dr Piotr Firych

adiunkt

Zakład Etyki Gospodarczej

Email: piotr.firych@amu.edu.pl

Dyżur: Sprawdź

Dyżury pracowników

Dyżury dla studentów chcących skorzystać z konsultacji w sem. zimowym 2020/2021, odbywają się w poniedziałki w godz. 11.00-12.00 za pośrednictwem MS Teams lub poczty elektronicznej.

Wyjątki:

 • dr Katarzyna Thiel-Jańczuk – poniedziałek 10.00-11.00
 • dr Tomasz Żaglewski – wtorek na 10.30-11.30
Pracownia Historii i Metodologii Nauk o Kulturzeprof. UAM dr hab.Andrzej Zaporowskipon. 11.30-12.30wt. 13.00-14.00
drArleta Chojniakczw. 14.45-16.45
drAleksandra Binicewiczpon. 11.30-12.30
mgrMagdalena Frąszczakpon. 11.30-12.30
Pracownia Badań nad Uczestnictwem w Kulturzeprof. UAM dr hab.Jan Gradpon. 11.30-12.30czw. 15.00-16.00
drAndrzej Bełkot
drMałgorzata Durzewskaczw. 13.00-15.00
drMikołaj Smykowskipon. 11.30-12.30wt. 11.30-13.00
 Zakład Etyki Gospodarczejprof. UAM dr hab.Jacek Sójkawt. 12.00-13.00śr. 12.00-13.00
prof. UAM dr hab.Przemysław Rotengruberpon. 11.30-12.30wt. 11.30-12.30
drWiesław Banachpon. 11.30-12.30wt. 10.30-11.30
prof. UAM dr hab.Michał Michalski
drCezary Kościelniakpon. 9.00-11.00
drPrzemysław Kieliszewski
drMarcin Poprawskipon. 13.30-14.30czw. 10.30-11.30
mgrMarcin Słowińskipon. 11.30-12.30
mgrPiotr Firychpon. 11.30-12.30
mgrAlicja Węcławiakpon. 11.30-12.30
mgrStephen Dersleypon. 11.30-12.30
Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualnąprof. UAM dr hab.Marianna Michałowskapon. 11.30-12.30śr. 10.30-11.30
drMarek Chojnackiwt. 9.30-10.30pt. 11.15-12.15
prof. UAM dr hab.Magdalena Kamińskapon. 11.00-13.00
prof. UAM dr hab.Marta Kosińskapon. 11.00-13.00
drTomasz Żaglewskipon. 10.30-11.30pon. 15.00-16.00
mgrJakub Walczykpon. 11.30-12.30
mgrMagdalena Jackowskapon. 11.30-12.30
mgrEmilia Stachowskapon. 11.30-12.30
mgrPiotr Kędzioraśr. 10.30-12.00 USOS
Pracownia Badań nad Kulturą Artystycznąprof. zw. dr hab.Grzegorz Dziamskipon. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab.Krzysztof Moraczewskipon. 11.30-12.30śr. 10.30-11.30
prof. UAM dr hab.Jacek Zydorowiczpon. 11.30-12.30wt. 13.45-14.45
prof. UAM dr hab.Marcin Adamczakpon. 11.30-12.30;pon. 14.00-15.00
mgrDaria Rzeczkowskapon. 11.30-12.30
mgrPaulina Kajzerpon. 11.30-12.30
mgrŁukasz Cebulapon. 11.30-12.30
mgrAgata Ziomekpon. 11.30-12.30
mgrElżbieta Stachowiakpon. 11.30-12.30
Zakład Kulturowych Studiów Miejskichprof. zw. dr hab.Ewa Rewerspon. 11.30-12.30wt. 14.45-15.45
prof. UAM dr hab.Agata Skórzyńskapon. 10.30-12.30
prof. UAM dr hab.Małgorzata Nieszczerzewskapon. 11.30-12.30czw. 13.15-14.15
drJadwiga Zimpelpon. 11.30-12.30wt. 10.00-11.00
drPiotr Juskowiakpon. 11.30-12.30śr. 8.45-9.45
mgrMateusz Nowackipon. 11.30-12.30
mgrJoanna Pankaupon. 11.30-12.30
mgrFranciszek Chwałczykpon. 11.30-12.30
Pracownia Performatykiprof. UAM dr hab.Juliusz Tyszkapon. 11.30-12.30śr. 15.00-16.00
prof. UAM dr hab.Joanna Ostrowskapon. 11.30-12.30śr. 15.00-16.00
prof. UAM dr hab.Magdalena Grendapon. 11.30-12.30czw. 14.00-15.00
Zakład Semiotyki Kulturyprof. zw. dr hab.Anna Grzegorczykpon. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab.Agnieszka Doda-Wyszyńskaurlop
prof. UAM dr hab.Agnieszka Kaczmarekpon. 11.30-12.30śr. 13.30-14.30
drAgnieszka Kulig
prof. UAM dr hab.Dorota Jewdokimowurlop
prof. UAM dr hab.Rafał Koschanypon. 11.30-12.30wt. 11.30-12.30
prof. UAM dr hab.Małgorzata Grzywaczpon. 11.30-13.30
drMałgorzata Jankowskapon. 11.30-12.30śr. 12.00-13.00
drKatarzyna Thiel-Jańczukpon. 11.30-12.30śr. 12.00-13.00
drMarcela Kościańczukpon. 13.00-14.00wt. 9.30-10.30
drKatarzyna Machtylpon. 11.30-12.30śr. 14.00-15.00
mgrAleksandra Michalskapon. 11.30-12.30śr. 14.00-15.00
mgrDaria Jezierskapon. 11.30-12.30
Zakład Hermeneutyki Kulturyprof. zw. dr hab.Andrzej PrzyłębskiUrlop
prof. UAM dr hab.Remigiusz Ciesielskiwt. 12.00-13.00czw. 16.30-17.30
drWiesław Małeckipon. 14.00-15.00śr. 15.30-16.30
drŁukasz Czajkapon. 14.00-15.00pt. 8.45-9.45
drRafał Ilnickipon. 10.30-12.30
mgrBartosz Kirchnerpon. 11.30-12.30
mgrFilip Rdesińskipon. 11.30-12.30
Pracownia Religioznawstwa
i Badań Porównawczych

