Seminarium: „Procesy, sedymentacje, topografie – o współczesnym dokumencie fotograficznym”

Zapraszamy na seminarium:

„Procesy, sedymentacje, topografie – o współczesnym dokumencie fotograficznym”

Organizator: Instytut Kulturoznawstwa UAM

Termin: 16 października 2018, godz. 11.00 – 15.00

Sala: budynek E, sala D, Szamarzewskiego 89A

 

„Zawsze moją uwagę przyciągały miejsca zawierające w sobie skumulowany czas. I choć raczej unikałem bezpośredniej obecności człowieka, to jednak zawsze pojawiał się jakiś jego ślad” (Ireneusz Zjeżdżałka, Fotorealizm).

Tematyka seminarium jest inspirowana fotograficznymi nurtami „nowego dokumentu” i „nowej topografii”. Zyskujące popularność na świecie w drugiej połowie XX wieku (m.in. za sprawą nowego dokumentalizmu Berndta i Hilly Becherów oraz ich uczniów a także wystawy „New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape”, 1976), w Polsce u progu XXI wieku zyskały wybitnych przedstawicieli (m.in. Waldemara Śliwczyńskiego, Ireneusza Zjeżdżałkę, Konrada Pustołę czy Wojtka Wilczyka). Charakterystyczny dla tych fotografii powrót do formalnego chłodu przedstawień, skupienie na dokumentalnym charakterze przedstawień pozwalały przedstawiać problemy społeczne, ekonomiczne i kulturowe obrazowanych przestrzeni. Zarówno „nowy dokument”, jak i „nowa topografia” pozwalały obserwować i analizować ślady odciśnięte za sprawą ludzkich działań w środowisku. Fotografia staje się tu zatem narzędziem badania owych sedymentacji, osadów pamięci. Przyglądając się fotografiom zrealizowanym przez młodych polskich fotografów i fotografki możemy stwierdzić, że twórczość artystów reprezentujących oba nurty pozostaje istotną inspiracją dla kolejnych pokoleń. Zapraszamy do analizy przyczyn współczesnej popularności fotografii topograficznej w Polsce i na świecie, przyjrzenia się jego przeobrażeniom i sensom.

Program seminarium:

Część I: godz. 11.00

Dokument fotograficzny i topografie

Marianna Michałowska:

Czy istnieje „nowa topografia” w polskiej fotografii? Wprowadzenie

Adam Mazur:

Cztery dokumenty. Wokół definicji fotografii Alberta Rengera-Patzscha, Bernda i Hilli Becherów, Michaela Schmidta, Andreasa Gurskiego

Wojciech Wilczyk:

Topografia drogi i topografia rzeki na przykładzie ‚Jedynki’ Macieja Rawluka i ‚802 ,2’ Waldemara Śliwczyńskiego

 

Część II: godz. 13.00

Topografia i pamięć

Paweł Starzec:

Ślad w przestrzeni społecznej. Socjologiczne konteksty nowej topografii

Marta Koszowy:

Miejsca Zagłady w fotografii polskiej

Tomasz Ferenc:

Fotograficzne topografie przemocy: miejsca przemocy, miejsca pamięci,  miejsca zapomniane

 

Godz. 15.00 Otwarcie wystawy towarzyszącej z udziałem Moniki Niwelińskiej, Pawła Starca i Michała Woroniaka.

Seminarium naukowe towarzyszy IV Wielkopolskiemu Festiwalowi Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Komentarze są wyłączone.