Protestujemy!

Rada Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownicy i doktoranci przyłączają się do listu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, wspierającego działania protestacyjne środowiska akademickiego m. in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych ośrodków akademickich w kraju.
Wyrażamy obawę, że projekt tzw. „Konstytucji dla Nauki” może prowadzić do naruszenia autonomii uczelni, do ograniczenia wolności badań naukowych oraz wpłynie na marginalizację mniejszych ośrodków akademickich, a także konkretnych dyscyplin w strukturze uczelni wiodących. Zwracamy jednocześnie uwagę, że poddawanej procesowi legislacyjnemu ustawie nie towarzyszy publikacja projektów kluczowych przepisów wykonawczych – w ten sposób oczekuje się, że środowiska akademickie w kraju zaakceptują rozwiązania, na temat których nadal wiadomo niewiele lub nic. Rozwiązania te nie podlegają szerokim konsultacjom, a ich konsekwencje są trudne do przewidzenia.

List poparcia dla protestujących (PDF)

Komentarze są wyłączone.