Dane kontaktowe

Instytut Kulturoznawstwa UAM

ul. Szamarzewskiego 89A

60-568 POZNAŃ

pokój 16 (parter)

telefon: 618292217

Działalność naukowa, dydaktyczna i pozainstytutowa

Zakład Hermeneutyki Kultury (początkowo jako pracownia) powstał w styczniu 2014 roku.

Gianni Vattimo, jeden z najwybitniejszych filozofów europejskich, określił hermeneutykę mianem nowego koiné. Podobną rolę przyznaje jej Richard Rorty. Wciąż żywe jest dziedzictwo Diltheya, który pracował nad stworzeniem strategii poznawczych pozwalających w sposób możliwie adekwatny uchwycić wytwory kultury. To samo dotyczy Ricoeura, z jego dialektyką rozumienia i wyjaśniania, a także Gadamerowskiej koncepcji dotyczącej przekazu kulturowego. Stąd potrzeba zaistnienia zakładu zajmującego się dziejami i współczesnością szeroko rozumianej hermeneutyki kultury. Przedmiotem badań zakładu jest nie tylko hermeneutyka – tj. rozumiejąca analiza – kultury, ale także fenomenologia kultury i antropologia kultury oraz filozofia hermeneutyczna.

Zakres prac zakładu określają wskazania poczynione przez prof. Andrzeja Przyłębskiego w książce „Hermeneutyczny zwrot filozofii”. Filozofia hermeneutyczna łączy w sobie najwartościowsze elementy filozofii analitycznej oraz filozofii kontynentalnej (w tym: filozofii życia, fenomenologii, antropologii filozoficznej i kulturowej). Podstawą filozofii hermeneutycznej jest, w nawiązaniu do Diltheya, Heideggera, Gadamera i Ricoeura, pojęcie kultury, które występowało u tych myślicieli pod rozmaitymi określeniami (tradycji, przekazu, dziejów, historii, ducha obiektywnego). Myśl hermeneutyczna wypracowała także swoiste dla siebie strategie rozumiejącego badania wytworów kulturowych oraz kultur jako pewnych całości, unikające zarówno naturalistycznego redukcjonizmu, jak i transcendentalnego idealizmu i aprioryzmu. Stwarza to perspektywę dla prowadzania interesujących i ważnych badań nad kulturą i kulturami, prowadzących do hermeneutycznej wizji kultury.

Z pracami Zakładu Hermeneutyki Kultury związani są:

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski (założyciel zakładu i wieloletni kierownik) jest badaczem o dużym dorobku naukowym (autorem m.in. 11 monografii, redaktorem 15 prac zbiorowych oraz ponad 100 artykułów naukowych, a także tłumaczem prac naukowych na język polski); jest redaktorem ogólnopolskiego czasopisma Fenomenologia (był też wiceprezesem Pol. Tow. Fenomenologicznego), zasiadał w radach naukowych Internationale Hegel-Gesellschaft i pisma Allgemeine Zeitschrift für Philosophie. Od początku kariery naukowej zajmuje się filozofią kultury (1987: doktorat na temat E. Laska, 1994: habilitacja o neokantyzmie badeńskim; translacje dużych dzieł Simmla i Troeltscha, filozofów kultury par excellence). Reaktywował ogólnopolskie badania nad Florianem Znanieckim.  Jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz członkiem Rady Programowej Fundacji „Polska Wielki Projekt”. W 2016 roku powołany został na stanowisko ambasadora RP w Berlinie.

prof. UAM dr hab. Remigiusz T. Ciesielski autor monografii: Metamorfozy maski. Koncepcja Josepha Campbella, Kulturowe i społeczne konteksty modlitwy katolickiej. Problemy badawcze i propozycje ujęć. Prowadzi badania nad miejscem i znaczeniem modlitwy oraz liturgii i rytuału w kulturze współczesnej, w tym nad koncepcją hermeneutyki rytuału M. Auge. Jego zainteresowania badawcze odnoszą się także do zagadnień związanych z historią kultury i religii. Publikuje w Przeglądzie Religioznawczym. Od 2017 roku członek Rady Programowej Radia Poznań.

dr Łukasz Czajka jest autorem książki pt. „Święta anarchia. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo”. Jest to pierwsza w Polsce praca monograficzna poświęcona filozofii i teologii tego amerykańskiego radykalnego hermeneuty. W badaniach kulturoznawczych zajmuje się także obecnością idei filozoficznych w dziełach kultury popularnej oraz kulturowymi studiami nad wojną (przede wszystkim nad Wielką Wojną).

dr Rafał Ilnicki to filozof i kulturoznawca, który stara się zrozumieć w jaki sposób możliwe jest zachowanie i rozszerzanie człowieczeństwa we współczesnej stechnicyzowanej kulturze. Problem ten dotyczy nie tylko ogólnej diagnozy świata, ale przede wszystkim codziennego życia. Wzrost zapośredniczeń technicznych powoduje, że koniecznym staje się pogłębianie pytania o to, co dzieje się z człowiekiem, jak zmienia się jego myślenie i zachowanie a także jak przebiegają i do czego prowadzą formy zarówno wzmożonej integracji z techniką, jak i próby ograniczania jej wpływu.

dr Wiesław Małecki – filozof i kulturolog, badacz niemieckojęzycznego obszaru kulturowego. Ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu niemieckiego oświecenia, antropologii W. von Humboldta, niemieckich mitów kulturowych i antropologii filozoficznej. Stypendysta DAAD oraz Premier Landu Turyngia („stypendium Goethego”), obecnie pracuje nad monografią poświęconą kulturoznawczej krytyce filozofii szachów i krytyce rozumu kulturoznawczego I. Kanta.

W Zakładzie Hermeneutyki Kultury prace nad dysertacjami doktorskimi prowadzą mgr Bartosz Kirchner i mgr Filip Rdesiński.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content