KULTUROWE ODPOWIEDZI NA KRYZYSY MIEJSKIE / Poznań 18-19.10.2019

KULTUROWE ODPOWIEDZI NA KRYZYSY MIEJSKIE / Poznań 18-19.10.2019 684 225 Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

Program konferencji: „Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie”

18-19 października 2019 roku

1 dzień konferencji, 18 października 2019 r.

11:30–12:00 (sala A, Collegium im. Floriana Znanieckiego)

Otwarcie konferencji przez:

Dziekana Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa dr. hab. prof. UAM Jacka Sójkę

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa dr hab. prof. UAM Mariannę Michałowską

Prof. dr hab. Ewę Rewers z Instytutu Kulturoznawstwa UAM oraz dr hab. prof. UWr Dorotę Wolską z Instytutu Kulturoznawstwa UWr.

Sesja 1 (plenarna) 12:00-13:30 (sala A) moderacja dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska

 1. Prof. dr hab. Ewa Rewers (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Kulturowa artykulacja nowych idei
 2. Dr Mikołaj Madurowicz (Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego UW) Stałe, zmienne i (nie)wiadome w równaniu na kryzys miasta
 3. Dr Piotr Jakub Fereński (Instytut Kulturoznawstwa UWr) Kultura i demokracja

Przerwa kawowa 13:30-13:50

Sesja 2A 13:50-15:30 (sala A) moderacja dr hab. prof. UAP Elżbieta Raszeja

 1. Dr hab. prof. UJ Paweł Kubicki (Katedra Kultury i Społeczeństwa Europy UJ) Miasto jako suma prywatnych własności czy dobro wspólne?
 2. Dr Przemysław Pluciński (Instytut Socjologii UAM) “Czy miejscy aktywiści chcą nas zabić?” Wzory altermodernizacji a konserwatywna panika moralna
 3. Dr Joanna Cywińska-Raczkowska (Urząd Miasta Torunia) Teoria kultury jako narzędzie „wtórnej naprawy rzeczywistości” w procesach partycypacji społecznej
 4. Mgr Joanna Pankau (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Artywistyczne mapowanie miejskich kryzysów

Sesja 2B 13:50-15:30 (sala D) moderacja dr hab. prof. UWr Dorota Wolska

 1. Dr Joanna Wróblewska-Jachna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Czy Bielsko-Biała jest miastem, w którym warto zostać? Atrakcyjność rezydencjalna miasta na tle gmin w subregionie południowym województwa śląskiego
 2. Mgr inż. arch. Mikołaj Szurlej (Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska) Koncepcja osadnictwa mobilnego z wykorzystaniem morskich szlaków komunikacyjnych
 3. Mgr inż. Olga Czeranowska-Panufnik (absolwentka Wydziału Architektury UW), Recykling przestrzeni
 4. Mgr Agnieszka Szypulska (Instytut Kultury Polskiej UW) Struktura sieci betonu

Przerwa obiadowa 15:30-16:30

Sesja 3A 16:30-17.50 (sala A) moderacja dr Piotr Juskowiak

 1. Dr hab. prof. UAM Agata Skórzyńska (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Uczenie się miasta, czyli czego? Miejskie kompetencje w dobie antropogenicznych zmian klimatu
 2. Dr Marta Jaskulska (Katedra Socjologii UKW) Panele obywatelskie jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu – przykład miast w Polsce
 3. Inż. arch., lic. Weronika Mazurek (Instytut Kulturoznawstwa UWr) „Jeśli nie będziemy działać razem, umrzemy razem” – o aktywizmie i kooperacji w czasach postnatury na podstawie ruchu Extinction Rebellion (XR).

Sesja 3B 16:30-17.50 (sala D) moderacja dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska

 1. Prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja (Wydział Architektury i wzornictwa UAP) Architektoniczno-urbanistyczne odpowiedzi na kryzysy miejskie – refleksje na temat konkursu “Mieszkać w mieście”
 2. Mgr Anna Treska-Siwoń (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera), Projektowanie nasze powszednie
 3. Mgr Anna Gańko, Mgr Mikołaj Łątkowski (Instytut Kultury Polskiej UW), Antropologia i architektura. Diagnozy i praktyki 

2 dzień konferencji, 19 października 2019 r.

Sesja 4A 10:00–11:40 (sala D) moderacja dr hab. prof. UAM Małgorzata Nieszczerzewska

 1. Dr hab. prof. UAM Marta Kosińska (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Strategie i maskarady. Kultura w miejskich programach rewitalizacji
 2. Mgr Tomasz Płachecki (Firma Badawcza Dyspersja), „Siedzą tacy brzydcy…”. Kulturowe ograniczenia roli kultury w rewitalizacji
 3. Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska (Wydział Politologii UMCS), Kryzys kultury współpracy aglomeracyjnej
 4. Mgr Dorota Grobelna (historyczka kultury, niezależna aktywistka), Miejskie instytucje kultury jako agenci miejskich programów rewitalizacji centrów miast – źródła miejskich kryzysów czy ich rozwiązania?

