prof. UAM dr hab. Jan Grad

Kierownik zakładu

Pracownia Badań nad Uczestnictwem w Kulturze

Email: gradjan@amu.edu.pl

Dyżur: Sprawdź

Dyżury pracowników

L.P. NAZWISKO IMIĘ Godzina Pokój
1. Adamczak Marcin poniedziałek 14.00-15.00, wtorek 9.30-10.30 36
2. Banach Wiesław wtorek 11.30-12.30, środa 10.30-11.30 24
3. Bełkot Andrzej Urlop zdrowotny 8
4. Binicewicz Aleksandra czwartek 14.00-15.00 34
5. Chojnacki Marek czwartek 15.00 -16.00 26
6. Chojniak Arleta poniedziałek 11.30-13.30 34
7. Ciesielski Remigiusz wtorek 16.45-17.45 16
8. Czajka Łukasz czwartek 8.45-9.45 16
9. Doda-Wyszyńska Agnieszka poniedziałek 15.00-16.00 32
10. Drozdowicz Zbigniew 1
11. Durzewska Małgorzata 8
12. Firych Piotr wtorek 12:00-13:00 37
13. Grad Jan wtorek 14.45-15.45 9
14. Grenda Magdalena środa 12.15-13.15 37
15. Grzegorczyk Anna 6
16. Grzywacz Małgorzata wtorek 16.30-17.30 7
17. Ilnicki Rafał piątek 16.35-18.35 16
18. Iwanicki Juliusz środa 11.30-12.30 1
19. Jankowska Małgorzata poniedziałek 10:00 – 11:00 13
20. Jewdokimow Dorota Poniedziałek 8.30-9.30, piątek 8:30 – 9:30 13
21. Jocz Artur Urlop naukowy 1
22. Juskowiak Piotr poniedziałki 13:15-14:15, piątki 12-13 31
23. Kazibut Agnieszka wtorek 8.45-9.45, wtorek 10.30-11.30 27
24. Kamińska Magdalena Urlop naukowy
25. Kędziora Piotr wtorek 10.30-11.30 25
26. Kijko Maciej poniedziałek 10.00-11.00, czwartek 11.30-12.30 5
27. Koschany Rafał środa 11:30 – 12:30 / pok. 10 bud. C 10 bud. C
28. Kosińska Marta środa 9.30-10.30 26
29. Kościańczuk Marcela środa 14:45 – 15:45 13
30. Kościelniak Cezary poniedziałek 18.15-19.15 24
31. Machtyl Katarzyna Urlop naukowy 13
32. Małecki Wiesław wtorek 15.00-16.00 16
33. Michalski Michał wtorek 8.40-9.40 24
34. Michałowska Marianna środa 12.00-13.00 26
35. Moraczewski Krzysztof poniedziałek 10.00-11.00 36
36. Nieszczerzewska Małgorzata środa 11:30-12:30 31
37. Ostrowska Joanna poniedziałek 11.30-13.30 32
38. Piepiórka Michał poniedziałek 8.45-9.45 36
39. Przyłębski Andrzej środa 16.30-17.30 16
40. Rewers Ewa 30
41. Rotengruber Przemysław Wtorek 10.15-11.15 32
42. Skórzyńska Agata poniedziałek 11.30-12.30 29
43. Sójka Jacek Wtorek 13.00-14.00 5
44. Sztajer Sławomir wtorek 12.00 – 13.00 1
45. Thiel-Jańczuk Katarzyna środa 15:00 – 16:00 7
46. Tyszka Juliusz czwartek 15.00-16.00 32
47. Zaporowski Andrzej Pn 11:30-12:30, Śr 10:15-11:15 20
48. Zimpel Jadwiga wtorek 11:30-12:30. 31
49. Zydorowicz Jacek poniedziałek 11.30-11.30, wtorek Morasko 12.30-13.30 7 bud. C
50. Żaglewski Tomasz poniedziałek na 10.30-11.30 25

