dr Piotr Kędziora

starszy wykładowca

Administracja | Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną

Email: piked@amu.edu.pl

Dyżur: Sprawdź

Dyżury pracowników

L.P. NAZWISKO IMIĘ Godzina Pokój
1. Adamczak Marcin poniedziałek 14.00-15.00, wtorek 9.30-10.30 36
2. Banach Wiesław wtorek 11.30-12.30, środa 10.30-11.30 24
3. Bełkot Andrzej Urlop zdrowotny 8
4. Binicewicz Aleksandra czwartek 14.00-15.00 34
5. Chojnacki Marek czwartek 15.00 -16.00 26
6. Chojniak Arleta poniedziałek 11.30-13.30 34
7. Ciesielski Remigiusz wtorek 16.45-17.45 16
8. Czajka Łukasz czwartek 8.45-9.45 16
9. Doda-Wyszyńska Agnieszka poniedziałek 15.00-16.00 32
10. Drozdowicz Zbigniew 1
11. Durzewska Małgorzata 8
12. Firych Piotr wtorek 12:00-13:00 37
13. Grad Jan wtorek 14.45-15.45 9
14. Grenda Magdalena środa 12.15-13.15 37
15. Grzegorczyk Anna 6
16. Grzywacz Małgorzata wtorek 16.30-17.30 7
17. Ilnicki Rafał piątek 16.35-18.35 16
18. Iwanicki Juliusz środa 11.30-12.30 1
19. Jankowska Małgorzata poniedziałek 10:00 – 11:00 13
20. Jewdokimow Dorota Poniedziałek 8.30-9.30, piątek 8:30 – 9:30 13
21. Jocz Artur Urlop naukowy 1
22. Juskowiak Piotr poniedziałki 13:15-14:15, piątki 12-13 31
23. Kazibut Agnieszka wtorek 8.45-9.45, wtorek 10.30-11.30 27
24. Kamińska Magdalena Urlop naukowy
25. Kędziora Piotr wtorek 10.30-11.30 25
26. Kijko Maciej poniedziałek 10.00-11.00, czwartek 11.30-12.30 5
27. Koschany Rafał środa 11:30 – 12:30 / pok. 10 bud. C 10 bud. C
28. Kosińska Marta środa 9.30-10.30 26
29. Kościańczuk Marcela środa 14:45 – 15:45 13
30. Kościelniak Cezary poniedziałek 18.15-19.15 24
31. Machtyl Katarzyna Urlop naukowy 13
32. Małecki Wiesław wtorek 15.00-16.00 16
33. Michalski Michał wtorek 8.40-9.40 24
34. Michałowska Marianna środa 12.00-13.00 26
35. Moraczewski Krzysztof poniedziałek 10.00-11.00 36
36. Nieszczerzewska Małgorzata środa 11:30-12:30 31
37. Ostrowska Joanna poniedziałek 11.30-13.30 32
38. Piepiórka Michał poniedziałek 8.45-9.45 36
39. Przyłębski Andrzej środa 16.30-17.30 16
40. Rewers Ewa 30
41. Rotengruber Przemysław Wtorek 10.15-11.15 32
42. Skórzyńska Agata poniedziałek 11.30-12.30 29
43. Sójka Jacek Wtorek 13.00-14.00 5
44. Sztajer Sławomir wtorek 12.00 – 13.00 1
45. Thiel-Jańczuk Katarzyna środa 15:00 – 16:00 7
46. Tyszka Juliusz czwartek 15.00-16.00 32
47. Zaporowski Andrzej Pn 11:30-12:30, Śr 10:15-11:15 20
48. Zimpel Jadwiga wtorek 11:30-12:30. 31
49. Zydorowicz Jacek poniedziałek 11.30-11.30, wtorek Morasko 12.30-13.30 7 bud. C
50. Żaglewski Tomasz poniedziałek na 10.30-11.30 25

