prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk

Zakład Semiotyki Kultury

Email: anna.grzegorczyk@interia.pl

Dyżur: Sprawdź

Dyżury pracowników

Dyżury dla studentów chcących skorzystać z konsultacji w sem. zimowym 2020/2021, odbywają się w poniedziałki w godz. 11.00-12.00 za pośrednictwem MS Teams lub poczty elektronicznej.

Wyjątki:

 • dr Katarzyna Thiel-Jańczuk – poniedziałek 10.00-11.00
 • dr Tomasz Żaglewski – wtorek na 10.30-11.30
Pracownia Historii i Metodologii Nauk o Kulturze prof. UAM dr hab. Andrzej Zaporowski pon. 11.30-12.30 wt. 13.00-14.00
dr Arleta Chojniak czw. 14.45-16.45
dr Aleksandra Binicewicz pon. 11.30-12.30
mgr Magdalena Frąszczak pon. 11.30-12.30
Pracownia Badań nad Uczestnictwem w Kulturze prof. UAM dr hab. Jan Grad pon. 11.30-12.30 czw. 15.00-16.00
dr Andrzej Bełkot
dr Małgorzata Durzewska czw. 13.00-15.00
dr Mikołaj Smykowski pon. 11.30-12.30 wt. 11.30-13.00
 Zakład Etyki Gospodarczej prof. UAM dr hab. Jacek Sójka wt. 12.00-13.00 śr. 12.00-13.00
prof. UAM dr hab. Przemysław Rotengruber pon. 11.30-12.30 wt. 11.30-12.30
dr Wiesław Banach pon. 11.30-12.30 wt. 10.30-11.30
prof. UAM dr hab. Michał Michalski
dr Cezary Kościelniak pon. 9.00-11.00
dr Przemysław Kieliszewski
dr Marcin Poprawski pon. 13.30-14.30 czw. 10.30-11.30
mgr Marcin Słowiński pon. 11.30-12.30
mgr Piotr Firych pon. 11.30-12.30
mgr Alicja Węcławiak pon. 11.30-12.30
mgr Stephen Dersley pon. 11.30-12.30
Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska pon. 11.30-12.30 śr. 10.30-11.30
dr Marek Chojnacki wt. 9.30-10.30 pt. 11.15-12.15
prof. UAM dr hab. Magdalena Kamińska pon. 11.00-13.00
prof. UAM dr hab. Marta Kosińska pon. 11.00-13.00
dr Tomasz Żaglewski pon. 10.30-11.30 pon. 15.00-16.00
mgr Jakub Walczyk pon. 11.30-12.30
mgr Magdalena Jackowska pon. 11.30-12.30
mgr Emilia Stachowska pon. 11.30-12.30
mgr Piotr Kędziora śr. 10.30-12.00 USOS
Pracownia Badań nad Kulturą Artystyczną prof. zw. dr hab. Grzegorz Dziamski pon. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski pon. 11.30-12.30 śr. 10.30-11.30
prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz pon. 11.30-12.30 wt. 13.45-14.45
prof. UAM dr hab. Marcin Adamczak pon. 11.30-12.30; pon. 14.00-15.00
mgr Daria Rzeczkowska pon. 11.30-12.30
mgr Paulina Kajzer pon. 11.30-12.30
mgr Łukasz Cebula pon. 11.30-12.30
mgr Agata Ziomek pon. 11.30-12.30
mgr Elżbieta Stachowiak pon. 11.30-12.30
Zakład Kulturowych Studiów Miejskich prof. zw. dr hab. Ewa Rewers pon. 11.30-12.30 wt. 14.45-15.45
prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska pon. 10.30-12.30
prof. UAM dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska pon. 11.30-12.30 czw. 13.15-14.15
dr Jadwiga Zimpel pon. 11.30-12.30 wt. 10.00-11.00
dr Piotr Juskowiak pon. 11.30-12.30 śr. 8.45-9.45
mgr Mateusz Nowacki pon. 11.30-12.30
mgr Joanna Pankau pon. 11.30-12.30
mgr Franciszek Chwałczyk pon. 11.30-12.30
Pracownia Performatyki prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka pon. 11.30-12.30 śr. 15.00-16.00
prof. UAM dr hab. Joanna Ostrowska pon. 11.30-12.30 śr. 15.00-16.00
prof. UAM dr hab. Magdalena Grenda pon. 11.30-12.30 czw. 14.00-15.00
Zakład Semiotyki Kultury prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk pon. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska urlop
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaczmarek pon. 11.30-12.30 śr. 13.30-14.30
dr Agnieszka Kulig
prof. UAM dr hab. Dorota Jewdokimow urlop
prof. UAM dr hab. Rafał Koschany pon. 11.30-12.30 wt. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz pon. 11.30-13.30
dr Małgorzata Jankowska pon. 11.30-12.30 śr. 12.00-13.00
dr Katarzyna Thiel-Jańczuk pon. 11.30-12.30 śr. 12.00-13.00
dr Marcela Kościańczuk pon. 13.00-14.00 wt. 9.30-10.30
dr Katarzyna Machtyl pon. 11.30-12.30 śr. 14.00-15.00
mgr Aleksandra Michalska pon. 11.30-12.30 śr. 14.00-15.00
mgr Daria Jezierska pon. 11.30-12.30
Zakład Hermeneutyki Kultury prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski Urlop
prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski wt. 12.00-13.00 czw. 16.30-17.30
dr Wiesław Małecki pon. 14.00-15.00 śr. 15.30-16.30
dr Łukasz Czajka pon. 14.00-15.00 pt. 8.45-9.45
dr Rafał Ilnicki pon. 10.30-12.30
mgr Bartosz Kirchner pon. 11.30-12.30
mgr Filip Rdesiński pon. 11.30-12.30
Pracownia Religioznawstwa
i Badań Porównawczych

