Dane kontaktowe

Instytut Kulturoznawstwa UAM

ul. Szamarzewskiego 89A

60-568 POZNAŃ

pokój 24 (I piętro)

telefon: 618292104

Działalność naukowa, dydaktyczna i pozainstytutowa

Zakład ten, zgodnie ze swoją nazwą, prowadzi badania, które zaliczone być mogą do dziedziny zwanej etyką gospodarczą, etyką biznesu czy też etyką działalności gospodarczej. Dziedzina ta obejmuje przede wszystkim etyczną refleksję nad postępowaniem przedsiębiorców i menedżerów, nad kształtem instytucji gospodarczych oraz nad tymi przejawami życia gospodarczego, które do etycznego namysłu zachęcają lub wręcz zmuszają. To ostatnie zagadnienie pokazuje, iż nie da się uprawiać refleksji etycznej nad życiem gospodarczym bez uwzględnienia kultury gospodarczej, pewnego etosu, a więc tych wartości i norm, które regulują zachowania ludzi wchodzące w skład lub blisko związane z działalnością gospodarczą. Tak więc refleksja uprawiana w zakładzie musi przebiegać dwutorowo: z jednej strony stawia się pytania o to, jak powinno się postępować, jaka jest natura tych powinności, jaki jest stopień respektowania tych powinności przez jednostki, a z drugiej – bada się wpływ obowiązujących wartości i norm na sposób rozumienia pewnych powinności, na stopień ich respektowania oraz na możliwości rozwoju gospodarczego.
Etyka gospodarcza (nazywana potocznie etyką biznesu) traktowana jest w omawianym zakładzie jako etyka stosowana, czyli refleksja powoływana do życia przez problemy praktyczne. Filozoficzne koncepcje „używane” są do analizy problemów pojawiających się w ramach praktyki zarządzania i gospodarowania; poszukuje się rozwiązań praktycznych, nie zaś ogólnych norm. Cały ruch applied ethics rozwija się dynamicznie na uniwersytetach i poza nimi, bowiem to często środowiska poszczególnych profesji i zawodów stawiają pytania etyczne i szukają rozwiązań w obliczu sytuacji, o których filozofowie nigdy nie myśleli (klonowanie, inżynieria genetyczna, globalizacja gospodarcza i kulturowa). To praktyczne ukierunkowanie nie oznacza jednak ucieczki od problemów czysto teoretycznych i tradycji filozoficznej. Badania zakładu dotyczą także wpływu pragmatyzmu amerykańskiego na cały ruch etyki stosowanej, w tym także etyki biznesu.
Pracownicy zakładu współpracują z badaczami innych ośrodków i regularnie spotykają się na konferencjach z zakresu etyki gospodarczej organizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego czy Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Szczególną rolę odgrywa tu współpraca w ramach Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska. Stowarzyszenie to jest narodowym oddziałem European Business Ethics Network, stowarzyszenia, które co roku oferuje szereg konferencji, na których wygłaszają referaty badacze z całego świata.
Badania nad kulturą gospodarczą starają się ukazać wpływ kultury na rozwój gospodarczy i społeczny. W dzisiejszych naukach społecznych takie pojęcia jak zaufanie, kapitał społeczny czy zdolność do kooperacji odrywają pierwszoplanową rolę. Prace Zakładu Etyki Gospodarczej starają się doprecyzować te pojęcia wskazując na rolę kultury jako myślowego regulatora praktyki, czyli określonych działań ludzkich. Zaplecze teoretyczne takiego sposobu myślenia tworzy dorobek takich badaczy jak Banfield, Putnam czy Huntington, nie wspominając już o Maksie Weberze, którzy właśnie w sferze kultury szukali wyjaśnienia różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych części świata.
Badania zakładu dotyczą także takich zjawisk jak konsumpcja, życie codzienne, kultura popularna, których podstaw upatruje się często w mechanizmach gospodarczych. Badacze Zakładu Etyki Gospodarczej proponują „nieideologiczny” model studiów kulturowych tzn. w miarę niezaangażowane i przede wszystkim opisowe podejście do współczesnej kultury ściśle uzależnionej od wpływu wielkich firm i ich strategii marketingowych, od kampanii reklamowych i promocyjnych, oraz od komercjalizacji samych mediów. Wymaga to pogłębionej znajomości marketingu i współczesnych koncepcji zarządzania, a także śledzenia na bieżąco wpływu rozwoju internetu na te zjawiska. Pracownicy zakładu zastanawiają się także nad problemami zarządzania instytucjami kultury w świetle przemian kultury i gospodarki współczesnej. Szczególną wagę przywiązuje się do tezy o tzw. kulturalizacji ekonomii i ekonomizacji kultury, wskazującej na symboliczny wymiar wymiany towarowej oraz na zależność treści przekazu od mechanizmów gospodarczych.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content