Granty badawcze

Granty badawcze, w których uczestniczyli lub uczestniczą pracownicy i doktoranci Instytutu Kulturoznawstwa

 

Dr Marcin Adamczak

1)      Projekt badawczy: „Współczesna <<HollyŁódź>>: badania lokalnej kultury produkcji i widowni filmowej”, 2012-2014, kierownik projektu: dr Konrad Maciej Klejsa, instytucja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi; Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, wartość: 348 000,00 zł, konkurs ogólny, Narodowe Centrum Nauki, panel HS2, funkcja: wykonawca

2)      Projekt badawczy: „Restart zespołów filmowych”, Nr EBOI – 15359/11/A1, nr SZPON 05171/12, 2012, instytucja: Fundacja „Korporacja ha!art”, wartość:  36 816,00 zł, konkurs ogólny organizowany przez Narodowe Centrum Kultury – Obserwatorium Kultury, projekt finansowany z środków Ministra Kultury i Sztuki. Status: wykonawca oraz osoba odpowiedzialna za konceptualizację badań

3)      2010 oraz 2011 – stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program START)

Dr Wiesław Banach

1)      „Instytucje kultury w XXI wieku: wartość, konieczność, czy przeżytek?”, źródło grantu: Program Operacyjny „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czas realizacji: 01.03.2008-30.12.2008, jednostka realizująca: Instytut Kulturoznawstwa UAM, Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: członek zespołu

Dr Andrzej Bełkot

1)      2009-2010 – członek interdyscyplinarnego zespołu naukowego realizującego dwuczęściowy grant badawczy (finansowany z budżetu miasta Poznania) „Poziom zaufania mieszkańców Poznania do obcokrajowców i jego uwarunkowania”, kierownik: dr hab. Hanna Mamzer

2)      „Przemiany kulturowe w teoretycznej, metodologicznej i dydaktycznej perspektywie kulturoznawstwa i historii”, MNiSW, nr: 1362/b/h03/2011/40, czas realizacji: 2011-2014, kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Moraczewski, funkcja: wykonawca

3)      „Silver economy”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w
ramach programu Interreg IVC, nr: 0771R2, czas realizacji: 2011 – 2013, jednostka realizująca: Wydział Nauk Społecznych UAM – Instytut Socjologii UAM, kierownik: dr hab. Hanna Mamzer, funkcja: koordynator projektu

Dr Magdalena Grenda

1)      „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych”, źródło grantu: Narodowe Centrum Kultury czas realizacji: 01.03.2010-15.12 2010, jednostka realizująca: Fundacja Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: członek zespołu

Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski

1)      [grant edytorski], NPRH, nr 31 H11 0020 80, czas realizacji: 20.02.2012 – 20.02.2014, jednostka realizująca: Wydział Nauka Społecznych UAM; odpowiedzialny za realizację: dziekan WNS

2)      grant promotorski mgr Sylwii Szykownej, NN 105 050639, 2011-2012, funkcja: kierownik

3)      „Miasto w sztuce – sztuka miasta. Analiza kulturowa przestrzeni miejskich na przełomie XX i XXI wieku”, MNiSW, nr: N11603232/3816, czas realizacji: 2007 – 2010, jednostka realizująca: Zakład Kultury Miasta, Instytut Kulturoznawstwa, kierownik grantu: prof. dr hab. Ewa Rewers, funkcja pełniona w grancie: wykonawca

Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

1)      grant promotorski mgr Marceli Kościańczuk, „Tożsamość jednostkowa i zbiorowa we wspólnotach Żydów Mesjańskich”, MNiSW, nr: N N116 300138, czas realizacji 2009-2011, jednostka: Wydział Nauk Społecznych UAM, funkcja: kierownik

Mgr Ewa Jeleń-Kubalewska

1)      „Cierpienie i śmierć jako współczesne widowisko medialne.
Perspektywa performatyczna”, NCN, nr: 2011/01/HS2/02832, funkcja: kierownik i główny wykonawca: Ewa Jeleń-Kubalewska, czas realizacji: 36 miesięcy (od grudnia 2011), jednostka realizująca: Wydział Nauk Społecznych UAM

Dr Dorota Jewdokimow

1)      „Przemiany kulturowe w teoretycznej, metodologicznej i dydaktycznej perspektywie kulturoznawstwa i historii”, MNiSW, nr: N N101 136240, czas realizacji: 2011 – 2013, jednostka realizująca: Instytut Kulturoznawstwa, nazwisko kierownika grantu: dr hab. Krzysztof Moraczewski, funkcja pełniona w grancie: wykonawca

