Korekty planów zajęć

I roku SUM IC

wykład „Intrecultural Management” z prof. J. Sójką wraca do sali D, bud. E

II rok SUM IC

wykład „High education and intercultural relations” z dr C. Kościelniakiem wraca do sali 307

III rok LIC

zajęcia środowe z „Psychologicznych determinant komunikacji międzykulturowej: z dr A. Chojniak wracają do sali 10

Komentarze są wyłączone.