Teatr i historia. Od Lessinga do Lessiga – wykład otwarty

Zapraszamy na kolejne Seminarium Instytutu Kulturoznawstwa, które odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 o godz. 10.30 w sali I bud. AB.

Wykład „Teatr i historia. Od Lessinga do Lessiga” wygłosi Prof. Małgorzata Leyko z Uniwersytetu Łódzkiego.

W obszarze nowożytnych praktyk teatralnych „wystawianie historii” zawsze znajdowało się w ich głównym nurcie rozwojowym i często służyło do redefinicji społecznych zobowiązań teatru. Współcześnie, w perspektywie odchodzenia od standaryzacji i uniwersalizacji wizji przeszłości na rzecz nowych dyskursów historycznych, teatralizacja historii podejmowana jest zarówno w teatrach instytucjonalnych, jak i w performatywnych działaniach społecznych. W moim wystąpieniu chciałabym się przyjrzeć zmianom paradygmatu myślenia o historii
w teatrze oraz strategiom i technikom wykorzystywanym przez twórców w minionych stuleciach. Na kilku wybranych dawnych dramatach, począwszy Gottholda Ephraima Lessinga, oraz przykładach przedstawień teatralnych współczesnych twórców i działań typu Living History, wykorzystujących format historiografii R/W wywiedziony z koncepcji kultury Lawrence’a Lessiga, chciałabym się przyjrzeć procesowi przechodzenia od ukazywania historii w teatrze w celu moralnego doskonalenia człowieka do sceny jako miejsca rozliczeń z historią, przezwyciężania wykluczenia z przeszłości czy przywracania pamięci o wypartych z niej zdarzeniach.

Małgorzata Leyko, prof. dr hab., pracuje w Katedrze Dramatu i Teatru UŁ, zajmuje się badaniami nad teatrem niemieckojęzycznym w XIX i XX wieku, teatrem żydowskim w Polsce, polsko-niemieckimi stosunkami teatralnymi oraz teoriami teatralnymi od początku XIX wieku. Z tego zakresu opublikowała autorskie opracowanie Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego teatr dla pięciu tysięcy (Łódź 2002), Teatr w krainie utopii (2012) oraz liczne artykuły i rozprawy.

Komentarze są wyłączone.