2)      „Idea zjednoczenia Kościołów w rosyjskiej myśli religijno-filozoficznej XX wieku”, FNP (program KWERENDA), nr umowy: KW 5/2011, czas realizacji: 2012, jednostka realizująca: Instytut Kulturoznawstwa, funkcja pełniona w grancie: wykonawca

Dr Magdalena Kamińska

1)      „Przemiany kulturowe w teoretycznej, metodologicznej i dydaktycznej perspektywie kulturoznawstwa i historii”, MNiSW, nr: 1362/b/h03/2011/40, czas realizacji: 2011-2014, kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Moraczewski, funkcja: wykonawca

2)     „Prosumpcjonizm pop-przemysłów – analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej”, nr zadania 03184/13, nr w EBOI  31561/12, kierownik: dr Piotr Siuda, funkcja: członek zespołu badawczego

Mgr Piotr Kędziora

1)      „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych”, źródło grantu: Narodowe Centrum Kultury czas realizacji: 01.03.2010-15.12 2010, jednostka realizująca: Fundacja Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: członek zespołu

2)       „Przemiany kulturowe w teoretycznej, metodologicznej i dydaktycznej perspektywie kulturoznawstwa i historii”, MNiSW, nr: 1362/b/h03/2011/40, czas realizacji: 2011-2014, kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Moraczewski, funkcja: wykonawca

Dr Przemysław Kieliszewski

1)      „Instytucje kultury w XXI wieku: wartość, konieczność, czy przeżytek?”, źródło grantu: Program Operacyjny „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czas realizacji: 01.03.2008-30.12.2008, jednostka realizująca: Instytut Kulturoznawstwa UAM, Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: koordynacja badań, członek zespołu

2)      „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych”, źródło grantu: Narodowe Centrum Kultury czas realizacji: 01.03.2010-15.12 2010, jednostka realizująca: Fundacja Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: koordynator i członek zespołu badawczego

3)      „Czas wolny, świadomość kulturalna i kompetencje kulturalne. Zróżnicowanie i stan kultury w Polsce”, źródło grantu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raport o Stanie Kultury, czas realizacji: 01.05.2008- 15.12.2008, jednostka realizująca: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (współpraca Instytut Kulturoznawstwa UAM), funkcja: koordynacja badań w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim

4)      „Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych”, źródło grantu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury / Obserwatorium kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr grantu: 05304/12/DMP, czas realizacji: 01.03.2012 – 31.12.2012, jednostka realizująca: Związek Miast Polskich, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: koordynator

Dr Rafał Koschany

1)      „Rozkwit kultur miejskich w Europie Środkowej”, NCN, nr: NN116614740, czas realizacji: 2011 – 2013, kierownik: prof. dr hab. Ewa Rewers, funkcja pełniona w grancie: wykonawca

Dr Marta Kosińska

1)      „Przemiany kulturowe w teoretycznej, metodologicznej i dydaktycznej perspektywie kulturoznawstwa i historii”, kierownik: dr hab. Krzysztof Moraczewski, funkcja: wykonawca, nr: 1362/b/h03/2011/40, czas wykonania: 2011 – 2014

2)      „Rozkwit kultur miejskich w Europie Środkowej”, NCN, kierownik: prof. dr hab. Ewa Rewers, nr: NN116614740, funkcja: wykonawca

3)      Generations, „Intergenerational Exchange: challenge or Social Capital?”, z programu INTERREG IVC, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), nr: 0771R2, czas realizacji: 01.10.2011 – 30.06.2013, jednostka realizująca: UAM, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, kierownik grantu: dr hab. Hanna Mamzer, funkcja: wykonawca

Dr Marcela Kościańczuk

1)      „Tożsamość jednostkowa i zbiorowa we wspólnotach Żydów Mesjańskich”, grant MNiSW (potem NCN), nr: N N116 300138, czas realizacji 2009-2011, jednostka: Wydział Nauk Społecznych UAM, kierownik: prof. dr hab. Anna Grzegorczyk, funkcja: wykonawca

Dr Cezary Kościelniak

1)      grant „Innowacyjne instytucje wiedzy: <<uniwersytet przedsiębiorczy>> w kontekście rozwoju regionalnego i wzrostu dobrobytu”, NCN, nr: 1455/B/H03/2011/40, czas realizacji w latach 2011 – 2013, jednostka realizująca: Instytut Kulturoznawstwa, funkcja pełniona w grancie: kierownik

