Wykład – Ryszard Nycz: Nowa humanistyka w Polsce. Kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji

Zapraszamy na kolejne otwarte Seminarium Instytutu Kulturoznawstwa. Naszym Gościem będzie Prof. Ryszard Nycz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Nowa humanistyka w Polsce. Kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji”

22 maja 2017 r., godz. 11.30 sala I, bud. AB, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.

Wykład będzie próbą scharakteryzowania głównych nurtów nowej humanistyki na świecie (humanistyki cyfrowej, zaangażowanej, kognitywnej, posthumanistyki oraz badań opartych na sztuce), jak też ważniejszych sporów i nieporozumień, jakie wokół niej narosły w polskiej humanistyce w ostatnim dziesięcioleciu.

Ryszard Nycz – literaturoznawca i kulturoznawca, prof. dr hab., kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, prof. IBL PAN. Autor ok 200 publikacji; ostatnia książka Poetyka doświadczenia: teoria – nowoczesność a literatura (2012). Promotor 21 doktoratów. Red. nacz. dwumiesięcznika „Teksty Drugie”, przew. kom. red. serii „Horyzonty Nowoczesności” oraz „Nowa Humanistyka”, współred. serii „Modernizm w Polsce” oraz „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History”. Czł. rzeczyw. PAN, czł. koresp. PAU, czł. KNoL i KNoK PAN, doktor h.c. (UO).

Komentarze są wyłączone.