dr Marcin Poprawski

starszy wykładowca

Zakład Etyki Gospodarczej

Email: Marcin.Poprawski@amu.edu.pl

Dyżur: Sprawdź

Dyżury pracowników

L.P. NAZWISKO I IMIĘ Godzina Pokój
1. Adamczak Marcin wtorek 9.30-10.30 36
2. Banach Wiesław urlop zdrowotny 24
3. Bełkot Andrzej wtorek 16.30-17.30 8
4. Binicewicz Aleksandra czwartek 12.00-13.00 34
5. Chojnacki Marek piątek 11.30-12.30 26
6. Chojniak Arleta poniedziałek 15.45 – 16.45 34
7. Ciesielski Remigiusz wtorek 17:30 – 18:30 16
8. Czajka Łukasz czwartek 12:00 – 13:00 16
9. Doda-Wyszyńska Agnieszka środa 11.00-12.00 32
10. Drozdowicz Zbigniew czwartek 10.00 – 11.00 1
11. Durzewska Małgorzata poniedziałek 11.30-13.15 8
12. Firych Piotr środa, 10.30-11.30 37
13. Grad Jan poniedziałek 13.00-15.00 9
14. Grenda Magdalena środa od 16.30-17.30 37
15. Grzegorczyk Anna etat badawczy 6
16. Grzywacz Małgorzata poniedziałek 8.45 – 9.45 7
17. Ilnicki Rafał wtorek 16.30 – 17.30 16
18. Iwanicki Juliusz czwartek 11.30-12.30 1
19. Jankowska Małgorzata urlop naukowy II sem. 13
20. Jewdokimow Dorota czwartek 8.30 – 9.30 13
21. Jocz Artur czwartek 11.15 – 12.15 1
22. Juskowiak Piotr wtorek 8.30-9.30 31
23. Kazibut Agnieszka poniedziałek 11.30-13.00, wtorek 13.15-14.15
WRZESIEŃ (20.09 i 27.09) – środa 10.00 – 12.00
27
24. Kamińska Magdalena urlop macierzyński
25. Koschany Rafał środa 10.30 – 11.30 10 bud. C
26. Kosińska Marta czwartek 11.30-12.30 25
27. Kościańczuk Marcela czwartek 10.30 – 11.30 13
28. Kościelniak Cezary poniedziałek 15.45-16.45 24
29. Machtyl Katarzyna środa 13.00 – 14.00 13
30. Małecki Wiesław poniedziałek 13.30-14.30, wtorek 10.30-11.30 16
31. Michalski Michał wtorek 9.00-10.00 online 24
32. Michałowska Marianna środa 11.30-12.30 26
33. Moraczewski Krzysztof poniedziałek 13.15-14.15 i 16.30-17.30 36
34. Nieszczerzewska Małgorzata wtorek 11:30-12:30 31
35. Ostrowska Joanna wtorek 13.00-14.00, p. 122, Fredy 10. 32
36. Piepiórka Michał poniedziałek 10.30-11.30, wtorek 12.00-13.00 (dyżur zdalny) 36
37. Przyłębski Andrzej środa 11.30 – 13.30 16
38. Rewers Ewa wtorek 14.45-15.45 30
39. Rotengruber Przemysław wtorek 8.30-9.30 24
40. Skórzyńska Agata kontakt z sekretariatem 29
41. Sójka Jacek czwartek, 14.00-15.00, dziekanat 5
42. Sztajer Sławomir wtorek 12.00 – 13.00 1
43. Thiel-Jańczuk Katarzyna wtorek 13.15 – 14:15 7
44. Tyszka Juliusz poniedziałek 9.45-10.45, środa 13.00-14.00 32
45. Zaporowski Andrzej środa 10.30-11.30. 20
46. Zimpel Jadwiga poniedziałek 15.00-16.00 31
47. Zydorowicz Jacek poniedziałek 10.30-11.30

wtorek 9.45 – 10.45, Biuro Obsługi STudenta, Coll. Historicum, Morasko

7 bud. C
48. Żaglewski Tomasz poniedziałek 13.30-14.30 25

Zainteresowania naukowe
 • Polityki kulturalne
 • Zarządzanie organizacjami kultury i dziedzictwa
 • Kultury organizacyjne instytucji kultury
 • Estetyka organizacji
 • Rozwój publiczności
 • Przedsiębiorczość kulturalna
 • Festiwale muzyczne
Więcej informacji