2)      „Transformacja publicznych zobowiązań uniwersytetu w kontekście wieloreligijnych i wielokulturowych uwarunkowań społecznych”, MNiSW, nr: 0186/FNiTP/H22/80/2011, czas realizacji: 2011 – 2012, jednostka realizująca: Instytut Kulturoznawstwa, funkcja pełniona w grancie: kierownik

3)      “BorderUni: Vom deutsch-polnischen Grenzraum zum <<Europäischen Wissensraum>>.
Institutionelle Lernprozesse durch Hochschulkooperationen in Grenzräumen
und ihr Beitrag zur Europäischen Integration”, PNFN, czas realizacji: 2010 – 2012, jednostka realizująca: Leibniz Institut Erkner, kierownik grantu: Dr. Heidi Fichter Wolf, funkcja pełniona w grancie: wykonawca

4)      Wizyta studyjna i przygotowawcza w Caucasus University w Tbilisi, źródło grantu:
Europejski Fundusz Społeczny, czas realizacji: listopad 2011, jednostka realizująca:
Instytut Kulturoznawstwa, funkcja: kierownik

Mgr Joanna Kuchta

1)      „Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych”, źródło grantu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury / Obserwatorium kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr grantu: 05304/12/DMP, czas realizacji: 01.03.2012 – 31.12.2012, jednostka realizująca: Związek Miast Polskich, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: członek zespołu

Dr Wiesław Małecki

1)      „Filozofia antropologiczna Wilhelma von Humboldta”, grant
promotorski MNiSW, nr 2348/B/H03/2008/35, kierownik: prof. dr hab. Andrzej
Przyłębski, czas realizacji: 2008 – 2009, funkcja: główny wykonawca

Mgr Michał Mękarski

1)      „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych”, źródło grantu: Narodowe Centrum Kultury czas realizacji: 01.03.2010-15.12 2010, jednostka realizująca: Fundacja Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: członek zespołu badawczego

2)      „Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych”, źródło grantu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury / Obserwatorium kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr grantu: 05304/12/DMP, czas realizacji: 01.03.2012 – 31.12.2012, jednostka realizująca: Związek Miast Polskich, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: członek zespołu

Dr Michał Michalski

1)      „Instytucje kultury w XXI wieku: wartość, konieczność, czy przeżytek?”, źródło grantu: Program Operacyjny „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czas realizacji: 01.03.2008-30.12.2008, jednostka realizująca: Instytut Kulturoznawstwa UAM, Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, funkcja: członek zespołu

Dr Marianna Michałowska

1)      „Miasto w sztuce – sztuka miasta. Analiza kulturowa przestrzeni miejskich na przełomie XX i XXI wieku”, MNiSW, nr: N11603232/3816, czas realizacji: 2007 – 2010, jednostka realizująca: Zakład Kultury Miasta, Instytut Kulturoznawstwa, kierownik grantu: prof. dr hab. Ewa Rewers, funkcja pełniona w grancie: wykonawca

2)      „Rozkwit kultur miejskich w Europie Środkowej”, NCN, nr: 116 614 740, czas realizacji: 2011 – 2014, jednostka realizująca: Zakład Kultury Miasta, Instytut Kulturoznawstwa, kierownik: prof. dr hab. Ewa Rewers, funkcja: wykonawca

3)      „Społeczne dyskursy sztuki fotografii”, MNiSW, kierownik: prof. dr hab. Piotr Wołyński, 2010, funkcja: wykonawca

4)      „Formy zamieszkiwania”, źródło finansowania: Strategia Akademicka i Naukowa Miasta Poznania, dysponent środków: Urząd Miasta Poznania, 2010, kierownik: prof. dr hab. Piotr Wołyński, funkcja: wykonawca

Dr hab. Krzysztof Moraczewski

1)      „Przemiany kulturowe w teoretycznej, metodologicznej i dydaktycznej perspektywie kulturoznawstwa i historii”, NCN, nr: 1362/B/H03/2011/40, czas realizacji:  w latach: 2011 – 2013, jednostka realizująca: Instytut Kulturoznawstwa, funkcja pełniona w grancie: kierownik

Dr Małgorzata Nieszczerzewska

1)      „Rozkwit kultur miejskich w Europie Środkowej” , NCN, nr: N N116 614740, czas realizacji: 2011 – 2013, jednostka: Instytut Kulturoznawstwa, kierownik: prof. dr hab. Ewa Rewers, funkcja: wykonawca

