prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski

Zakład Hermeneutyki Kultury

Email: Andrzej.Przyłębski@amu.edu.pl

Dyżur: Sprawdź

Dyżury pracowników

L.P. NAZWISKO IMIĘ Godzina Pokój
1. Adamczak Marcin poniedziałek 14.00-15.00, wtorek 9.30-10.30 36
2. Banach Wiesław wtorek 11.30-12.30, środa 10.30-11.30 24
3. Bełkot Andrzej Urlop zdrowotny 8
4. Binicewicz Aleksandra czwartek 14.00-15.00 34
5. Chojnacki Marek czwartek 15.00 -16.00 26
6. Chojniak Arleta poniedziałek 11.30-13.30 34
7. Ciesielski Remigiusz wtorek 16.45-17.45 16
8. Czajka Łukasz czwartek 8.45-9.45 16
9. Doda-Wyszyńska Agnieszka poniedziałek 15.00-16.00 32
10. Drozdowicz Zbigniew 1
11. Durzewska Małgorzata 8
12. Firych Piotr wtorek 12:00-13:00 37
13. Grad Jan wtorek 14.45-15.45 9
14. Grenda Magdalena środa 12.15-13.15 37
15. Grzegorczyk Anna 6
16. Grzywacz Małgorzata wtorek 16.30-17.30 7
17. Ilnicki Rafał piątek 16.35-18.35 16
18. Iwanicki Juliusz środa 11.30-12.30 1
19. Jankowska Małgorzata poniedziałek 10:00 – 11:00 13
20. Jewdokimow Dorota Poniedziałek 8.30-9.30, piątek 8:30 – 9:30 13
21. Jocz Artur Urlop naukowy 1
22. Juskowiak Piotr poniedziałki 13:15-14:15, piątki 12-13 31
23. Kazibut Agnieszka wtorek 8.45-9.45, wtorek 10.30-11.30 27
24. Kamińska Magdalena Urlop naukowy
25. Kędziora Piotr wtorek 10.30-11.30 25
26. Kijko Maciej poniedziałek 10.00-11.00, czwartek 11.30-12.30 5
27. Koschany Rafał środa 11:30 – 12:30 / pok. 10 bud. C 10 bud. C
28. Kosińska Marta środa 9.30-10.30 26
29. Kościańczuk Marcela środa 14:45 – 15:45 13
30. Kościelniak Cezary poniedziałek 18.15-19.15 24
31. Machtyl Katarzyna Urlop naukowy 13
32. Małecki Wiesław wtorek 15.00-16.00 16
33. Michalski Michał wtorek 8.40-9.40 24
34. Michałowska Marianna środa 12.00-13.00 26
35. Moraczewski Krzysztof poniedziałek 10.00-11.00 36
36. Nieszczerzewska Małgorzata środa 11:30-12:30 31
37. Ostrowska Joanna poniedziałek 11.30-13.30 32
38. Piepiórka Michał poniedziałek 8.45-9.45 36
39. Przyłębski Andrzej środa 16.30-17.30 16
40. Rewers Ewa 30
41. Rotengruber Przemysław Wtorek 10.15-11.15 32
42. Skórzyńska Agata poniedziałek 11.30-12.30 29
43. Sójka Jacek Wtorek 13.00-14.00 5
44. Sztajer Sławomir wtorek 12.00 – 13.00 1
45. Thiel-Jańczuk Katarzyna środa 15:00 – 16:00 7
46. Tyszka Juliusz czwartek 15.00-16.00 32
47. Zaporowski Andrzej Pn 11:30-12:30, Śr 10:15-11:15 20
48. Zimpel Jadwiga wtorek 11:30-12:30. 31
49. Zydorowicz Jacek poniedziałek 11.30-11.30, wtorek Morasko 12.30-13.30 7 bud. C
50. Żaglewski Tomasz poniedziałek na 10.30-11.30 25

Numer pokoju: 16
Telefon służbowy: 61-829-2217

Zainteresowania naukowe
 • Fenomenologia
 • filozofia hermeneutyczna
 • hermeneutyka i krytyka kultury
 • analiza egzystencji
 • antropologia filozoficzna
Więcej informacji

ORCID

AMU Research Portal
Research Profile

Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP

Rada Naukowa Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM)

Rada Programowa Fundacji „Polska Wielki Projekt”

Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej

Rada Programowa Centrum Badań Interdyscyplinarnych im. Edyty Stein

Członek Komisji Nauk Filozoficznych PAN (w l. 2203-2009)

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne (wiceprezes w l. 2006-2010)

 

Nagrody:

Lauteat Konkursu Instytutu De Republica za dorobek naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki.

Publikacje

Monografie

Emila Laska logika filozofii, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1990, 132 s..

W poszukiwaniu królestwa filozofii. Z dziejów neokantyzmu badeńskiego, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1994, 230 s.

Hermeneutyczny zwrot filozofii, Wyd. Nauk. UAM Poznań 2004, 320 s.

Gadamer, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, 140 s.

Etyka w świetle hermeneutyki, Oficyna Naukowa Warszawa 2010,. 212 s.

Duch czy życie? Studia i szkice z filozofii niemieckiej, WNS UAM, Poznań 2011, 210s.

Hermeneutische Philosophie als Wissenschaft. Bemerkungen im Ausgang von Gadamer und Fleck, Rostock 2011, 33 s.

Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki, Poznańskie, Poznań 2013, 163 s. ; 2. Wydanie, rozszerzone : Wyd. ZYSK i S-ka, Poznań 2018, 311 s./p.

Sense, Meaning and Understanding. Towards a Systematic Hermeneutical Philosophy, LIT Verlag, Berlin 2013. 169 s.

Krytyka rozumu hermeneutycznego. Preliminaria, Kraków 2016, 299 s./p.

Ethics In the Light of Hermeneutics, LIT Berlin 2017, 170 s./p.

Od sztuki interpretacji do teorii i  filozofii rozumienia, Wyd. ZYSK i S-ka, Poznań 2019, 368 s/p.

 

Redakcje monografii

Oblicza hermeneutyki, Poznań 1995, Wyd. Humaniora, 108 s.

Uniwersalny wymiar hermeneutyki, Poznań 1998, Wyd. Humaniora, 145 s.

Die europäische Philosophie im 20. Jahrhundert, Poznań 1999, Wyd. Humaniora, 152 s.

Europas neue Einheit? – Nowa jedność Europy? (razem zL. Romanim i A. Speerem), Poznań 2001, Wyd. Humaniora, 246 s.

Dziedzictwo Gadamera, Poznań 2004, Wyd. Humaniora, 279 s.

Das Erbe Gadamers, Frankfurt a/M. 2006, Peter Lang Verlag, 265 s.

Lebenswelt und Technologien (wraz z: G.Abel/W.Hogrebe/R.Cristin), Berlin 2006, Parerga Verlag, 241s.

Europäische Umwertungen. Nietzsches Wirkung in Deutschland, Polen und Frankreich (wraz z G.Hübingerem), Frankfurt a/M. 2006, P. Lang Verlag, 310 s.

Między spekulacją a namysłem. Ku źródłom badania filozoficznego, Poznań 2007, Wyd, WNS UAM, 200 s.

Filozofia polityczna Hegla, Poznań 2007, Wyd. Campo dei Fiori, 185 s.

Język – świat – rozumienie. Szkice (nie tylko) hermeneutyczne, Włocławek 2007, Wyd. Expol, 165s.

Ethik im Lichte der Hermeneutik, Königshausen & Neumann, Würzburg 2010, 211 s.

Recht ohne Gerechtigkeit? Hegel und die Grundlagen des Rechtstaates, (wraz z: M. Wischke), Königshausen & Neumann, Würzburg 2010, 270 s.

 

Redakcje numerów tematycznych czasopism

Studies in Hermeneutics (wraz z N.Leśniewskim), Warszawa-Poznań 1995, 119 s. 120 (Lingua ac Communitas, Vol.5).

Das Lebens Denken I (wraz z: A.Arndt/P.Cruysberghs), Berlin 2006, Akademia Verlag 400s. (Hegel-Jahrbuch 2006)

Das Leben Denken II (wraz z: A.Arndt/P.Cruysberghs), Berlin 2007, Akademia Verlag 422 s. (Hegel-Jahrbuch 2007)

Hegels Politische Philosophie I (wraz z: A.Arndt/P.Cruysberghs), Berlin 2008, Akademia Verlag, 323 s. (Hegel-Jahrbuch 2008)

Hegels Politische Philosophie II (wraz z: A.Arndt/P.Cruysberghs), Berlin 2009, Akademia Verlag, 336 s. (Hegel-Jahrbuch 2009)

Fenomenologia Nr 9, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2011. 100 s.

Geist? Erster Teil, Hegel Jahrbuch 2010, Akademia Verlag Berlin, 417 s.

Geist? Zweiter Teil, Hegel Jahrbuch 2011, Akademia Verlag Berlin, 400 s.

Homo Interpretativus. Obraz człowieka w myśli hermeneutycznej, Analiza i Egzystencja Vol.19, Szczecin 2012, Wyd. U.Sz., 298 s.

Kulturologia Floriana Znanieckiego, numer specjalny/monograficzny czasopisma Humaniora, wspólnie z Łukaszem Czajką, Nr 1 (13)/2016, Poznań 2016, 171 s.

Critique of Culture. Its Essence & Its Forms, numer specjalny/monograficzny czasopisma Studia Kulturoznawcze Nr 1(9)/2016, Wyd. Nauk.. WNS UAM, Poznań 2016, 177 s.

 

Artykuły

A „better“ or just „another“ Understanding? Some Remarks on the Creative Character of Interpretation, w: A. Wiercinski (red.), Hermeneutics and Phenomenology, Toronto 2005, s.214-217.

Świat wedle Gadamera, w: Fenomenologia 14, Poznań 2016, s. 79-100

Dilthey y el giro antropológico de la filosofía, w: Revista Internacional de Filosofía, vol. XIX-Nº2 (2014), ISSN: 1136-4076, Malaga 2014, s. 289-299.

Jedna czy wiele fenomenologii? Casus filozofii hermeneutycznej, w: Fenomenologia 12/2014, Poznań 2014, s. 101-116.

Öffentlichkeit, Sittlichkeit und Demokratie im gegenwärtigen Polen. Überlegungen im Anschluss an die politische Philosophie Hegels, w: P. Nitschke/M. Wischke (red.), Öffentlichkeit und Demokratie in der Metamorphose, Peter Lang Verlag, Fr./M. 2013, s. 47-68.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content