prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz

Zakład Semiotyki Kultury

Email: Małgorzata.Grzywacz@amu.edu.pl

Dyżur: Sprawdź

Dyżury pracowników

Dyżury dla studentów chcących skorzystać z konsultacji w sem. zimowym 2020/2021, odbywają się w poniedziałki w godz. 11.00-12.00 za pośrednictwem MS Teams lub poczty elektronicznej.

Wyjątki:

 • dr Katarzyna Thiel-Jańczuk – poniedziałek 10.00-11.00
 • dr Tomasz Żaglewski – wtorek na 10.30-11.30
Pracownia Historii i Metodologii Nauk o Kulturzeprof. UAM dr hab.Andrzej Zaporowskipon. 11.30-12.30wt. 13.00-14.00
drArleta Chojniakczw. 14.45-16.45
drAleksandra Binicewiczpon. 11.30-12.30
mgrMagdalena Frąszczakpon. 11.30-12.30
Pracownia Badań nad Uczestnictwem w Kulturzeprof. UAM dr hab.Jan Gradpon. 11.30-12.30czw. 15.00-16.00
drAndrzej Bełkot
drMałgorzata Durzewskaczw. 13.00-15.00
drMikołaj Smykowskipon. 11.30-12.30wt. 11.30-13.00
Zakład Etyki Gospodarczejprof. UAM dr hab.Jacek Sójkawt. 12.00-13.00śr. 12.00-13.00
prof. UAM dr hab.Przemysław Rotengruberpon. 11.30-12.30wt. 11.30-12.30
drWiesław Banachpon. 11.30-12.30wt. 10.30-11.30
prof. UAM dr hab.Michał Michalski
drCezary Kościelniakpon. 9.00-11.00
drPrzemysław Kieliszewski
drMarcin Poprawskipon. 13.30-14.30czw. 10.30-11.30
mgrMarcin Słowińskipon. 11.30-12.30
mgrPiotr Firychpon. 11.30-12.30
mgrAlicja Węcławiakpon. 11.30-12.30
mgrStephen Dersleypon. 11.30-12.30
Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualnąprof. UAM dr hab.Marianna Michałowskapon. 11.30-12.30śr. 10.30-11.30
drMarek Chojnackiwt. 9.30-10.30pt. 11.15-12.15
prof. UAM dr hab.Magdalena Kamińskapon. 11.00-13.00
prof. UAM dr hab.Marta Kosińskapon. 11.00-13.00
drTomasz Żaglewskipon. 10.30-11.30pon. 15.00-16.00
mgrJakub Walczykpon. 11.30-12.30
mgrMagdalena Jackowskapon. 11.30-12.30
mgrEmilia Stachowskapon. 11.30-12.30
mgrPiotr Kędzioraśr. 10.30-12.00 USOS
Pracownia Badań nad Kulturą Artystycznąprof. zw. dr hab.Grzegorz Dziamskipon. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab.Krzysztof Moraczewskipon. 11.30-12.30śr. 10.30-11.30
prof. UAM dr hab.Jacek Zydorowiczpon. 11.30-12.30wt. 13.45-14.45
prof. UAM dr hab.Marcin Adamczakpon. 11.30-12.30;pon. 14.00-15.00
mgrDaria Rzeczkowskapon. 11.30-12.30
mgrPaulina Kajzerpon. 11.30-12.30
mgrŁukasz Cebulapon. 11.30-12.30
mgrAgata Ziomekpon. 11.30-12.30
mgrElżbieta Stachowiakpon. 11.30-12.30
Zakład Kulturowych Studiów Miejskichprof. zw. dr hab.Ewa Rewerspon. 11.30-12.30wt. 14.45-15.45
prof. UAM dr hab.Agata Skórzyńskapon. 10.30-12.30
prof. UAM dr hab.Małgorzata Nieszczerzewskapon. 11.30-12.30czw. 13.15-14.15
drJadwiga Zimpelpon. 11.30-12.30wt. 10.00-11.00
drPiotr Juskowiakpon. 11.30-12.30śr. 8.45-9.45
mgrMateusz Nowackipon. 11.30-12.30
mgrJoanna Pankaupon. 11.30-12.30
mgrFranciszek Chwałczykpon. 11.30-12.30
Pracownia Performatykiprof. UAM dr hab.Juliusz Tyszkapon. 11.30-12.30śr. 15.00-16.00
prof. UAM dr hab.Joanna Ostrowskapon. 11.30-12.30śr. 15.00-16.00
prof. UAM dr hab.Magdalena Grendapon. 11.30-12.30czw. 14.00-15.00
Zakład Semiotyki Kulturyprof. zw. dr hab.Anna Grzegorczykpon. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab.Agnieszka Doda-Wyszyńskaurlop
prof. UAM dr hab.Agnieszka Kaczmarekpon. 11.30-12.30śr. 13.30-14.30
drAgnieszka Kulig
prof. UAM dr hab.Dorota Jewdokimowurlop
prof. UAM dr hab.Rafał Koschanypon. 11.30-12.30wt. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab.Małgorzata Grzywaczpon. 11.30-13.30
drMałgorzata Jankowskapon. 11.30-12.30śr. 12.00-13.00
drKatarzyna Thiel-Jańczukpon. 11.30-12.30śr. 12.00-13.00
drMarcela Kościańczukpon. 13.00-14.00wt. 9.30-10.30
drKatarzyna Machtylpon. 11.30-12.30śr. 14.00-15.00
mgrAleksandra Michalskapon. 11.30-12.30śr. 14.00-15.00
mgrDaria Jezierskapon. 11.30-12.30
Zakład Hermeneutyki Kulturyprof. zw. dr hab.Andrzej PrzyłębskiUrlop
prof. UAM dr hab.Remigiusz Ciesielskiwt. 12.00-13.00czw. 16.30-17.30
drWiesław Małeckipon. 14.00-15.00śr. 15.30-16.30
drŁukasz Czajkapon. 14.00-15.00pt. 8.45-9.45
drRafał Ilnickipon. 10.30-12.30
mgrBartosz Kirchnerpon. 11.30-12.30
mgrFilip Rdesińskipon. 11.30-12.30
Pracownia Religioznawstwa
i Badań Porównawczych