ORCID

Research Gate

AMU Research Portal
Research Profile

Moja działalność badawcza, publikacje, dydaktyka oraz działania eksperckie dotyczą obszarów zarządzania organizacjami kultury oraz polityk kulturalnych. Moja wieź z UAM sięga moich studiów magisterskich (w Zakładzie Muzykologii UAM, praca magisterska o kontrafakturze, Barańczaku i Schubercie, 2001), doktoranckich (na Wydziale Historycznym UAM, praca z obszaru estetyki i muzykologii o miejscach niedookreślenia dzieła muzycznego) a w końcu mojej pracy w zespole koleżanek i kolegów z Instytutu Kulturoznawstwa, gdzie ukształtowały się moje obecne zainteresowania akademickie. To połączone „terytoria” kultury, procesów twórczych i organizacji. Są to w szczególności: polityki kulturalne, zarządzanie organizacjami kultury i dziedzictwa, kultury organizacyjne instytucji kultury, estetyka organizacji, rozwój publiczności, przedsiębiorczość kulturalna, zrównoważone miejskie ekosystemy kultury oraz festiwale muzyczne. We wszystkich moich aktywnościach staram się przeplatać teorię z praktyką, doświadczenia międzynarodowe z lokalnymi, pomagać łączyć wnioski z badań, inspirujących spotkań i lektur z konkretnymi sytuacjami i decyzjami, przed którymi stoją osoby, zajmujące się praktyką działalaności kulturalnej i twórczej oraz te osoby, które podejmują decyzje wpływające na jakość i dostępność aktywności kulturalnej.

Funkcje:

Koordynator Programu Erasmus+ na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

Kierownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM [www.rok.amu.edu.pl]

Kierownik Studiów Podyplomowych Rozwój Publiczności UAM

Wykładowca gościnny:

od 2020/21 – HUMAK University od Applied Sciences, Helsinki;

od 2006/07 – Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą;

od 2016/17 – Akademia Dziedzictwa: MCK i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

2022/23 – University of Arts, Sibelius Academy, Helsinki;

2022/23 – University of Salento, Lecce;

2021/22 – Goldsmiths University of London;

2019/20 – Leuphana University, Luneburg;

2021/22, 2013/2014 – JAMU Janacek Academy of Music and Performing Arts, Brno;

2018/19, 2014/15 – DAMU Academy of Performing Arts, Praga

2018/19 – 2019/20 – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wybrane Projekty:

– grant Connecting Audiences, 575807-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-KA, CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development, University of Deusto, Bilbao, 2017-2020, kierownik projektu.

– grant NCN OPUS 2018/31/B/HS3/00384, Festiwalizacja wartości. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce, 2019-2023, główny wykonawca.

– grant SMUP System Monitorowania Usług Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2019-2023, koordynator TGR 9 Kultura i rekreacja ze strony ekspertów samorządowych.

– projekt badawczy Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe;European Research Partnership on Cultural and Creative Spillovers (ECBN Rotterdam), 2016-2017, kierownik zespołu badawczego.

– projekt badawczy Audience Development – study on audience engagement: www.engageaudiences.eu, Komisja Europejska, Fondazione Fitzcarraldo, Turyn, 2016, expert w projekcie.

– grant badawczy „Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce”, NCK, program Obserwatorium Kultury MKiDN, 2016-2017, kierownik projektu.

– grant badawczy „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta”, NCK, program Obserwatorium Kultury MKiDN, 2014-2015, kierownik projektu.

Organizacje międzynarodowe:

– The Journal of Cultural Management and Cultural Policy (Transcript Journal), Friedrichshafen – członek rady naukowej od 2021.