Numer pokoju: 6
Telefon służbowy: 618292127

foto: Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

Zainteresowania naukowe
 • filozofii humanistyki
 • filozofia sztuki
 • semiotyka kultury
 • historia mistyki
 • filozofia rozwoju duchowego
Więcej informacji

ORCID

AMU Research Portal
Research Profile

Jestem Kierownikiem Zakładu Semiotyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa UAM oraz Dyrektorem Centrum Badań im. Edyty Stein UAM – obie funkcje pełnię od czasu powołania tych jednostek. Jestem redaktor naczelną „Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein”, a także członkiem zespołów redakcyjnych – rad naukowych lub zespołów recenzentów – czasopism: „Filozofia i Sztuka”, „Studia Kulturoznawcze”, „Idea”, „Fenomenologia”, „Zeszyty Naukowe Biblioteki Kórnickiej”. Na przestrzeni kariery naukowej byłam członkiem m. in. Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Estetycznego, a także Nouveaux Actes Sémiotiques, Université de Limoges (współpraca), International Association for Aesthetic i International Association for Semiotics Studies.

Uczestnictwo w grantach:

Nr 2013-33, „Fenomen Edyty Stein-Das Phänomen Edith Stein”, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Frankfurt.O, kierownik, wrzesień 2013-wrzesień 2014

Nagrody:

Nagrody Rektora, wybrane:
1997 – II˚
1998 – II˚ indywidualna [za redakcje naukowe książek: Aktualizacje encyklopedyczne, t. 4 (Kultura-sztuka) i Semiotyczne olśnienia]
1999 – zespołowa z M. Lobą [za redakcję książki Idąc za Greimasem]
2000 – II˚
2002 – I˚ indywidualna [za książkę Filozofia nieoczekiwanego: między fenomenologią a hermeneutyką]
2003 – I˚
2004 – I˚ indywidualna [za książkę Filozofia Światła Edyty Stein;
2004 – Za kierowanie Centrum Badań im. Edyty Stein
2004 – Rektorska Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie]
2005 – I˚ [Za działalność na rzecz Uniwersytetu UAM]
2006 – II˚
2007 – II˚
2015 – indywidualna III˚ za książkę „Humanistyka i obecność”
2016 – indywidualna III˚ za książkę „Moi Święci”
2019 – indywidualna II˚ za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Publikacje

Monografie

Nomotetyczne modele rozwoju literatury, PWN, Warszawa-Poznań 1983.

Niekartezjańskie współrzędne w dzisiejszej humanistyce, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1992; wyd. II (poprawione i uzupełnione) Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1995.

Anioł po katastrofie. Szkice z filozofii kultury, Instytut Kultury, Warszawa 1995.

Kochanek prawdy. Rzecz o twórczości Alberta Camusa, Książnica, Katowice 1999.

Filozofia nieoczekiwanego. Między fenomenologią a hermeneutyką, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2002.

Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2004.

Ponad kulturami. Uniwersalizm Edyty Stein, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010.

Obecność wartości, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010.

Humanistyka i Obecność, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2014.

Moi Święci, Flos Carmeli, Poznań 2015.

Źródła sensu w humanistyce, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2018.

Artykuły

Grzegorczyk Anna, Wymykanie się symbolom, w: Kultura jako przedmiot badań, red. B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.

