ROZWIŃ (MIĘDZY)KULTUROWĄ INTELIGENCJĘ! / DEVELOP (INTER)CULTURAL INTELLIGENCE!

ROZWIŃ (MIĘDZY)KULTUROWĄ INTELIGENCJĘ!
Intercultural Communication to wyjątkowy program magisterski na UAM prowadzony w całości w języku angielskim. Życie w XXI wieku to w dużym stopniu kontakty i komunikacja pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Program Intercultural Communication to wyjście naprzeciw wyzwaniom globalizującego się świata. Dlatego w ramach programu zwracamy szczególną uwagę, aby pomagać przyszłym absolwentom
ODKRYWAĆ, że kultura ma ogromne znaczenie dla rozwoju i powodzenia  współczesnych społeczeństw i organizacji
ROZUMIEĆ, jak kultura działa i w jaki sposób przyczynia się do podniesienia jakości komunikacji i współpracy w zmieniającym się świecie
ROZWIJAĆ kulturową i międzykulturową inteligencję, która okazuje się niezbędna we współczesnym środowisku pracy, sferze publicznej i życiu prywatnym

Dołącz do nas!
Szczegółowe informacje o rekrutacji pod adresem: http://culture.home.amu.edu.pl

DEVELOP (INTER)CULTURAL INTELLIGENCE!
INTERCULTURAL COMMUNICATION is a unique English speaking programme at Adam Mickiewicz Univerisity. Life in 21st century means exchange and communication between people from different cultures. Intercultural Communication Programme addresses challenges of our globalizing world. That is why we pay special attention in our Programme to help our future graduates to:
DISCOVER that culture matters in all aspects of our life and why it is necessary to engage intercultural perspective in contemporary life and work.
UNDERSTAND how culture works and how we can use it to get the most of our efforts and interactions.
DEVELOP cultural and intercultural intelligence which is necessary in contemporary workplace, public and private life.

Join our INTERCULTURAL COMMUNICATION Programme because
FUTURE IS INTERCULTURAL!

Find more information about recruitment at: http://culture.home.amu.edu.pl

Komentarze są wyłączone.