– The European Journal of Cultural Management and Policy, Bruksela – członek rady 2014 – 2020.

– Culture: Policy, Management, and Entrepreneurship Journal, Taipei – członek rady naukowej od 2022.

– European Expert Network on Culture, Barcelona – członek zespołu ekspertów Komisji Europejskiej 2021-2022.

– NICE European Award for Innovations in Culture and Creativity, ECCE European Centre for Creative Economy, ECBN, Dortmund, Essen – członek jury konkursu – edycja 2016.

– Connecting Audiences International – członek konsorcjum od 2020.

– ENCATC Network on Cultural Policy and Management, Bruksela – wiceprezes sieci 2013-2016.

– ICCPR (International Conference on Cultural Policy Research – członek rady naukowej sieci konferencyjnej od 2021.

Publikacje

Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach:

Poprawski M. New Organisms in the Cultural 'Ecosystems’ of Cities: The Rooting and Sustainability of Arts and Culture Organizations. In W. J. Byrnes, A. Brkić, eds. The Routledge Companion to Arts Management. London 2019: Routledge.

Poprawski M. Nowe siedziby instytucji kultury w Polsce – perspektywa lokalnych ekosystemów kultury, Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, s. 323-341.

Poprawski M. Intergenerational transmission of values and cultural sustainability: the cultural participation of local, small town communities in Poland, Law, Social Justice & Global Development Journal, University of Warwick, Special Issue. “Cultural Economies and Cultural Activism”. Vol. 20, 2016, no 1.: https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2016-1/

Poprawski M. Organizacje dziedzictwa kulturowego, publiczność i ich relacje, w: Dziedzictwo: wyobraźnia – zmysły – narzędzia (red. M. Poprawski, M. Moszyński), Wydawnictwo Nauk Humanistycznych i Społecznych UAM, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Poznań 2021, s. 25-50.

Poprawski M. Organisational aesthetics and pedagogy: Deframing the creative and cultural labour formation, Arts and Humanities in Higher Education (SAGE Journal). Special Issue. “Teaching the Cultural and Creative Industries: An International Perspective”. Vol. 18, 2019, no 2-3, p. 231-249.

Poprawski M. Musicology and Organisational Studies – mapping the crossroads. Interdisciplinary Studies in Musicology, Vol. 17, 2017/2019, p. 203-230.

Poprawski M. Cultural education organizations and flexible individualization of taste,  Journal of Organizational Change Management, Vol. 28, 2015, Issue 2, p. 165-176.

Poprawski M. Cultural entrepreneurship teaching & learning models in Central Europe. In O. Kuhlke, A. Schramme and R. Kooyman, eds. Creating Cultural Capital: Cultural Entrepreneurship in Theory, Pedagogy and Practice. Pioneering Minds Worldwide. Delft 2015: Eburon Academic Publishers, p. 45-53.

Monografie, redakcje monografii oraz numerów tematycznych czasopism:

 Świętochowska A., Mider D., Poprawski M., Sektor kreatywny w polskich miastach z perspektywy teorii wartości kultury Johna Holdena, Kreatywne Podlasie, Warszawa 2014.

Poprawski M., Moszyński M. (red), Dziedzictwo: wyobraźnia – zmysły – narzędzia, Wydawnictwo Nauk Humanistycznych i Społecznych UAM, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Poznań 2021.

Poprawski M., Mękarski M. (red.) Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych, „Studia Kulturoznawcze” 2013, nr 2(3), Wydawnictwo Naukowe WNS, Poznań 2013.

Sójka J., Poprawski M., Kieliszewski P. (red.) Strategicznie o kulturze w regionie, „Człowiek i Społeczeństwo”, 2011, t. XXXII.

Sójka J., Kieliszewski P., Poprawski M., Landsberg P. (red.) Instytucje kultury w czasach kryzysu. Studia Kulturoznawcze – Polityka Kulturalna II, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2009.

Sójka J., Poprawski M., Kieliszewski P. (red.), Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Studia  Kulturoznawcze – Polityka  kulturalna, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2009.

Poprawski M. Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, ss. 419.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content