Numer pokoju: 209
Telefon służbowy: 61 8292222

Zainteresowania naukowe
 • teoria i metodologia badań nad kulturą
 • uczestnictwo w kulturze
 • kultura obyczajowa
 • tradycja
 • kultura ludowa
Więcej informacji

Urodziłem się 14 maja 1952 roku w Grodzisku Dolnym (obecne woj. podkarpackie), gdzie ukończyłem Szkołę Podstawową w 1967 roku. Maturę uzyskałem w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku w 1971 roku, po czym podjąłem studia etnograficzne w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom magistra etnografii otrzymałem w 1976 roku. Pracę magisterską „Osobowość kulturowa chłopa małopolskiego” napisałem pod kierunkiem prof. dr. Józefa Burszty.

Po ukończeniu studiów związałem się zawodowo z Instytutem Kulturoznawstwa UAM. Byłem członkiem zespołów badawczych trzech zakładów, w kolejności: :
Zakładu Metodologii i Historii Nauk o Kulturze, Zakładu Metod Upowszechniania Uczestnictwa w Kulturze i Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze, którego jest kierownikiem od 1 września 2003 roku.

W 1985 roku uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej Obyczaj a moralność. Próba metodologicznego uporządkowania badań dotychczasowych, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Kmita. Rozprawę habilitacyjną napisałem na temat „Badania uczestnictwa w kulturze w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologiczno-teoretyczna”,otrzymując stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Po habilitacji zostałem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UAM.

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu pełniłem szereg funkcji administracyjno-organizacyjnych. Byłem członkiem Rady Instytutu Kulturoznawstwa, Rady Wydziału Historycznego UAM, a później Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM jako „przedstawiciel pomocniczych pracowników nauki”, zastępcą dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa d/s studenckich (1993 – 1999), prodziekanem ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych UAM (1999 – 2002), dziekanem WNS (2002 – 2008), następnie członkiem Senatu Akademickiego UAM (2008 – 2012), a latach 2010-2016 – Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i kilku komisji rektorskich. Byłem współorganizatorem i pierwszym dziekanem (1997 – 1999) WSUS i członkiem jej Senatu.

W 1999 roku zostałem powołany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w skład Rady Muzeum Okręgowego w Lesznie, będąc jej członkiem do 2018 roku, a w latach 2002 – 2006 byłem równocześnie członkiem Rady Muzeum Okręgowego w Rzeszowie powołanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Przynależność do towarzystw i stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (1973 – 2013), Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Stowarzyszenie Kulturalne „Ziemia Grodziska”, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.

Byłem członkiem redakcji czasopisma WNS „Człowiek i Społeczeństwo”, pozostaję w składzie Redakcji Serii Wydawniczej Studia Kulturoznawcze i Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein, Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Kulturoznawcze”, Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Sensus Historiae”, Rady Programowej kwartalnika popularnonaukowego „Kultura Wsi” wydawanego przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie.

Uczestnictwo w grantach:

Wykonawca – „Współczesna filozofia nauki” (1985-1989). Grupa badawcza „Metodologia badań nad kulturą”. Resortowy Program Badań Podstawowych III/23, Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa wyższego i Techniki .

Wykonawca, Dualistyczne dziedzictwo jako podstawa tożsamości kultury europejskiej – studia kulturoznawcze (2011-2013)., Nr N N109 105940, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wykonawca, „Poziom zaufania mieszkańców Poznania wobec obcokrajowców
i jego uwarunkowania”, 2009-2011, Program „Akademicki Poznań” Nr umowy: RoM.V/3420-290/09 Fn5065/09 oraz RoM.III/3420-52/10 Fn2625/10. Prezydent Miasta Poznania.
Wykonawca, „Margines społeczny Poznania”, 2009-2015. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Obywatelski Instytut Monitoringu i Rekomendacji w Poznaniu, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Fundacją „Barka”.