Numer pokoju: 37
Telefon służbowy: 61 829 21 04

Zainteresowania naukowe
 • promocja kultury
 • audience development
 • polityka kulturalna
 • internet studies

Doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, magister studiów międzynarodowych w obszarze komunikacji marketingowej oraz studiów latynoamerykańskich na Aalborg University w Danii; współautor szeregu opracowań badawczych i strategicznych z obszaru kultury i komunikacji; uczestnik oraz realizator przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych dedykowanych kadrom kultury; współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM; koordynator programu studiów podyplomowych Rozwój Publiczności; gościnny wykładowca Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinnie, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a od 2019 roku także Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie prowadził lub prowadzi zajęcia z zakresu strategii komunikacyjnych, nowych mediów oraz polityki kulturalnej; w latach 2013-2015 rzecznik prasowy wielkopolskiego festiwalu Akademia Gitary; były współpracownik Polskiej Organizacji Turystycznej w Madrycie.

Wybrane projekty badawcze zrealizowane w latach 2014-2019:

1. Międzynarodowy projekt pt. „CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development”, realizowany z funduszy Erasmus+ (w europejskim programie Knowledge Alliances). Trzyletni projekt badawczo-edukacyjny realizowany był w latach 2017-2019 r. (główny wykonawca)

2. Projekt badawczy pt. „Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli”, diagnozujący potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców Poznania. Projekt finansowany z budżetu Urzędu Miasta Poznania, realizowany w roku 2018 przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAM przy współpracy z Wydziałem Kultury UMP oraz Centrum Kontakt UMP. (główny wykonawca)

3. Międzynarodowy projekt badawczy Fundacji ALTUM pt. „Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe”, realizowany przy współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM na zlecenie European Research Partnership on Cultural and Creative Spillovers. Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. Badanie na poziomie europejskim koordynowane było przez European Centre for Creative Economy (ECCE) w Dortmundzie. (wykonawca)

