. J. Grad, J. Sójka, A. Zaporowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010

Grzegorczyk A., Europejskie konteksty Edyty Stein, [w:] Fenomen ducha Europy, red. M. Jędraszewski, M. Loba, D. Jewdokimow, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010

Grzegorczyk A., Ikona i muzyka w semantyce obecności, „Zeszyty Naukowe im. Edyty Stein” 2012, nr 8 [Fenomen muzyki]

Grzegorczyk A., Dwie twarze – jedno oblicze mądrości. Św. Teresa z Avila i św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), „Zeszyty Naukowe im. Edyty Stein” 2013, nr 10 [Fenomen mądrości]

Grzegorczyk A., Sztuka ikony w humanistyce obecności, „Sztuka i Filozofia” 2013, nr 43