Numer pokoju: 7
Telefon służbowy: 618-29-21-27

autorka zdjęcia: Sofia Nikitaki

Zainteresowania naukowe
 • religia jako element kultury
 • duchowość chrześcijańska
 • religijność w systemach totalitarnych
 • św. Edyta Stein
 • historia Żydów w krajach niemieckojęzycznych

Bardzo trudno oddzielić pracę naukową od życia prywatnego. Zauważyła to już Edyta Stein (1891-1942), której osobowość i biografia wpłynęły istotnie na moje zainteresowania, pozwalając jako historyczce kultury i germanistce na odkrycie zupełnie nowych źródeł inspiracji badawczych. Pełniąc funkcję sekretarz naukowej Centrum Badań im. Edyty Stein (od 2003) intensywnie włączyłam się w refleksję nad obecnością religii w kulturze. Cieszę się, że mogę pracować i realizować swoje rozliczne pasje właśnie w Instytucie Kulturoznawstwa naszego Uniwersytetu. Angażuję się mocno w działalność międzynarodową, reprezentując m.in. Europę Środkową i Wschodnią w European Society of Woman in Theological Research, od wielu lat działam także w niemieckiej w grupie roboczej historyków Kościoła na Pomorzu..[Arbeitsgemeinschaft für Pommersche Kirchengeschichte]. A gdy zaś starczy mi czasu – (a tego jest na prawdę niewiele) odbywam wielokilometrowe spacery …

Uczestnictwo w grantach:

Wykonawczyni w grancie nr 2013-33 Polsko- Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki. „Fenomen Edyty Stein. Das Phänomen Edith Stein” (2013-2014)
Wykonawczyni w grancie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 11H 12025081, Kultura Rzeczpospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości.
2012-2016 wykonawczyni reprezentująca Polskę w międzynarodowym projekcie „Frauen und Reformation, Evangelische Akademie Wien.