Pokój: 25
Tel. 618292206

Zainteresowania naukowe
 • kulturowe badania nad muzyką
 • sound studies
 • słuchanie jako praktyka kulturowa
 • ambient i muzyka tła
 • technologie muzyczne
 • wizualizacje w nauce
 • kultura popularna
 • kultura cyfrowa i nowe media
Więcej informacji

Academia.edu

Research Gate

ORCID

AMU Research Portal
Research Profile
Prowadzone zajęcia
USOSweb

Stypendia:

2023 – stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie animacji i edukacji kulturalnej

Nagrody:

Wyróżnienie plakatu konferencyjnego na Sympozjum „Wizualizacje w nauce” (PAN, Warszawa,  12—13.09.2022)
Organizatorzy: Projekt AVANT, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Członkowstwo:

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami,
Stowarzyszenie PROJEKT AVANT

Redaktor administracyjny czasopisma AVANT: trends in interdisciplinary studies

Granty:

„Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych”, źródło grantu: Narodowe Centrum Kultury czas realizacji: 01.03.2010-15.12 2010, jednostka realizująca: Fundacja Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: członek zespołu

Konferencje:

21-25.11.2023 – Beyond Listening: Agency, Art and the Environment. International Symposium on Sonic Ecologies (Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest, Węgry)

3-4.06.2023 – Living in the Soundscape: From Cognitive to Cultural Approaches and Back* (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Zaproszeni goście: Salomé Voegelin (London College of Communication, University of the Arts London), Andrzej Klawiter & Anna Preis (Adam Mickiewicz University), Ania Katharina Mauruschat (University of Copenhagen, Sound Studies Lab Berlin), Ryszard Auksztulewicz (Freie Universität Berlin).

3-5.05.2023 – „Listening today’s music” Nova Contemporary Music Meeting (Nova University – Lizbona, Portugalia)

18-19.11.2022 – Przeciwko zmurszeniu filozofii i dziwaczności nauk / 13-lecie Avantu (Avant Instytut Filozofii UMK, Instytut Filozofii UMCS, Toruń)

12-13.04.2022 – Wizualizacje w nauce (Avant, Instytut Filozofii UMCS, IFiS PAN, Warszawa)

8-10.05.2011 – Od liberatury do e-literatury 2. Remiksy, remediacje, redefinicje (Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski)

4-5.04.2008 – Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej* (Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań)

* współorganizacja

Współpraca międzynarodowa:

Członek międzynarodowego zespołu realizującego projekt Children as agents in Early Years Theatre practice w ramach Building Collective Resilience Project realizowanego przez ASSITEJ International i finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Creative Europe.

Aktywności:

Warsztaty z projektowania stron internetowych oraz wspomagania prezentacji wyników badań z użyciem technologii interaktywnych

Realizacja: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

W latach 2021/2022 projekt uzyskał pozytywną ocenę w konkursie na warsztaty kształcące umiejętności praktyczne i kompetencje miękkie w ramach konkursu projakościowego prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia i został zrealizowany w ramach programu „Uniwersytet Jutra 2.0” dla studentów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM.

Wokół triady cisza-dźwięk-hałas. Spotkanie w kontekście pracy Konrada Smoleńskiego „Volume Unit” – prowadzenie spotkania

Galeria Miejska Arsenał, 30 listopada 2023

 

Publikacje

Artykuły:

P. Kędziora, Sieciowe lokacje muzyki kontrolowanej napięciem oraz kilka problemów wirtualnej etnomuzykologii sceny DIY Synth, „Kultura Współczesna” 3(123)/2023. DOI: https://10.26112/KW.2023.123.14

P. Kędziora, Chciana czy niechciana, obecna. Tapeta dźwiękowa i jej artystyczno-naukowe perypetie, „Kultura Współczesna” 3(123)/2023, DOI: https://10.26112/KW.2023.123.16

P. Kędziora, Visualising the Research Process. The Case of Ambient Music Studies, AV, vol. 14, no. 1, Aug. 2023. DOI: https://doi.org/10.26913/ava1202310

P. Kędziora, „Design-oriented approach” w badaniach nad muzyką (I): projektowanie inscenizacji i zaangażowane słuchanie ambientowe,„Prace kulturoznawcze” Tom 25 Nr 2 (2021): Obrazy z nut, Strony 153-170,  DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.2.8

P. Kędziora, Habitus muzyczny a wzorzec słuchania. Zarys społecznej ramy doświadczenia muzycznego, (w:) Kamińska M., Kędziora P., Stachowska E., red., Kultury muzyczne – kultury słuchania, WNHiS, Poznań 2020, s. 41-52.