Nagrody:

1979 – Nagroda Rektora za kierowanie studenckim hufcem pracy w ramach studenckich praktyk robotniczych.
1983 – Nagroda Rektora „za osiągnięcia w pracy dla dobra Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok ak. 1982/83”.
1986 – Zespołowa nagroda Rektorska III stopnia „za osiągnięcia naukowe”.
1987 – 1991 Nagrody Rektora „z funduszu umownej działalności badawczej”.
1997 – Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych „za wybitne osiągnięcia dydaktyczne”
1998 – Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia „za osiągnięcia naukowe”.
1999 – Nagroda Dziekana WNS za działalność organizacyjną.
2003, 2004 – Indywidualna Nagroda Rektora I stopnia „za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej”.
2005, 2006, 2007, 2008 – Indywidualna Nagroda Rektora I stopnia za „osiągnięcia w pracy organizacyjnej”.
2006 – Nagroda specjalna „Prostudent UAM” Fundacji na Rzecz Studentów
i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „Universitatis Posnaniensis” w Poznaniu.
2008 – Nagroda Rektora „za zaangażowanie w realizację podyplomowego doskonalenia nauczycieli w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego”.
2009 – Zespołowa Nagroda Rektora I stopnia za „osiągnięcia w pracy organizacyjnej”.
2010, 2011, 2012 – Indywidualna Nagroda Rektora I stopnia za „osiągnięcia w pracy organizacyjnej”.
2013, 2014, 2015, 2016 – Zespołowa Nagroda Rektora I stopnia za „osiągnięcia w pracy organizacyjnej”.

Publikacje

Monografie

Obyczaj a moralność. Próba metodologicznego uporządkowania badań dotychczasowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1993.

Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologiczno-teoretyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1997.

 Z ludowych tradycji Grodziska. Obrzędy doroczne i rodzinne, Ośrodek Kultury Grodzisko Dolne, Stowarzyszenie „Kobiety Gminy Grodzisko Dolne”, Grodzisko Dolne 2011.

Skrypty

współautor z Urszulą Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1996, wydanie II 1999; wydanie III 2005.

Monografie wieloautorskie i numery tematyczne czasopism pod redakcją (współredakcją)

Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej. Red. Jan Grad, Hanna Mamzer. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004.

Ludyczny wymiar kultury. Red. Jan Grad, Hanna Mamzer, „Człowiek i Społeczeństwo”, T. XXII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004.

Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze. Red. Jan Grad, Hanna Mamzer. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2005.

Fenomen radości. Red. Anna Grzegorczyk, Jan Grad, Paulina Szkudlarek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007.

Sztuka i jej poznawanie. Wybór tekstów „szkoły poznańskiej” publikowanych
w latach 1965-1978 w czasopismach „Nurt” i „Sztuka”.
Wybór i redakcja Teresa Kostyrko, Jan Grad. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.

Nauka – Kultura – Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Zamiarze. Red. Jan Grad, Jacek Sójka, Andrzej Zaporowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2010.

W Gaju Poezji. Lednicka Wiosna Poetycka 1997–2015. Oprac. Jan Grad. Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, Wydawnictwo Libra, Poznań 2016.

Współredakcja zbioru esejów naukowych

Jerzy Kmita, Czarnoksięstwa humanistów. Red. Grzegorz Dominiak, Jan Grad, Barbara Kotowa. Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity, Poznań 2015.

Artykuły

Homo ludens jako uczestnik kultury, [w:] Kultura jako przedmiot badań. Studia filozoficzno-kulturoznawcze. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Kmicie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Barbara Kotowa, Jacek Sójka, Krystyna Zamiara, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 189-203

Badanie a diagnozowanie uczestnictwa w kulturze. O pojęciu diagnozy i badaniach diagnostycznych, „Kultura Współczesna”, 2016, nr 5, s. 17–30.

Wokół świętości – rozważania kulturoznawcze, [w:] Fenomen Edyty Stein – Das PhänomenEdith Stein, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014, s. 209-217.

Między tolerancją a etniczną niechęcią. Postawy mieszkańców Poznania wobec obcokrajowców,
[w:] Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów
i mniejszości
. Red. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, s. 285-295.

„Poznańska szkoła metodologiczna” – osiągnięcia, oceny i kontrowersje, „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, Rocznik Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki, Warszawa 2019, T. XXVIII (LIII), s. 99-118.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content