Przewody doktorskie

Lista otwartych przewodów doktorskich w Instytucie Kulturoznawstwa UAM

 

Imię i nazwisko Tytuł pracy Promotor Data otwarcia
Piotr Juskowiak Spór o wspólnotę w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym Prof. dr hab. Ewa Rewers 08.02.2010
Magdalena Górna Filozofia języka jako przedmiot badań kulturoznawstwa. Metodologiczna i przedmiotowa analiza wybranych koncepcji Dr hab. Andrzej Zaporowski 17.05.2010
Patrycja Wiśniewska Prawa człowieka a zmiany obyczaju w XX wieku. Wybrane zagadnienia. Prof. dr hab. Jan Grad 17.05.2010
Piotr Jakubowski Narracyjne i „antynarracyjne” modele egzystencji w naukach humanistycznych i praktyce literackiej Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk 21.02.2011
Rafał Ilnicki Filozofia wirtualności jako narzędzie interpretacyjne współczesnej technicyzacji kultury. Prof. dr hab. Wojciech Chyła 28.03.2011
Stanisław Kandulski Historiografia jako przedmiot refleksji kulturoznawczej na przykładzie twórczości Joachima Lelewela Dr hab. Krzysztof Moraczewski 18.04.2011
Tomasz Żaglewski Kultura postfilmowa jako przestrzeń partycypacji użytkowników mediów konwergentnych Prof. dr hab. Wojciech Chyła 16.05.2011
Karolina Sikorska Od kobiecej „soap opera” do mniejszościowych „quality series”. Ewolucja seriali i jej kulturowe, techniczne i rynkowe uwarunkowania Prof. dr hab. Wojciech Chyła 16.05.2011
Żaneta Nawrot Spór o  kulturę muzyczną w Polsce – twórca modernistyczny w polemice z awangardą na przykładzie działalności i twórczości Tadeusza Szeligowskiego. Dr hab. Krzysztof Moraczewski 13.06.2011
Agnieszka Wołodźko Sztuka partycypacyjna w krajach skandynawskich w latach 1990-2010. Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski 13.06.2011
Joanna Kuchta Współczesna kultura ubóstwa Prof.  UAM dr hab. Jacek Sójka 20.06.2011
Hanna Grzesiak Niepełnosprawność w starożytnym Izraelu w świetle interpretacyjnej koncepcji Clifforda Geertza Dr hab. Andrzej Zaporowski 12.12.2011
Magdalena Dobkiewicz Upamiętnianie historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej w pierwszych dekadach po ich upadku Prof. dr hab. Stanisław Jakóbczyk 05.11.2012
Ewa Jeleń-Kubalewska Cierpienie i śmierć jako współczesny performans medialny. Perspektywa performatyczna Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka 10.12.2012
Katarzyna Machtyl Problem reprezentacji w semiotycznym ujęciu kultury wizualnej. Symbol-znak-simularcrum Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk 10.12.2012
Dorota Dolata Wpływ kapitału kulturowego na polski rynek antykwaryczny. Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski 11.02.2013

 

 Doktoraty obronione w Instytucie Kulturoznawstwa

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data wszczęcia

Data obrony

Tytuł pracy

Promotor

Recenzenci

1. Konopacki Stanisław 21.04.1997 01.12.1997 Integracja Europy w kontekście postmodernistycznej wizji poznania i komunikacji Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska Prof. dr hab. Aldona Jawłowska

Prof. dr hab. Jacek Sójka

2. Rotengruber Przemysław 17.06.1996 08.06.1998 Postulat ‘dialogu’ jako warunku dyskursu ponowoczesnego  Prof. dr hab. Jacek Sójka Prof. dr hab. Andrzej Szahaj

Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

3. Budzan Tomasz 22.06.1998 29.03.1999 Problem racjonalności dyskusji z punktu widzenia cognitive science Prof. dr hab. Wacław Mejbaum Prof. dr hab. Krystyna Zamiara

