STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE NA KULTUROZNAWSTWIE

REKRUTACJA TWA!ZASADY REKRUTACJI

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku.
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Limit miejsc: 80

KULTUROZNAWSTWO | KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA | RELIGIOZNAWSTWO

Program modułowy kierunku „Kulturoznawstwo”

Poznańskie Kulturoznawstwo należy najlepszych ośrodków badań nad kulturą w Polsce. Czterdziestoletnia tradycja badań interdyscyplinarnych potwierdza jakość, współpraca z instytucjami kultury, grono Absolwentów pracujące w mediach, sektorach kultury na poziome lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Kulturoznawstwo II stopnia to nowoczesne modułowe studia dające szerokie spektrum możliwości uczestnictwa, badania i krytyki kultury.

MODUŁ TEORIA I HISTORIA KULTURY

To moduł sięgający najgłębiej to tradycji Poznańskiego Kulturoznawstwa. Adresowany jest dla tych osób, które zafascynowane są dyskursem humanistycznym i jego współczesnymi odmianami. Pozwala zrozumieć dynamikę współczesnej kultury i jej aktualne konteksty. Interdyscyplinarność modułu opiera się na zagadnieniach z zakresu antropologii, psychologii, historii kultury i muzyki. Daje narzędzia dla ujmowania kultury współczesności w nowych
i szerokich horyzontach odwołując się do jej tradycyjnych i historycznych kontekstów. Jest punktem wyjścia dla rozważań i analizy kultury niezbędnych w pracy dziennikarza, kuratora, pracownika PR czy krytyka artystycznego.

MODUŁ KULTURA I SFERA PUBLICZNA

To moduł adresowany do osób, które zawodowo będą się zajmować animacją kultury, organizacją działań kulturalnych, polityką kulturalną, edukacją kulturalną i artystyczną oraz krytyką artystyczną i dziennikarstwem kulturalnym. Obejmuje zagadnienia z obszaru przedsiębiorczości i zarządzania, marketingu kulturalnego, kształtowania lokalnych
i regionalnych polityk kulturalnych czy strategii rozwoju kultury. Rozwija kompetencje krytyczne i praktyczne umiejętności, niezbędne do pracy we wszystkich sektorach działalności kulturalnej – interesują nas zatem podmioty sektora publicznego, prywatnego
i różnego rodzaju organizacji społecznych. Niezwykle ważną sferą naszych zainteresowań są działania obywatelskie i animacyjne: różne formy kulturalnego aktywizmu i wspierania określonych społeczności i grup w działaniach kulturalnych, również inspirowane sztuką publiczną i community arts.

MODUŁ KULTURA I MEDIA

Moduł ten szkoli kulturoznawców, którzy idealnie rozpoznają konteksty kultury popularnej. Daje umiejętność fachowego komentowania dynamiki mediów, rozmaitych aktywności zachodzących na obszarze mediów społecznościowych, Internetu. Adresowany jest dla wszystkich fascynatów kina, mediów, nowoczesnych form komunikacji. Dzięki studiom na tym module uzyskuje się kompetencje projektanta i animatora rozmaitych medialnych kulturalnych i kulturowych form aktywności.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH KULTUROZNAWCÓW

 

Komentarze są wyłączone.