P. Kędziora, Konstrukcja i negocjacja: tożsamość i kontekst [w] sieci, (w:) Sierocka B., red.: „Via Communicandi. Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej”, Wrocław 2012, s. 69-84.

P. Kędziora, O dwóch komponentach technologicznej kreacji tekstu/~tekstu, (w:) Wilk E., Górska-Olesińska M., red., Od liberatury do e-literatury, Uniwersytet Opolski, Opole 2011, s. 165-174.

P. Kędziora, Informacja i promocja kultury w Wielkopolsce, „Człowiek i społeczeństwo: Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce” t. XXXII, Poznań 2011, s. 101.

P. Kędziora, Software Studies i remiks w refleksji nad kulturą cyfrową, (w:) Chyła W., Kamińska M., Kędziora P., Kosińska M., red., Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2010, s. 57-74.

P. Kamińska, M. Kosińska, P. Kędziora, Badania nad kulturą zmediatyzowaną w optyce kulturoznawczej: czy skazani na interdyscyplinarność?, (w:) “Kultura współczesna”, nr 1(51)/2007, s. 104-120.

P. Kędziora, Dynamika kreacji. Technologiczna determinanta procesów wymiany symbolicznej a socjodynamika kultury Abrahama Molesa, (w:) Sokołowski M., Oblicza internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Wydawnictwo PWSZ, Elbląg 2006, s. 251-260.

P. Kędziora, Technologie cyfrowe jako siła sprawcza przemian kreacji muzycznej, Krzemińska W., Nowak P., red., (w:) Cyfryzacja w procesach komunikowania, Sorus, Poznań 2004, s. 139-150.

Plakaty / Posters

Title: Visualising the Research Process. The Case of Ambient Music Studies

Abstract:

The article addresses a project of visualization of research on ambient music, including the historically changing subject of this research, its theoretical background and qualitative studies arising from it. In this study, the visualization of the research process is related to the concept of graphesis, or visual interpretation, discussed and partly problematized in the context of visual representation of interdisciplinary topics at the interface of various knowledge systems.

Keywords:

research visualization, visualisation of knowledge, cultural studies, qualitative research, ethnomusicology, ambient music, listening, graphesis, visual interpretation, creative process, interdisciplinarity

DOI: https://doi.org/10.26913/ava1202310

Title: On Listening 'Software’. The case of background/ambient listening

Abstract: 

Cognitive and then cultural conditions of listening can be seen as cultural software (Manovich, 2013; Rorty, 2004) overbuilt neurobiological apparatus. Of the various dynamically changing listening strategies or modes, one can be described as potentially interesting in the case of its ability or danger to be out of the listener’s control, even in the case of music, which is background/ambient listening. As a type of such software, ambient listening combines hearing and listening through the power of attention (Oliveros, 2022) or meaning (Truax, 2001).

I’d like to express its peculiarities in the graphic model of the feedback loop that takes place between the theoretically separate, though situationally inseparable, processes of hearing and music listening. 

Reference:

Manovich L. (2013). Software takes command: extending the language of new media (international texts in critical media aesthetics). Bloomsbury Publishing.

Oliveros P. (2022). Quantum listening. Ignota Books.

Rorty, R. (2004). The brain as hardware, culture as software. Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 47 (3).

Truax B. (2001). Acoustic communication (2nd ed.). London : Ablex Pub.

Poster Design with Antje Klitkou

Calling energy inequalities into the transition agenda

Antje Klitkou, Przemysław Pluciński, Mariusz Baranowski, Ilona M. Otto

DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103144

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content