prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz

Zakład Semiotyki Kultury

Email: Małgorzata.Grzywacz@amu.edu.pl

Dyżur: Sprawdź

Dyżury pracowników

Dyżury dla studentów chcących skorzystać z konsultacji w sem. zimowym 2020/2021, odbywają się w poniedziałki w godz. 11.00-12.00 za pośrednictwem MS Teams lub poczty elektronicznej.

Wyjątki:

 • dr Katarzyna Thiel-Jańczuk – poniedziałek 10.00-11.00
 • dr Tomasz Żaglewski – wtorek na 10.30-11.30
Pracownia Historii i Metodologii Nauk o Kulturze prof. UAM dr hab. Andrzej Zaporowski pon. 11.30-12.30 wt. 13.00-14.00
dr Arleta Chojniak czw. 14.45-16.45
dr Aleksandra Binicewicz pon. 11.30-12.30
mgr Magdalena Frąszczak pon. 11.30-12.30
Pracownia Badań nad Uczestnictwem w Kulturze prof. UAM dr hab. Jan Grad pon. 11.30-12.30 czw. 15.00-16.00
dr Andrzej Bełkot
dr Małgorzata Durzewska czw. 13.00-15.00
dr Mikołaj Smykowski pon. 11.30-12.30 wt. 11.30-13.00
 Zakład Etyki Gospodarczej prof. UAM dr hab. Jacek Sójka wt. 12.00-13.00 śr. 12.00-13.00
prof. UAM dr hab. Przemysław Rotengruber pon. 11.30-12.30 wt. 11.30-12.30
dr Wiesław Banach pon. 11.30-12.30 wt. 10.30-11.30
prof. UAM dr hab. Michał Michalski
dr Cezary Kościelniak pon. 9.00-11.00
dr Przemysław Kieliszewski
dr Marcin Poprawski pon. 13.30-14.30 czw. 10.30-11.30
mgr Marcin Słowiński pon. 11.30-12.30
mgr Piotr Firych pon. 11.30-12.30
mgr Alicja Węcławiak pon. 11.30-12.30
mgr Stephen Dersley pon. 11.30-12.30
Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska pon. 11.30-12.30 śr. 10.30-11.30
dr Marek Chojnacki wt. 9.30-10.30 pt. 11.15-12.15
prof. UAM dr hab. Magdalena Kamińska pon. 11.00-13.00
prof. UAM dr hab. Marta Kosińska pon. 11.00-13.00
dr Tomasz Żaglewski pon. 10.30-11.30 pon. 15.00-16.00
mgr Jakub Walczyk pon. 11.30-12.30
mgr Magdalena Jackowska pon. 11.30-12.30
mgr Emilia Stachowska pon. 11.30-12.30
mgr Piotr Kędziora śr. 10.30-12.00 USOS
Pracownia Badań nad Kulturą Artystyczną prof. zw. dr hab. Grzegorz Dziamski pon. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski pon. 11.30-12.30 śr. 10.30-11.30
prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz pon. 11.30-12.30 wt. 13.45-14.45
prof. UAM dr hab. Marcin Adamczak pon. 11.30-12.30; pon. 14.00-15.00
mgr Daria Rzeczkowska pon. 11.30-12.30
mgr Paulina Kajzer pon. 11.30-12.30
mgr Łukasz Cebula pon. 11.30-12.30
mgr Agata Ziomek pon. 11.30-12.30
mgr Elżbieta Stachowiak pon. 11.30-12.30
Zakład Kulturowych Studiów Miejskich prof. zw. dr hab. Ewa Rewers pon. 11.30-12.30 wt. 14.45-15.45
prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska pon. 10.30-12.30
prof. UAM dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska pon. 11.30-12.30 czw. 13.15-14.15
dr Jadwiga Zimpel pon. 11.30-12.30 wt. 10.00-11.00
dr Piotr Juskowiak pon. 11.30-12.30 śr. 8.45-9.45
mgr Mateusz Nowacki pon. 11.30-12.30
mgr Joanna Pankau pon. 11.30-12.30
mgr Franciszek Chwałczyk pon. 11.30-12.30
Pracownia Performatyki prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka pon. 11.30-12.30 śr. 15.00-16.00
prof. UAM dr hab. Joanna Ostrowska pon. 11.30-12.30 śr. 15.00-16.00
prof. UAM dr hab. Magdalena Grenda pon. 11.30-12.30 czw. 14.00-15.00
Zakład Semiotyki Kultury prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk pon. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska urlop
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaczmarek pon. 11.30-12.30 śr. 13.30-14.30
dr Agnieszka Kulig
prof. UAM dr hab. Dorota Jewdokimow urlop
prof. UAM dr hab. Rafał Koschany pon. 11.30-12.30 wt. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz pon. 11.30-13.30
dr Małgorzata Jankowska pon. 11.30-12.30 śr. 12.00-13.00
dr Katarzyna Thiel-Jańczuk pon. 11.30-12.30 śr. 12.00-13.00
dr Marcela Kościańczuk pon. 13.00-14.00 wt. 9.30-10.30
dr Katarzyna Machtyl pon. 11.30-12.30 śr. 14.00-15.00
mgr Aleksandra Michalska pon. 11.30-12.30 śr. 14.00-15.00
mgr Daria Jezierska pon. 11.30-12.30
Zakład Hermeneutyki Kultury prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski Urlop
prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski wt. 12.00-13.00 czw. 16.30-17.30
dr Wiesław Małecki pon. 14.00-15.00 śr. 15.30-16.30
dr Łukasz Czajka pon. 14.00-15.00 pt. 8.45-9.45
dr Rafał Ilnicki pon. 10.30-12.30
mgr Bartosz Kirchner pon. 11.30-12.30
mgr Filip Rdesiński pon. 11.30-12.30
Pracownia Religioznawstwa
i Badań Porównawczych