4. Ogólnopolski projekt badawczy Związku Miast Polskich pt. „Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce”, realizowany przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAM (finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Obserwatorium kultury). Roczny projekt badawczy był realizowany w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 r. (główny wykonawca)

5. Projekt badawczy Stowarzyszenia Jarocin XXI pt. „Jarociński Kongres Kultury”, realizowany przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w partnerstwie z Powiatem Jarocińskim, Południową Oficyną Wydawniczą, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin, Muzeum Regionalnym w Jarocinie, Fundacją 750-lecia Jarocina (dofinansowanym ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji”). Projekt realizowany był od 1 kwietnia do 30 listopada 2014 roku. (główny wykonawca)

6. Projekt badawczy realizowany przez Fundację Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc pt. „Program Strategiczny Promocji Krakowa na lata 2016-2022”. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 kwietnia 2016 roku na zlecenie Urzędu Miasta w Krakowie. (wykonawca)

7. Ogólnopolski projekt badawczy Związku Miast Polskich pt. „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej”, realizowany przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAM (finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu: Obserwatorium kultury). Udział w projekcie w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 roku. (główny wykonawca)

Nagrody:

Stypendium programu stypendialnego Banku Santander (2017 rok)

Publikacje

Polityka kulturalna dla społeczności lokalnych powiatu jarocińskiego, pod red. M. Poprawski, P. Firych, Jarocin: wyd. Jarocin XXI, 2014, ISBN 978-83-824029-1-6.

P. Firych. Znaczenie Internetu i nowych mediów dla rozwoju publiczności teatralnej w Poznaniu (Europejska przestrzeń kulturowa (EPQ) Kino – Teatr – Nowe Media, pod red. K. Tkaczyka, N. Oborskiej oraz M. Jamiołkowskiego, Warszawa: wyd. Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, ISBN: 978-83-89-91934-2, s. 215-226)

P. Firych. Wybrane czynniki powodzenia organizacji imprez kulturalnych w świetle wybranych czynników badań empirycznych (Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, pod red. Ł. Wróblewskiego. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2017, ISBN 978-83-8019-711-4, s. 95-112)

P. Firych. Ocena jakości wydarzeń kulturalnych w Polsce. Czy sukces festiwalu można zmierzyć? (Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce, pod red. Michał Kasprzak, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2017, s. 151-162)

Firych, P., Nowak, M., Międzymieście a uczestnictwo w kulturze. Przykłady z Poznania i Trójmiasta, Kultura i Społeczeństwo, 3/2018, ISSN 0023-5172

P. Firych. The Internet as a source of knowledge about an individual. Getting to know one’s identity through social media platforms. (E-methodology 2015 (2), pod red. L. Jakubowska, Wrocław: wyd. Pro Scientia Publica, 2015, s. 51-57.)

P. Firych. Emerging opportunities for musicians. Social media as a tool for personal branding and self-promotion. (Professional musician: between art, education and management, pod red. M. Sternal, Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie 2017, ISBN 978-83-62743-56-8, s. 141-153)

P. Firych. The importance of national and cultural belonging for constructing one’s identity through social media. (E-methodology 2016 (3), pod red. L. Jakubowska, Wrocław: wyd. Pro Scientia Publica, 2016, ISSN 2353-5881, s. 51-63)

P. Firych. Qualitative Internet research on cultural and creative spillovers. A case study of Concordia Design Centre in Poznan, Poland (E-methodology 2017 (4) pod red. L. Jakubowska, Wrocław: wyd. Pro Scientia Publica, 2017, s. 83-94)

  Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne

  1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

  2. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

  3. Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  4. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

   1. czas nadejścia zapytania,

   2. czas wysłania odpowiedzi,

   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

   6. informacje o przeglądarce użytkownika,

   7. Informacje o adresie IP.

  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

  4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
   na stronie.

  5. Udostępnienie danych

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   1. Internet Explorer

   2. Chrome

   3. Safari

   4. Firefox

   5. Opera

   6. Android

   7. Safari (iOS)

   8. Windows Phone

   9. Blackberry

  Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
  Skip to content