Dr Marcin Poprawski

1)      „Instytucje kultury w XXI wieku: wartość, konieczność, czy przeżytek?”, źródło grantu: Program Operacyjny „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czas realizacji: 01.03.2008-30.12.2008, jednostka realizująca: Instytut Kulturoznawstwa UAM, Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan, funkcja: koordynacja badań, członek zespołu, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

2)      „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych”, źródło grantu: Narodowe Centrum Kultury czas realizacji: 01.03.2010-15.12 2010, jednostka realizująca: Fundacja Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, funkcja: koordynator i członek zespołu badawczego, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

3)      „Czas wolny, świadomość kulturalna i kompetencje kulturalne. Zróżnicowanie i stan kultury w Polsce”, źródło grantu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raport o Stanie Kultury, czas realizacji: 01.05.2008- 15.12.2008, jednostka realizująca: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (współpraca Instytut Kulturoznawstwa UAM), funkcja: koordynacja badań w Szczecinie i Świnoujściu, kierownik grantu: prof. dr hab. Wojciech Burszta

4)      „Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych”, źródło grantu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury / Obserwatorium kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr grantu: 05304/12/DMP, czas realizacji: 01.03.2012 – 31.12.2012, jednostka realizująca: Związek Miast Polskich, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, funkcja: koordynator, kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski

1)      „Etyka w świetle hermeneutyki. Prolegomena do etyki hermeneutycznej”, MNiSW,  nr: N 101 006 32/0447, umowa nr: 0447/H03/2007/32; czas realizacji: dwa lata od momentu podpisania (15.05.2007), jednostka realizująca: WNS UAM

2)      „Hermeneutyczna filozofia polityki”, NCN, umowa nr: 1364/B/H03/2011/40, czas realizacji: dwa lata od momentu podpisania (20.05.2011), jednostka realizująca: WNS UAM

3)      grant promotorski mgra Wiesława Małeckiego, „Filozofia antropologiczna Wilhelma von Humboldta”, MNiSW, nr 2348/B/H03/2008/35, funkcja: kierownik

Prof. dr hab. Ewa Rewers

1)      „Miasto w sztuce – sztuka miasta. Analiza kulturowa przestrzeni miejskich na przełomie XX i XXI wieku”, MNiSZW, N N116 614740, czas realizacji: 2007 – 2010, jednostka realizująca: Zakład Kultury Miasta, Instytut Kulturoznawstwa, funkcja: kierownik grantu

2)      „Rozkwit kultur miejskich w Europie Środkowej”, NCN, nr: 116 614 740, czas realizacji: 2011 – 2014, jednostka realizująca: Zakład Kultury Miasta, Instytut Kulturoznawstwa, funkcja: prof. dr hab. Ewa Rewers

3)      [grant edytorski], NPRH, nr: 31 H11 0020 80, czas realizacji: 20.02.2012 – 20.02.2014, jednostka realizująca: Wydział Nauk Społecznych UAM, grant nie ma formalnego kierownika, ale za jego realizację odpowiada dziekan WNS, funkcja: wykonawca

Dr Agata Skórzyńska

1)      „Miasto w sztuce – sztuka miasta. Analiza kulturowa przestrzeni miejskich na przełomie XX i XXI wieku”, MNiSW, nr: N11603232/3816, czas realizacji: 2007 – 2010, kierownik: prof. dr hab. Ewa Rewers, funkcja pełniona w grancie: wykonawca-sekretarz grantu

2)      „Rozkwit kultur miejskich w Europie Środkowej”, NCN, nr: NN116614740, czas realizacji: 2011 – 2013, kierownik: prof. dr hab. Ewa Rewers, funkcja pełniona w grancie: wykonawca

Prof. dr hab. Jacek Sójka

1)      „Instytucje kultury w XXI wieku: wartość, konieczność, czy przeżytek?”, źródło grantu: Program Operacyjny „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czas realizacji: 01.03.2008-30.12.2008, jednostka realizująca: Instytut Kulturoznawstwa UAM, Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan, funkcja: kierownik grantu

2)      „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych”, źródło grantu: Narodowe Centrum Kultury czas realizacji: 01.03.2010-15.12 2010, jednostka realizująca: Fundacja Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, funkcja: kierownik grantu

3)      „Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych”, źródło grantu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury / Obserwatorium kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr grantu: 05304/12/DMP, czas realizacji: 01.03.2012 – 31.12.2012, jednostka realizująca: Związek Miast Polskich, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, funkcja: kierownik grantu

