Ostatnie aktualności

Więcej

INTERCULTURAL COMMUNICATION is a unique English speaking programme at Adam Mickiewicz Univerisity. Life in 21st century means exchange and communication between people from different cultures. Intercultural Communication Programme addresses challenges of our globalizing world. That is why we pay special attention in our Programme to help our future graduates to: DISCOVER that culture matters in […]

Więcej

OGŁOSZENIE w sprawie stypendiów MNiSW na rok akad. 2017/2018 oraz innych stypendiów dostępnych dla studentów. Więcej informacji>>

Więcej

КУЛЬТУРОЛОГІЯ  В УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ ТРИРІЧНИЙ БАКАЛАВРАТ „Познанська культурологія” посідає істотне місце на мапі академічних гуманітарних наук і наукових досліджень над культурою. Навчання на даному напрямку забезпечить отримання розгалужених, широко-гуманістичних і суспільних знань, допоможе поглибити знання з області наук про культуру. Важливим  є також практична спрямованість частини предметів на окремі галузі культури, […]

Więcej

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2016/2017 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. 22 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 7 września 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)    Rejestracja […]