Publikacje

Monografie:

Małgorzata Grzywacz, Familia Dei. Studien zum Erscheinungsbild der deutschen evangelischen Geistlichkeit in ihren Selbstzeugnissen und der Literatur. Wydawnictwo UAM Poznań 2002. ss. 290.

Małgorzata Grzywacz, Z dziejów ewangelicyzmu na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku. Ludzie-miejsca-konteksty. Wydawnictwo UAM Poznań 2018, ss. 257.

Artykuły lub teksty w monografiach zbiorowych:

Małgorzata Grzywacz, Die Anfänge einer Landnahme. Polen und die Provinz Pommern in den Jahren 1945-1948, [w:] Kirche im Profanen. Studien zum Verhältnis von Profanität und Kirche im 20 . Jahrhundert. Festschrift für Martin Onnasch zum 65 Geburtstag, red. I. Garbe. Peter Lang Verlag Frankfurt am Main 2009, s. 377-388.

Małgorzata Grzywacz, Przestrzenie zdeprawowanego Słowa. Teologia ruchu Niemieckich Chrześcijan i jej realizacje [w:] „Studia religiologica” 43 (2010) [Orbis christianus. Studia ofiarowane profesorowi Janowi Drabinie, red. E. Przybył-Sadowska, S. Szymańska-Kuta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 169-183.

Małgorzata Grzywacz, Dobro w kontekstach III Rzeszy. Refleksja wstępna. [w:] „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” nr 15, [Fenomen wieczności],red. A.Grzegorczyk, K. Ilski, P. Jakubowski, Poznań 2016, s. 63-73.

Małgorzata Grzywacz, Can homeland be chosen for the second time? Assimilation strategies of Graterpoland Jews in the Weimar Republic (1918-1933). (a reconaissance). [w:] Jews in Eastern Europe: Ways of Assimilation. ed. W. Szczerbiński, K. Kornacka-Sareło, Cambrigde Scholars Publishing Newcastle Upon Tyne 2016, s. 83-95.

Małgorzata Grzywacz, Kobiety i reformacja na tle środkowoeuropejskim. Wybrane konteksty historyczne z XVI wieku. [w:] Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczpospolitej. red. J. Krochmal, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, s. 91-100.

Redakcje naukowe monografii zbiorowych:

Fenomen słowa, red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Kobiety i/a doświadczenie wojny 1914-1945 i później. Pod redakcją M. Grzywacz i Małgorzaty Okupnik, Poznań 2015.

Friendship with the Other. Religions-Relations-Attitudes. Freundschaft mit der/dem Anderen. Religionen, Einstellungen, editors. E. Adamiak, M. Chrząstowska, M.Grzywacz, J. Melonowska, S. Sobkowiak, Poznań-Gniezno 2016 (seria Gniezno-Europaean Studies.

Reformacja. Europa-Polska-Wielkopolska-Szamotuły. Zbiór studiów pod red. Małgorzaty Grzywacz, Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach

Redakcje numerów tematycznych czasopism:

„Lithuano -Slavica Posnaniensia, Studia Historica”, X. red. naukowy Małgorzata Grzywacz, Z dziejów Małej Litwy (Pruskiej), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2012 nr 8, [Fenomen muzyki], red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, K. Machtyl, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2014 nr 11 [Fenomen Edyty Stein-Das Phänomen Edith Stein], red. M. Bernhardt, A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, K. Machtyl, Wydawnictwo Naukowe UAM.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, 2017 nr 16/17 [Wobec doświadczenia/Fenomen Edyty Stein 2], red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, P. Jakubowski, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM.

  Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne

  1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

  2. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

  3. Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  4. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

   1. czas nadejścia zapytania,

   2. czas wysłania odpowiedzi,

   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

   6. informacje o przeglądarce użytkownika,

   7. Informacje o adresie IP.

  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

  4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
   na stronie.

  5. Udostępnienie danych

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   1. Internet Explorer

   2. Chrome

   3. Safari

   4. Firefox

   5. Opera

   6. Android

   7. Safari (iOS)

   8. Windows Phone

   9. Blackberry

  Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
  Skip to content