Koło naukowe Kulturoznawców

Koło Naukowe Kulturoznawców

Opiekun Koła Naukowego: dr Piotr Juskowiak

Poprzedni Opiekunowie:
prof. dr hab. Marcin Adamczak
prof. dr. hab. Krzysztof Moraczewski

Koło Naukowe CYBERKULTURA

Prowadząca: Emilia Stachowska

„KN Cyberkultura” to koło naukowe zrzeszające studentów i doktorantów, którzy ciekawych tematów badawczych poszukuj ąprzede wszystkim w Sieci. Działalność koła skupia się wokół takich zagadnień, jak m.in. internetowe dyskursy medialne, netart, netlor, czy też cybernostalgia.

Koło naukowe działa od roku akademickiego 2018/19, a spotkania koła odbywały się co tydzień. Nasza uwaga skupiała się w tym czasie na kwestiach związanych z muzyką, Internetem i cyberkulturą, a podsumowaniem tegorocznej działalności było wydarzenie „Muzyka użytkownika” (31 maja, klub Farby). Opis wydarzenia oraz krótkie biografie zaproszonych gości znajdują się tutaj :https://www.facebook.com/events/379913352618771/. Spotkanie podzielone było na dwie części: debatę/warsztaty oraz imprezę muzyczną.

Koło Naukowe Kulturowych Studiów Miejskich

Opiekunka koła: prof. dr hab. Agata Skórzyńska

Prowadzący: mgr Joanna Pankau, mgr Mateusz Nowacki

Koło Naukowe Kulturowych Studiów Miejskich działa od grudnia 2018 roku. Celem działalności koła jest rozwój zainteresowań, poszerzanie wiedzy i realizacja projektów animacyjnych, które sytuują się w polu problematyki podejmowanej w kulturowych studiach miejskich i animacji miejskiej. W ramach swojej działalności KN Kulturowych Studiów Miejskich proponuje pogłębianie refleksji nad teoriami miejskimi i możliwość ich aplikacji na działania animacyjne i projektowe. Połączenie teorii i praktyki zaowocowało m.in. realizacją zespołowego działania kulturowego „Podwórko”, które zostało poprzedzone diagnozą kulturową, a celem projektu było zainicjowanie dyskusji nad zagospodarowaniem przestrzeni zielonych na wydziałowym kampusie. Podczas trwania projektu uczestniczki i uczestnicy koła naukowego przeprowadzili serię warsztatów i spotkań (m.in. tworzenie designu ekologicznego, edukacja kulturowa w kontekście miejskich zmian klimatycznych).

Koło Filmoznawców i Medioznawców

Prowadzący: Magdalena Jackowska, Jakub Walczyk.

Seminaria zogniskowane wokół emisji filmów i dyskusji nad medialnymi reprezentacjami problemów kulturowych i społecznych. Przykładowe tematy: kwestia wykluczenia i dyskryminacji, feminizm, ksenofobia.

Grupa studentów biorąca udział w spotkaniach: 15 osób.

Koło Filozofii Mediów

Opiekunowie: prof. dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska, dr Rafał Ilnicki

Tematyka prac dotyczyła kwestii takich jak posthumanizm, a także postapokalipsa i science fiction jako sposoby wyznaczające myślenie o kulturze. Były to spotkania o charakterze wykładowo-dyskusyjnym.

W pracach koła uczestniczyło ok. 4-5 osób.