Grzegorczyk Anna, Sztuka ikony w humanistyce obecności, „Sztuka i Filozofia”, 43/2013, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 58-74.

Grzegorczyk Anna, Wpływ św. Teresy z Ávili na życie duchowe Edyty Stein, „Polonia Sacra”, 2/(39), 2015, str. 99-117.

Grzegorczyk Anna, Poznanie ikoniczne w refleksji Władysława Stróżewskiego w: Istnienie – wartość – twórczość. Prace dedykowane Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin, red.: Dańkowski Dariusz, Duchliński Piotr, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wyd. WAM (2016), Str. 327-347.

Grzegorczyk Anna, Rekonstrukcja mitu w semiotyce A.J. Greimasa (przekład – pierwodruk ukazał się w 1997 r. w j. polskim) w: Znak. Tekst. Semioza. Antologia tekstów polskiej semiotyki kultury. Druga połowa XX – początek XXI w., red.: Durkalewicz Wiktoria, Tyszczyk Andrzej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie (2016), Str. 223-246.

Grzegorczyk Anna, Źródła sensu w kulturoznawstwie, w: Kulturoznawstwo polskie. Przeszłość, przestrzeń, perspektywy, red.: Fereński Piotr Jakub, Gomóła Anna, Wójcicka Marta, Zdrodowska Magdalena, Katedra Wydawnictwo Naukowe (2018), s. 73-88.

Redakcje 

Leach, A.J. Greimas, Rytuał i narracja, red. A. Grzegorczyk, M. Buchowski, przeł. A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko, M. Buchowski, PWN, Warszawa 1989.

J. Greimas, O niedoskonałości, przeł., posłowie, słownik A. Grzegorczyk, Wyd. Naukowe PWN, Poznań 1993.

Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Encyklopedii Gutenberga, 4: Kultura – sztuka, red. A. Grzegorczyk, T. Zgółka, Kurpisz, Poznań 1997.

Semiotyczne olśnienia. Szkice o teorii A.J. Greimasa, red. A. Grzegorczyk, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1997.

Idąc za Greimasem, red. A. Grzegorczyk, M. Loba, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1998.

Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, red. A. Grzegorczyk, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1999.

Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, red. A. Grzegorczyk, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000.

Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura, red. A. Grzegorczyk, M. Loba, R. Koschany, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2002.

Fenomen daru, red. A. Grzegorczyk, J. Grad, R. Koschany, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2005, nr 1, red. A. Grzegorczyk, R. Koschany.

Fenomen duchowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006.

Fenomen radości, red. A. Grzegorczyk, J. Grad, P. Szkudlarek, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2007, nr 2, red. A. Grzegorczyk, W. Ciak OCD [Wielcy mistycy w duchowych spotkaniach].

W kręgu wartości dla Innych, A. Grzegorczyk, Wyd. PWSZ w Koninie, Konin, 2008.

Fenomen uniwersytetu, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008.

Kultura wobec czasu, red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, Wyd. Naukowe WSNHiD, Poznań 2008.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2008, nr 3, red. A. Grzegorczyk, R. Koschany.

Fenomen słowa, red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, R. Koschany, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2009, nr 5, red. A. Grzegorczyk, M. Kościańczuk [Wielcy mistycy – wielkie przemiany].

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2012, nr 8, red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, K. Machtyl [Fenomen muzyki]

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2012, nr 9, red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek [Wobec śmierci]

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2013, nr 10, red. E. Adamiak, A. Grzegorczyk, P. Jakubowski, [Fenomen mądrości]

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2014, nr 11, red. M. Bernhardt, A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, K. Machtyl [Fenomen Edyty Stein – Das Phänomen Edith Stein].

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2015, nr 13/14, red. A. Grzegorczyk, P. Jakubowski [Fenomen dobra]

Imperium Rolanda Barthes’a, red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2016.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2016, nr 15, red. A. Grzegorczyk, K. Ilski, P. Jakubowski [Fenomen wieczności].

Kurs na Ferdinanda de Saussure’a, red. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2017.

I. Adamska, Wszyscy kochać mnie będą. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, red. W. Ciak, A. Grzegorczyk, Flos Carmeli, Poznań 2017.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2017, nr 16/17, red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, P. Jakubowski, R. Koschany [Wobec doświadczenia / Fenomen Edyty Stein cz. 2]

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2017, nr 18, red. M. Bernhardt, A. Grzegorczyk [Fenomen chrześcijaństwa XXI wieku]

Semiotyczne wymiary codzienności, A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2018.

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2018, nr 19/20, red. S. Cofta, A. Grzegorczyk, M. Musielak [Fenomen rozmowy]

Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone, A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2019.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content