Prof. dr hab. Jacek Malinowski

Prof. dr hab. Paweł Zeidler

4. Pieszak Eryk 09.06.1997 15.12.1999 Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk Prof. dr hab. Jacek Sójka

Prof. dr hab. Jerzy Kopania

5. Moraczewski Krzysztof 20.10.1997 15.12.1999 Postmodernistyczny typ komunikacji artystycznej na przykładzie twórczości Krzysztofa Pendereckiego Prof. dr hab. Teresa Kostyrko Prof. dr hab. Jerzy Kmita

Prof. dr hab. Jan Stęszewski

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski

6. Banach Wiesław 01.06.1998 27.06.2000 Koncepcja ładu spontanicznego wobec problemów planowania społecznego Prof. dr hab. Jacek Sójka Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Prof. dr hab. Kazimierz Sosenko

 

7. Juraszek Michał 01.06.1999 27.06.2000 Kulturoznawcze aspekty refleksji filozoficznej Henryka Elzenberga Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska Prof. dr hab. Teresa Kostyrko

Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok

8. Kijko Maciej 01.06.1998 25.06.2001 Status wiedzy historycznej w świetle koncepcji interpretacji Donalda Davidsona Prof. dr hab. Jerzy Kmita Prof. dr hab. Krystyna Zamiara

Prof. dr hab. Andrzej Szahaj

9. Ostrowska Joanna 01.06.1998 25.06.2001 Od sztuki do polityki. Ewolucja procesu komunikacji teatralnej w przedstawieniach The Living Theatre Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska Prof. dr hab. Jerzy Kmita

Prof. dr hab. Jolanta Brach-Czaina

10. Angutek Dorota 22.06.1999 26.11.2001 Magiczna wizja świata w archaicznej filozofii greckiej Prof. dr hab. Jerzy Kmita Prof. dr hab. Jan Grad

Prof. dr hab. Artur Dobosz

11. Michałowska Marianna 08.11.1999 24.06.2002 Niepewność przedstawienia – fotografia i kryzys reprezenacji Prof. dr hab. Ewa Rewers Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński

Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski

12. Balewska Agnieszka 09.06.1997 22.07.2002 Metonimia i metafora wobec artystycznego fenomenu sztuki obiektu Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

Prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska

13. Kijko-Chwaliszewska Elżbieta 01.06.1999 10.02.2003 Współczesny dyskurs obywatelski i jego filozoficzny kontekst Prof. dr hab. Jacek Sójka Prof. dr hab. Stefan Bednarek

Prof. Dr hab. Ewa Rewers

14. Kulig Agnieszka 14.06.1999 10.03.2003 Wymiar etyczny w twórczości filmowej Krzysztofa Kieślowskiego Prof. dr hab.Wojciech Chyła Prof. dr hab. Andrzej Zalewski

Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

15. Michalski Michał 14.05.2001 16.06.2003 Kulturowy wymiar pracy ludzkiej Prof. dr hab. Jacek Sójka Prof. dr hab. Barbara Pogonowska

Doc. dr hab. Andrzej Kocikowski

16. Okupnik Małgorzata 12.03.2001 23.06.2003 Narracje autobiograficzne polskich sportowców-samotników. Prof. dr hab. Ewa Rewers Prof. dr hab. Jan Grad

Prof. dr hab. Andrzej Matuszyk

17. Zydorowicz Jacek 22.05.2000 30.06.2003 Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski Prof. dr hab. Teresa Kostyrko

Prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński

18. Dyrlica Małgorzata 20.05.2002 28.06.2004 Przydatność Ingardenowskiej koncepcji dzieła muzycznego do interpretacji zjawisk wspóczesnej, dwudziestowiecznej praktyki muzycznej Prof. dr hab. Teresa Kostyrko Prof. dr hab. Jerzy Kmita

Dr hab. Jagna Dankowska

19. Ciesielski Remigiusz 27.05.2002 03.09.2004 Dyskurs mityczny w koncepcji J. Campbella Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk Prof. dr hab. Jan Grad

Prof. dr hab. Wojciech Burszta

20. Kalitko Krzysztof 27.05.2002 10.09.2004 Architektura jako forma komunikacji. Między materialnością a wirtualnością” Prof. dr hab. Ewa Rewers

 

Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski

Prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska

21. Bauć Piotr 27.05.1996 10.01.2005 Działania komunikacyjne w nauczaniu praktyki instrumentalnej Prof. dr hab. Andrzej Pluta Prof. dr hab. Krystyna Zamiara

Prof. dr hab.Waldemar Tłokiński

22. Koschany Rafał 09.06.2003 28.06.2005 Przypadek jako kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze i filmie Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk Prof. dr hab. Wojciech Chyła

Prof. dr hab. Ewa Kosowska

23. Skórzyńska Agata 09.06.2003 13.07.2005 Teatr jako źródło ponowoczesnych spektakli społecznych Prof. dr hab. Ewa Rewers Prof. dr hab. Jan Grad

Prof. dr hab. Roch Sulima

24. Kamińska Magdalena 16.06.2003 14.07.2005 Rzeczywistość wirtualna jako ‚ponowne zaczarowanie świata’. Pytanie o status poznawczy koncepcji Prof. dr hab.Wojciech Chyła Prof. dr hab. Jan Grad

Prof. dr hab. Krzysztof Loska

25. Wójtowicz Ewa 09.06.2003 26.06.2006 Net art jako sztuka interaktywna Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski Prof. dr hab. Ewa Rewers

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

26. Urban Olga 09.06.2003 18.09.2006 Podmiotowość jednostki ludzkiej jako przedmiot badań nauk humanistycznych Prof. dr hab. Krystyna Zamiara Prof. dr hab. Jan Grad

Prof. dr hab. Barbara Pogonowska

27. Jewdokimow Dorota 05.04.2004 18.09.2006 Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego w twórczości F.M. Dostojewskiego Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk Prof. dr hab. Ewa Rewers

Dr hab. Robert Piłat

28. Kosińska Marta 05.04.2004 19.09.2006 Od „językowego działania komunikacyjnego” do teorii technologicznie zapośredniczonej komunikacji. Analiza zmiany paradygmatu. Prof. dr hab.Wojciech Chyła Prof. dr hab. Jacek Sójka

Prof. dr hab. Andrzej Szahaj

29. Kaczmarek Agnieszka 15.03.2004 19.09.2006 Podmiot i wspólnota w koncepcji Charlesa Taylora Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk Prof. dr hab. Jacek Sójka

Prof. dr hab. Wojciech Burszta

30. Weronika Bryl 22.03.2004 19.09.2006 Madrycka movida jako ruch kulturowy Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski Prof. dr hab. Jacek Sójka

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk

31. Małgorzata Nieszczerzewska 25.04.2005 23.07.2007 Narracje miejskiej wyobraźni Prof. dr hab. Ewa Rewers Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek

32. Przemysław Kieliszewski 19.04.2004 13.11.2007 Polityka kulturalna wobec rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Prof. dr hab. Jacek Sójka Prof. dr hab. Teresa Kostyrko

Prof. dr hab.  Jan Wojciechowski

33. Andrzej Bełkot 21.06.2004 28.01.2008 Problem karnawalizacji w badaniach kultury współczesnej Prof. dr hab. Jan Grad Prof. dr hab. Krystyna Zamiara

Prof. dr hab. Roch Sulima

34. Magdalena Grenda 28.06.2005 31.03.2008 Opisowe i ideologiczne interpretacje konsumpcji Prof. dr hab. Jacek Sójka Prof. dr hab. Juliusz Tyszka

Prof.dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

35. Piotr Pawlak 12.06.2006 05.05.2008 Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego? Doc. dr hab. Andrzej Kocikowski Prof. dr hab. Jan Grad

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

36. Marcin Adamczak 20.03.2006 03.10.2008 Przeobrażenia kultury audiowizualnej jako ramy dla strategii i dyskursów w polskim kinie po 1989 roku Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski Prof. dr hab. Jacek Sójka

Prof. dr hab. Grażyna Stach

        kulturoznawstwo    
37. Paulina Michalska 11.12.2006 08.06.2009 Kulturowe podłoże etycznych problemów klonowania człowieka Ks. Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz Prof. dr hab. Jacek Sójka

Prof. dr hab. Jerzy Kopania

38. Zuzanna Dziuban 08.01.2007 28.09.2009 Atopia jako kategoria interpretacyjna w radykalnej hermeneutyce doświadczenia kulturowego Prof. dr hab. Ewa Rewers Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