Prof. UAM dr hab. Juliusz Tyszka

Granty międzynarodowe

1)      2012 – ARCREAS (ARchiver la CREation dans les Arts du Spectacle). Program badawczy i dokumentacyjny, finansowany przez Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Urząd Miejski Rennes, Region Bretanii i Ministerstwo Kultury Republiki Francuskiej, koordynowany przez Laboratoire d’Études Théâtrales tegoż Uniwersytetu (koordynatorka: dyrektorka Laboratoire, prof. Sophie Lucet). Cel: usprawnienie badań nad teatrem i innego typu widowiskami na żywo poprzez stworzenie centrum dokumentacji widowisk, organizowanie interdyscyplinarnych konferencji, seminariów oraz archiwizacje wywiadów z artystami. Powołanie do życia w 2014 r. Centre des Arts et des Humanités Numériques (Ośrodek Sztuk i Nauk Humanistycznych Zarchiwizowanych Numerycznie). Współpraca z wieloma uniwersytetami i teatrami we Francji oraz w Kanadzie, USA, Polsce (Zakład Performatyki, Instytut Kulturoznawstwa UAM), Finlandii, Niemczech, Belgii.

2)      2008-2011 – Theatre Architecture in Central Europe (TACE), projekt badawczy finansowany przez program „Culture” UE, koordynowany przez Czeski Instytut Teatralny w Pradze, instytucja koordynująca polską część: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Nr grantu: 4799/002-001 CLT-CA22. Funkcja: współwykonawca części polskiej.

3)      2006-2007 – Program badawczy „Street Artists in Europe”, koordynowany przez Johanna Flocha z paryskiego stowarzyszenia HorsLesMurs, finansowany przez program „Culture” Unii Europejskiej, mający na celu przygotowanie raportu o sztukach ulicy dla Parlamentu Europejskiego. Współautorstwo części raportu poświęconej dziesięciu krajom, które wstąpiły do UE w 2004 r. (wspólnie z Joanną Ostrowską), nr grantu: 4729/098-014 CLT-CF68.

4)      2006-2010 – European Festivals Research Program. Program badawczy koordynowany przez prof. Dragana Klaicia z Amsterdamu i Hugo de Greefa z Brugge, wspierany przez European Festivals Association oraz przez kilka uniwersytetów z Belgii, Holandii, Zjednoczonego Królestwa i Słowacji.

5)      2003 do dziś – program badawczo-dydaktyczny MSPC.

W latach 2003-2007 tytuł programu brzmiał: European Masters in Performative Creativity, od 2007: European Masters in the Science of Performative Creativity, Designing a Study Program to Map Learning and Memory Potentiation in Performers. Europejski program badań i studiów magisterskich koordynowany przez prof. Johna Schranza i prof. Richarda Muscatq z University of Malta. Biorą w nim udział partnerzy z Universitá „La Sapienza” z Rzymu, Université Paris XIII (Francja) i DeMontfort University z Leicester (Wielka Brytania). Faza przygotowawcza (2003-2007) finansowana przez grant z Unii Europejskiej. Nr grantu: 8226/328-223 SCI-FT46.

Granty krajowe

1)      2007-2009 – „Miasto w sztuce – sztuka miasta. Analiza kulturowa przestrzeni miejskich przełomu XX i XXI wieku”. Kierowniczka: prof. dr hab. Ewa Rewers, grant KBN nr N11603232/3818 (HO3). Funkcja: główny wykonawca części projektu poświęconej sztukom widowiskowym

2)      2008-2012 – kierownik grantu promotorskiego KBN (od 2011 NCN), mgr Ewa Janicka, „Transkulturowy charakter japońskiego tańca butoh”, grant nr 2629/B/H03/2008/35

Dr Olga Urban

1)      „Generations”, źródło grantu: program INTERREG IVC, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), nr: 0771R2, czas realizacji: 01.10.2011 – 30.06.2013, jednostka realizująca: UAM, Wydział Nauk Społecznych, kierownik: dr hab. Hanna Mamzer, funkcja pełniona w grancie: wykonawca

2)       „Przemiany kulturowe w teoretycznej, metodologicznej i dydaktycznej perspektywie kulturoznawstwa i historii”, MNiSW, nr: 1362/b/h03/2011/40, czas realizacji: 2011-2014, kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Moraczewski, funkcja: wykonawca

Mgr Tomasz Żaglewski

1)     „Prosumpcjonizm pop-przemysłów – analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej”, nr zadania 03184/13, nr w EBOI  31561/12, kierownik: dr Piotr Siuda, funkcja: członek zespołu badawczego

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content