.
..
Komparatystyka medialna - film i komiks.pdf
Recenzowanie dziela filmowego.pdf
Tworzenie narracji medialnych .pdf
Wspolczesny rynek filmowy.pdf
Badania wizualne w praktyce.pdf
Audiowizualne praktyki artystyczne.pdf
Kultura popularna i media.pdf
Netnografia.pdf
Teorie mediow.pdf
Medialab.pdf
Warsztat filmowo-telewizyjny.pdf
Literatura miedzy mediami.pdf
Media w analizie kulturowej.pdf