Sesja 4B 10:00-11:40 (sala I AB) moderacja dr Piotr Jakub Fereński

 1. Dr hab. prof. UAM Joanna Ostrowska (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Performanse miast-duchów
 2. Dr Anita Kulawiak, Mgr Patrycja Grzyś (Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ), Problemy miejskich tożsamości. Trudne dziedzictwo miejskich placów na przykładzie Placu Zwycięstwa w Łodzi
 3. Mgr Maria Rombel (Uniwersytet Warszawski), Literackie strategie przeciwdziałania kryzysom miejskim. Polska i hiszpańska powojenna powieść miejska jako odpowiedź na zagrożenie tożsamości Warszawy i Madrytu wskutek wojny i totalitaryzmów
 4. Antonina Baczyńska (Instytut Socjologii UW) Domek z kart – o społecznej tożsamości i kulturowej przynależności zdeindustrializowanych śląskich osiedli przemysłowych na przykładzie bytomskiej dzielnicy Bobrek.

Przerwa kawowa 11:40–12:00

Sesja 5A 12:00-13:20 (sala D) moderacja dr Jadwiga Zimpel

 1. Mgr inż. Malwina Balcerak (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM) Kulturowe mikrointerwencje jako odpowiedź na dehumanizację przestrzeni miejskiej
 2. Mgr inż. Adam Wronkowski (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM) Kryzysy w przestrzeni publicznej – jak je identyfikować i zwalczać badając zachowania użytkowników
 3. Dr Armina Kapusta (Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ) Konsekwencje przerostu semiozy w przestrzeniach publicznych wybranych miast

Sesja 5B 12:00-13:20 (sala I AB) moderacja dr hab. Rafał Nahirny

 1. Mgr Agata Janikowska (Instytut Kulturoznawstwa UWr) Kryzys klimatyczny w wymiarze lokalnym: lato w mieście
 2. Mgr Franciszek Chwałczyk (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Globalna katastrofa ekologiczna – kryzys kapitalizmu czy kryzys urbanizacji?
 3. Mgr Mateusz Nowacki (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Mielizny miejskiego ekokapitalizmu, czyli dlaczego potrzebujemy utopii ekocentrycznych?

Przerwa obiadowa 13:20-14.20

Sesja 6A 14:20-15:25 (sala D) moderacja mgr Franciszek Chwałczyk

 1. Dr hab. prof. UMK Violetta Wróblewska (Katedra Kulturoznawstwa UMK), Folklor jako forma odpowiedzi na kryzysy miejskie w Polsce
 2. Mgr Klaudia Peplińska, Mgr Piotr Murawski (Katedra Kulturoznawstwa UMK, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska UG), Perspektywy – 9 Hills Festival w Chełmnie jako współczesna odpowiedź na miejski kryzys partycypacji
 3. Mgr Agata Krajewska (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ) Reaktywacja tradycji lokalnych jako sposób na kryzysy miejskie (na przykładzie regionu Zagłębia Dąbrowskiego)
 4. Mgr Katarzyna Warmuż (Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ) Gentryfikacja jako alkoholizacja. Wpływ nocnej ekonomii na życie miasta

Sesja 6B 14:20-15:25 (sala I AB) moderacja mgr Joanna Pankau, mgr Mateusz Nowacki

 1. Dr Albert Miściorak (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Zespół Dialogu Międzykulturowego) Od wielokulturowości ku międzykulturowości. Nowe polityki miejskie jako odpowiedź na kryzys migracyjny
 2. Mgr Joanna Panuchcin (UWr, Dolnośląska Szkoła Wyższa), Marginesy miasta. Przypadek wrocławskich Romów rumuńskich
 3. Mgr Marta Piechocka-Nowakowska (absolwentka socjologii UŁ), Integracja i wykluczenie Obcego w przestrzeni publicznej w miastach wielokulturowych. Case study projektów organizacji Migration Lab
 4. Mgr Agnieszka Karpiel, Mgr Jessica Kufel (Uniwersytet Śląski) Obecności nieusprawiedliwione. Notatki z projektu

Przerwa 15:25 – 15:40

15.40-16.10 (sala D) – podsumowanie konferencji

15:40 – 16:10 (sala D) – podsumowanie dyskusji i zamknięcie konferencji, moderacja prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. prof. UWr Dorota Wolska

 

 

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content