Harmonogram sesji zimowej (21/22)

Harmonogram sesji zimowej (21/22) 998 1024 Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

Harmonogram sesji zimowej 2021-2022 

Rok akad. 2021/2022

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: I

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. prof. Małgorzata Jankowska Logika z elementami metodologii Pisemny 07.02.2022

 

 

14.02.2022

Platforma Teams
2. Prof. Przemysław Rotengruber Historia Filozofii Pisemny 7.02

14.02.2022

8.00

Platforma Teams
3. Prof. Remigiusz Ciesielski Historia Kultury Pisemny 07.02.2022

1gr: 15.00-15.45

2gr: 16.00-16.45

 

14.07.2022

3gr: 15.00-15.45

4gr: 16.00-16.45

Platforma Teams

Harmonogram egzaminów w  zimowej sesji poprawkowej

KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: I

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. prof.

Małgorzata Jankowska

Logika z elementami metodologii Pisemny 21.02.2022 Platforma Teams
2. Prof. Przemysław Rotengruber Historia Filozofii Pisemny 21.02.2022, 8.00 Platforma Teams
3. Prof. Remigiusz Ciesielski Historia Kultury Pisemny 21.02.2022

Godz.15.00

Platforma Teams

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: II

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. Prof. Przemysław Rotengruber Historia Muzyki (W) Egzamin pisemny 8.02 i 15.02

godz. 8:00

2. Prof. Andrzej Zaporowski Komunikacja a Kultura (W) Egzamin pisemny 8.02 i 15.02

godz.  9:45

3. Prof. Małgorzata Durzewska Metody Badań Społecznych (W) Egzamin pisemny 8.02 i 15.02

godz. 11:30

4. Prof. Marta Kosińska Kultura Audiowizualna (K) Egzamin ustny 3.02 i 10.02

godz. 9:45

Harmonogram egzaminów w  zimowej sesji poprawkowej

 KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: II

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. Prof. Przemysław Rotengruber Historia Muzyki (W) Egzamin pisemny 22.02

godz. 8:00

2. Prof. Andrzej Zaporowski Komunikacja a Kultura (W) Egzamin pisemny 22.02

godz.  9:45

3. Prof. Małgorzata Durzewska Metody Badań Społecznych (W) Egzamin pisemny 22.02

godz. 11:30

4. Prof. Marta Kosińska Kultura Audiowizualna (K) Egzamin ustny 17.02

godz. 9:45

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: III

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. Dr A. Binicewicz Antropologia kulturowa współczesnego świata pisemny 08.02.

9.45 – 11.15

15.02.

9.45 – 11.15

2. Prof. D. Jewdokimow Religioznawstwo pisemny 08.02.

11.30 – 13.00

15.02.

11.30 – 13.00

3. Dr P. Kieliszewski Ochrona własności intelektualnej pisemny 08.02.

15.00 – 16.30

15.02.

15.00 – 16.30

Harmonogram egzaminów w  zimowej sesji poprawkowej

 KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: III

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. Dr A. Binicewicz Antropologia kulturowa współczesnego świata pisemny 22.02.

9.45 – 11.15

 

2. Prof. D. Jewdokimow Religioznawstwo pisemny 22.02.

11.30 – 13.00

3. Dr P. Kieliszewski Ochrona własności intelektualnej pisemny 22.02.

15.00 – 16.30

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: 1 rok studiów magisterskich

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. prof. UAM dr hab.

PRZEMYSŁAW ROTENGRUBER

 

Filozofia kultury Pisemny 08.02 (9.45)   -I termin

15.02 (9.45)   – II termin

 

Online
2. prof. UAM dr hab.

KRZYSZTOF MORACZEWSKI

 

Estetyka Pisemny 08.02 (11.30) – I termin

15.02 (11.30) – II termin

 

Online
3. prof. zw. dr hab.

EWA REWERS

 

Metody badań kulturoznawczych Pisemny 08.02 (13.15) – I termin

15.02 (13.15) – II termin

 

Online

Harmonogram egzaminów w zimowej sesji poprawkowej

KLTUROZNAWSTWO

Rok studiów: 1 rok studiów magisterskich

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. prof. UAM dr hab.

PRZEMYSŁAW ROTENGRUBER

 

Filozofia kultury

 

Pisemny

 

22.02 (9.45)

 

Online

 

2. prof. UAM dr hab.

KRZYSZTOF MORACZEWSKI

 

Estetyka

 

Pisemny

 

22.02 (11.30)

 

Online

 

3. prof. zw. dr hab.