Numer pokoju: 7
Telefon służbowy: 618-29-21-27

autorka zdjęcia: Sofia Nikitaki

Zainteresowania naukowe
 • religia jako element kultury
 • duchowość chrześcijańska
 • religijność w systemach totalitarnych
 • św. Edyta Stein
 • historia Żydów w krajach niemieckojęzycznych
Więcej informacji

ORCID

AMU Research Portal
Research Profile

Bardzo trudno oddzielić pracę naukową od życia prywatnego. Zauważyła to już Edyta Stein (1891-1942), której osobowość i biografia wpłynęły istotnie na moje zainteresowania, pozwalając jako historyczce kultury i germanistce na odkrycie zupełnie nowych źródeł inspiracji badawczych. Pełniąc funkcję sekretarz naukowej Centrum Badań im. Edyty Stein (od 2003) intensywnie włączyłam się w refleksję nad obecnością religii w kulturze. Cieszę się, że mogę pracować i realizować swoje rozliczne pasje właśnie w Instytucie Kulturoznawstwa naszego Uniwersytetu. Angażuję się mocno w działalność międzynarodową, reprezentując m.in. Europę Środkową i Wschodnią w European Society of Woman in Theological Research, od wielu lat działam także w niemieckiej w grupie roboczej historyków Kościoła na Pomorzu..[Arbeitsgemeinschaft für Pommersche Kirchengeschichte]. A gdy zaś starczy mi czasu – (a tego jest na prawdę niewiele) odbywam wielokilometrowe spacery …

Uczestnictwo w grantach:

Wykonawczyni w grancie nr 2013-33 Polsko- Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki. „Fenomen Edyty Stein. Das Phänomen Edith Stein” (2013-2014)
Wykonawczyni w grancie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 11H 12025081, Kultura Rzeczpospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości.
2012-2016 wykonawczyni reprezentująca Polskę w międzynarodowym projekcie „Frauen und Reformation, Evangelische Akademie Wien.

Publikacje

Monografie:

Małgorzata Grzywacz, Familia Dei. Studien zum Erscheinungsbild der deutschen evangelischen Geistlichkeit in ihren Selbstzeugnissen und der Literatur. Wydawnictwo UAM Poznań 2002. ss. 290.

Małgorzata Grzywacz, Z dziejów ewangelicyzmu na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku. Ludzie-miejsca-konteksty. Wydawnictwo UAM Poznań 2018, ss. 257.

Artykuły lub teksty w monografiach zbiorowych:

Małgorzata Grzywacz, Die Anfänge einer Landnahme. Polen und die Provinz Pommern in den Jahren 1945-1948, [w:] Kirche im Profanen. Studien zum Verhältnis von Profanität und Kirche im 20 . Jahrhundert. Festschrift für Martin Onnasch zum 65 Geburtstag, red. I. Garbe. Peter Lang Verlag Frankfurt am Main 2009, s. 377-388.

Małgorzata Grzywacz, Przestrzenie zdeprawowanego Słowa. Teologia ruchu Niemieckich Chrześcijan i jej realizacje [w:] „Studia religiologica” 43 (2010) [Orbis christianus. Studia ofiarowane profesorowi Janowi Drabinie, red. E. Przybył-Sadowska, S. Szymańska-Kuta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 169-183.

Małgorzata Grzywacz, Dobro w kontekstach III Rzeszy. Refleksja wstępna. [w:] „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” nr 15, [Fenomen wieczności],red. A.Grzegorczyk, K. Ilski, P. Jakubowski, Poznań 2016, s. 63-73.

Małgorzata Grzywacz, Can homeland be chosen for the second time? Assimilation strategies of Graterpoland Jews in the Weimar Republic (1918-1933). (a reconaissance). [w:] Jews in Eastern Europe: Ways of Assimilation. ed. W. Szczerbiński, K. Kornacka-Sareło, Cambrigde Scholars Publishing Newcastle Upon Tyne 2016, s. 83-95.

Małgorzata Grzywacz, Kobiety i reformacja na tle środkowoeuropejskim. Wybrane konteksty historyczne z XVI wieku. [w:] Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczpospolitej.  red. J. Krochmal, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, s. 91-100.

Redakcje naukowe monografii zbiorowych:

Fenomen słowa, red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Kobiety i/a doświadczenie wojny 1914-1945 i później. Pod redakcją M. Grzywacz i Małgorzaty Okupnik, Poznań 2015.

Friendship with the Other. Religions-Relations-Attitudes. Freundschaft mit der/dem Anderen. Religionen, Einstellungen, editors. E. Adamiak, M. Chrząstowska, M.Grzywacz, J. Melonowska, S. Sobkowiak, Poznań-Gniezno 2016 (seria Gniezno-Europaean Studies.

Reformacja. Europa-Polska-Wielkopolska-Szamotuły. Zbiór studiów pod red. Małgorzaty Grzywacz, Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach

Redakcje numerów tematycznych czasopism:

„Lithuano -Slavica Posnaniensia, Studia Historica”, X. red. naukowy Małgorzata Grzywacz, Z dziejów Małej Litwy (Pruskiej), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2012 nr 8, [Fenomen muzyki], red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, K. Machtyl, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2014 nr 11 [Fenomen Edyty Stein-Das Phänomen Edith Stein], red. M. Bernhardt, A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, K. Machtyl, Wydawnictwo Naukowe UAM.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, 2017 nr 16/17 [Wobec doświadczenia/Fenomen Edyty Stein 2], red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, P. Jakubowski, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content