Rok akademicki 2018/2019

Członkowie wyrazili chęć zorganizowania drugiej edycji konferencji http://sztuka.net 2.0 ze względu na duże zainteresowanie tematyką. 17-18.01.2019 odbyła się kolejna, ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona sztuce i kulturze w dobie/przestrzeni internetu. Gościliśmy m.in. dr hab. Ewę Wójtowicz oraz dr hab. prof. nadzw. Ewę Szczęsną. Wszyscy członkowie brali w pełni samodzielnie udział w organizacji konferencji: pracach merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych. Oprócz konferencji, w ramach działalności Koła Naukowego Kulturoznawców UAM jego uczestnicy wzięli udział w warsztatach z badań wizualnych z prof. UAM dr hab. Marianną Michałowską, których efekty zostały pokazane na festiwalu kultury studenckiej KULMINACJE w maju 2019 roku. Na przestrzeni całego roku studenci (oraz niektórzy doktoranci) zdobyli także cenną wiedzę z zakresu pisania artykułów naukowych oraz prowadzenia badań.

W pracach koła uczestniczyło około 12 studentów.

Rok akademicki 2017/2018

Prowadząca: Paulina Kajzer

Głównym celem działalności w tym roku była organizacja konferencji, której temat i tytuł uczestnicy Koła wybrali sami – http://sztuka.net – ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja poświęcona sztuce i kulturze artystycznej w dobie/przestrzeni internetu odbyła się w dniach 10-11 maja 2018 roku. W ramach przygotowań do jej organizacji, na przestrzeni kilku miesięcy członkowie wzięli udział w szeregu warsztatów m.in. z: wystąpień publicznych; pisania CFP, wystąpień oraz abstraktów; a także z moderowania dyskusji. Niektórzy członkowie Koła wzięli czynny udział w konferencji wygłaszając po raz pierwszy swoje autorskie referaty. Gościliśmy m.in. dr hab. Izabelę Kowalczyk, prof. nadzw. UAP czy dr hab. Magdalenę Kamińską.

W pracach koła uczestniczyło około 12 studentów.

Rok akademicki 2015/2016

Prowadzący: Magdalena Jackowska, Daria Rzeczkowska, Elżbieta Stachowiak

Semestr zimowy: Seminaria dotyczące kulturowego wymiaru mody. Praca nad projektami netnograficznymi i koncepcją konferencji.

Semestr letni: Praca nad przygotowaniem przez studentów artykułów do czasopisma „Perspektywy Kulturoznawcze”. Udział członków Koła w organizacji i obsłudze obchodów czterdziestolecia Instytutu Kulturoznawstwa.

Grupa studentów biorąca udział w spotkaniach: 8 osób

Rok akademicki 2014/2015

Prowadzący: Katarzyna Chrobak, Marcin Klaja, Daria Rzeczkowska

Semestr zimowy: Nawiązanie współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Muzykologów UAM, która zaowocowała m.in. udziałem w organizacji konferencji naukowej „Muzyka i moralność”. Rozpoczęły się prace zmierzające do publikacji artykułów naukowych studentów w czasopiśmie Perspektywy Kulturoznawcze.

Semestr letni: Kontynuacja prac nad artykułami. Wyjazd do Łodzi – zwiedzanie i warsztaty w Muzeum Sztuki oraz uczestnictwo w uroczystości nadania tytułu honoris causa profesorowi Umberto Eco. Nawiązanie współpracy z kołami naukowymi Uniwersytetu Artystycznego i wspólna organizacja debaty „Miejsce uniwersytetu na kulturalnej mapie Poznania”.

Grupa studentów biorąca udział w spotkaniach: 10 osób

Rok akademicki 2013/2014

Prowadzący: Katarzyna Chrobak, Marcin Klaja, Michał Piepiórka, Daria Rzeczkowska

Semestr zimowy: Blok zajęć dotyczących przygotowywania projektów edukacyjnych i kulturalnych (gość: Kacper Nowacki, Centrum Edukacji Obywatelskiej). Przygotowanie koncepcji i harmonogramu prac nad organizacją konferencji naukowej.

Semestr letni: Organizacja konferencji „Obecność tradycji w kulturze artystycznej”, wsparcie merytoryczne studentów przygotowujących wystąpienia i artykuły pokonferencyjne.

Grupa studentów biorąca udział w spotkaniach: 15 osób

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content