EWA REWERS

 

Metody badań kulturoznawczych

 

Pisemny

 

22.02 (13.15)

 

Online

 

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

 KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: I SUM IC

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. Prof. J.Tyszka Performance in the multicultural world

 

pisemny Termin1-

7 lutego

 

Termin 2-

14 lutego

 

9:45-11:15

MS Teams

 

2. Prof. P. Rotengruber Philosophy of culture

 

pisemny I 7.02.2022 –

 

II 14.02.2022

 

11:30-13:00

MS Teams

 

3. Dr. R Ilnicki Understanding and interpretation. Introduction into hermeneutical philosophy

 

ustny I 7.02.2022 – from 13:15 till the last person

 

II 14.02.2022 from 13:15- till the last person

 

MS Teams

 

4. Prof. K. Moraczewski History of culture. Intercultural perspective

 

pisemny Termin1-

8 lutego

 

Termin 2-

15 lutego

 

13:15-14:45

MS Teams

 

Harmonogram egzaminów w  zimowej sesji poprawkowej

 KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: I SUM IC

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. Prof. J.Tyszka Performance in the multicultural world

 

pisemny 21 lutego

 

9:45-11:15

MS teams
2. Prof. P. Rotengruber Philosophy of culture

 

pisemny 21.02.2022

 

11:30-13:00

MS teams
3. Dr. R Ilnicki Understanding and interpretation. Introduction into hermeneutical philosophy

 

ustny 21.02.2022 From 13:15 – till the last person

 

MS teams
4. Prof. K. Moraczewski History of culture. Intercultural perspective

 

pisemny Termin 3-

22 lutego

 

13:15-14:45

MS teams

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: II rok II stopnia

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. Małecki, W. Antropologia kultury pisemny 04.02.2022 – 13:30

11.02.2022 – 13:30

online
2. Grzywacz, M. Historia kultury pisemny 7.02.2022 – 11:30

8.02.2022 – 11:30

307
3. Kijko, M. Komunikacja międzykulturowa pisemny 7.02.2022 – 13:15

14.02.2022 – 13:15

013
4. Żaglewski, T. Teoria mediów pisemny 7.02.2022 – 11:30

14.02.2022 – 11:30

33
5 Kosińska, M. Audiowizualne praktyki artystyczne Pisemny 08.02.2022 –11:30

15.02.20211 – 11:30

33
6 Juskowiak, P. Miasto jako sfera publiczna pisemny 08.02.2022 – 9:45

15.02.20211 – 9:45

10
7 Poprawski, M. Przedsiębiorczość i polityka kulturalna pisemny 14.02.2022 – 16:45

21.02.2022 – 16:45

013

Harmonogram egzaminów w zimowej sesji poprawkowej

 KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: II rok II stopnia

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. Małecki, W. Antropologia kultury Pisemny 18.02.2022 – 13:30
2. Grzywacz, M. Historia kultury Pisemny 11.02.2022 – 13:30 307
3. Kijko, M. Komunikacja międzykulturowa Pisemny 21.02.2022 – 13:15
4. Żaglewski, T. Teoria mediów Pisemny 21.02.2022 – 11:30 33
5 Kosińska, M. Audiowizualne praktyki artystyczne Pisemny 22.02.2022 – 11:30 33
6 Juskowiak, P. Miasto jako sfera publiczna Pisemny 22.02.2022 – 9:45 10
7 Poprawski, M. Przedsiębiorczość i polityka kulturalna pisemny 23.02.2022 – 16:45 013

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: II rok IC

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. dr Piotr Firych Methodology of cultural studies research projekt i raport  

 

I termin: 3.02.2022, godz. 14:00

II termin: 4.02.2022, godz. 9:45

MS Teams
2. Dr Marcin Poprawski Cultural Policies ustny I termin 7.2.2022

II termin

14.2.2022

 

18.30-20

MS Teams
3. Prof. Joanna Ostrowska Performances in public spaces pisemna I termin 3.2.2022

II termin 10.2.2022

godzina 10

MS Teams
4. Dr Rafał Ilnicki Understanding and interpretation. Introduction to hermeneutical philosophy. ustna  

I 7.02.2022 – from 13:15 till the last person

 

 

II 14.02.2022

from 13:15-

till the last person

 

MS Teams

Harmonogram egzaminów w  zimowej sesji poprawkowej

 KULTUROZNAWSTWO

Rok studiów: II rok IC

Lp. Egzaminator Przedmiot Forma

egzaminu (pisemny, ustny)

Terminy

(daty)

i godziny

Sala (pokój)
1. dr Piotr Firych Methodology of cultural studies research prezentacja i raport 11.02.2022, godz. 9:45

 

 

2 dr Rafał Ilnicki Understanding and interpretation. Introduction to hermeneutical philosophy. ustna 21.2.2022 od 13.15 do ostatniej osoby
3. Prof. Joanna Ostrowska Performances in public spaces pisemny Poprawa 17.2.2022

g.10

4. Dr Marcin Poprawski Cultural Policies ustny 16.2.2022

g.18.30-20

 

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content