Umberto Eco: Niesamowite – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Zadaniem semiotyki […] jest wnikanie pod różnice, które są tak oczywiste, że nie warto o nich mówić – chyba tylko po to, aby je przekraczać – albo im nie dowierzać” – pisał Umberto Eco w artykule Znaki, ryby i guziki, poświęconym naukom humanistycznym.
W innym miejscu tego eseju, Eco proponował utożsamić semiotykę z filozofią, gdyż obie reagują zdziwieniem na okoliczności pojawiające się podczas rozumowania. Nie powinno wywołać dużego zaskoczenia stwierdzenie, że jego myśl – tak różnorodna, poczynając od historii kultury, estetyki po semiotykę i logikę – budzi nieustanną fascynację.

Zaproponowana w tytule kategoria niesamowitego odnosi się do szerokiego spektrum zagadnień omawianych, przywoływanych czy sugerowanych przez Umberto Eco, takich jak miejsca, czas, pamięć, wydarzenia, język, które prowokują do odnajdywania znaczeń.

Celowo eksponujemy wyrażenia o wątpliwej naukowo zasadności, jak zdziwienie czy fascynacja. Chcemy je bowiem uczynić słowami-kluczami do złożonego świata dorobku intelektualnego Umberta Eco. Niesamowitość opisywanej przez niego rzeczywistości
i niesamowitość perspektywy opisu, która w połączeniu z interpretacją staje się niejako rękojmią w odkrywaniu tajemnic i przedzierania się w labiryntach znaczeń, są obszarami,
w ramach których chcemy się poruszać podczas konferencji. Wystarczy wspomnieć dorobek powieściowy Eco, by móc wyobrazić sobie jakiego rodzaju przechadzki po lesie fikcji włoskiego badacza  będą nas tu interesować.

W myśl tych wstępnych ustaleń, zapraszając do udziału w konferencji, zachęcamy do namysłu nad rozległym dorobkiem Umberta Eco. Szczególną uwagę chciałybyśmy skierować na ten właśnie wymiar prac badacza, zaakcentować te z ogromu wątków jego dorobku, które dotykają kategorii niesamowitości w jej szerokich kontekstach, sytuując ją w wieloznacznych wymiarach rzeczywistości kulturowej.

Do udziału w konferencji zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, filologów, antropologów, filozofów oraz przedstawicieli innych humanistycznych dyscyplin, dla których myśl Umberto Eco pozostaje intrygująca i wciąż potrafi zadziwić.

Prosimy o przesyłanie abstraktów i tytułów wystąpień (długość 900 znaków) z podaniem stopnia naukowego,  afiliacji  oraz adresu mailowego do dnia 17 marca 2019 roku na adres: konferencja.umbertoeco@gmail.com

 

Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej koszty organizacyjne, materiały konferencyjne,  wyżywienie podczas konferencji oraz częściowo koszty recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, wynosi:

– Pracownicy naukowi:  350 PLN (450 PLN z udziałem w uroczystej kolacji);

– Doktoranci 270 PLN (370 PLN z udziałem w uroczystej kolacji).

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.

Bliższe informacje, w tym dane potrzebne do dokonania przelewu, przekazane zostaną uczestnikom po zakwalifikowaniu zgłoszeń.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Umberto Eco: Niesamowite

Poznań, 16-17 maja 2019

 

Instytut Kulturoznawstwa

Zakład Semiotyki Kultury

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.