Prof. dr hab. Iwona Lorenc

39. Monika Braun-Bereś 30.06.2008 16.11.2009 Wykorzystanie technik aktorskich w treningach aktorskich Prof. dr hab. Juliusz Tyszka Prof. dr hab. Tomasz Kubikowski

Prof. dr hab. Jacek Sójka

40. Paulina Szkudlarek 13.03.2006 14.12.2009 Dyskurs codzienności we francuskiej semiotyce kultury Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk Prof. dr hab. Wojciech Kalaga

Prof. dr hab. Wojciech Chyła

41. Agnieszka Woch-Juchacz 19.02.2006 28.06.2010 Kształtowanie wizerunku polskich uczelni wyższych w Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk Prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Prof. dr hab. Jacek Sójka

42. Armin Mikos 07.12.2009 29.06.2010 Regionalne szlaki tematyczne jako oferta turystyki kulturowej Prof. dr hab. Jacek Sójka Prof. dr hab. Jacek Kaczmarek

Prof. dr hab. Jan Grad

43. Małgorzata Jankowska 19.11.2007 18.10.2010 Religijno-filozoficzne konteksty narracji apokryficznych w kulturze współczesnej Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk Prof. dr hab. Ewa Kosowska

Prof. dr hab. Juliusz Tyszka

44. Marcela Kościańczuk 27.04.2009 28.06.2011 Tożsamość członków wspólnot Żydów mesjańskich w perspektywie jednostkowej i zbiorowej Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin

Prof. dr hab. Jacek Sójka

45. Jadwiga Zimpel 08.01.2007 24.10.2011 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej jako praktyka społeczeństw postindustrialnych. Analiza kulturowa Prof. dr hab. Ewa Rewers Prof. dr hab. Aleksandra Kunce

Prof. dr hab. Jacek Sójka

46. Karolina Golinowska 24.11.2008 12.03.2012 Od wielkich do małych narracji. Definiowanie sztuki w kulturze płynności Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski Prof. dr hab. Ewa Rewers

Prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński

47. Tomasz Plata 06.07.2009 26.03.2012 Kategoria obecności w teatrze i performansie ostatniego półwiecza Prof. dr hab. Tomasz Kubikowski Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka

Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

48. Joanna Auron – Górska 30.05.2011 16.04.2012 Obraz Polski i Polaków w profesjonalnej fotografii żydowskiej. Prof. dr hab.Halina Święczkowska Prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk

Dr hab. prof. SWPS Lucyna Aleksandrowicz-Pędich

49. Małgorzata Durzewska 26.05.2003 21.05.2012 Zaufanie jako kategoria teoretyczna. Współczesne dyskusje na temat subiektywnych struktur działań społecznych. Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka Prof. dr hab. Leszek Karczewski

Dr hab. Andrzej Zaporowski

50. Piotr Landsberg 20.05.2002 11.06.2012 Relacje międzykulturowe w świetle Feliksa Konecznego i Samuela Huntingtona tezy o konflikcie cywilizacji Prof. dr hab. Jan Grad Prof. dr hab. Stefan Bednarek

Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

51. Tomasz Wiśniewski 30.05.2011 11.06.2012 Konwersje Żydów na ziemiach polskich. Studium przypadku Misji Barbikańskiej w Białymstoku 1924-1939. Prof. UwB, dr hab. Maria Nowacka Prof. dr hab. Jerzy Kopania

Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

52. Sylwia Szykowna 08.12.2008 18.06.2012 Kultura interaktywności Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski Prof. dr hab. Andrzej Gwózdź

Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka

53. Ewa Janicka 19.11.2007 15.10.2012 Transkulturowy charakter japońskiego tańca buto Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka Prof. dr hab. Michał Błażejewski

Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

54. Jan Maćkowski 09.05.2011 11.03.2013 Kształtowanie tradycji społeczności lokalnej na przykładzie recepcji twórczości Adama Kriegera Prof. dr hab. Teresa Kostyrko Dr hab. Krzysztof Moraczewski

Prof. dr hab. Stefan Bednarek

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content