Dane kontaktowe

Instytut Kulturoznawstwa UAM

ul. Szamarzewskiego 89A

60-568 POZNAŃ

pokój 35-36 (I piętro)

telefon: 618292130

Działalność naukowa, dydaktyczna i pozainstytutowa

Głównym tematem prowadzonych w zakładzie badań jest ponowoczesna kultura artystyczna, specyfika ponowoczesnej teorii i praktyki artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej oraz Polski. Prowadzone w zakładzie badania skupiają się na teoretycznych i instytucjonalnych przemianach zachodzących w sztuce ponowoczesnej, z uwzględnieniem kontekstu politycznego i ekonomicznego.

W ostatnich dwóch dekadach Europa Wschodnia przeżywa okres głębokich przeobrażeń. Dokonujące się w Europie Wschodniej zmiany są wynikiem nałożenia się na siebie dwóch procesów: radykalnej transformacji polityczno-gospodarczej oraz równie głębokiej transformacji społeczno-kulturowej. Oba te procesy mają wyraźnie uchwytny kierunek zmian. Pierwszy z nich obejmuje przejście od systemu monopartyjnego do systemu wielopartyjnego i od gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej. Na tych zmianach koncentruje się uwaga polityków, mediów, krajowych i zagranicznych ekspertów. Natomiast drugi proces, któremu poświęca się znacznie mniej uwagi, choć jego wpływ na przeobrażenia otaczającej rzeczywistości i jakość życia mieszkańców Europy Wschodniej jest równie istotny, wiąże się z przejściem od społeczeństwa industrialnego do postindustrialnego i od kultury nowoczesnej do kultury ponowoczesnej. Oba te procesy są ze sobą ściśle powiązane. Rozwój ponowoczesnej rzeczywistości byłby niemożliwy bez zmian politycznych i gospodarczych, bez odrzucenia zasad, na których wspierał się system realnego socjalizmu. Można zatem powiedzieć, że w Polsce, jak i w całej Europie Wschodniej, możemy dzisiaj mówić o rzeczywistości, która najprościej byłoby określić jako postsocjalistyczną i ponowoczesną zarazem, czyli jako naszą postsocjalistyczna ponowoczesność. Zwrot „nasza postsocjalistyczna ponowoczesność” wskazuje na dwie sprawy. Po pierwsze na to, że wschodnioeuropejska, w tym także polska ponowoczesność różni się w jakiś istotny sposób od zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej ponowoczesności, z tego chociażby względu, że wyrasta z innych źródeł i jest reakcją na inną sytuację. Po drugie, wskazuje na to, że w krajach Europy Wschodniej ponowoczesność utraciła swój wcześniejszy, czysto teoretyczny charakter, przestała być traktowana jako temat akademickich dysput importowany z zachodnich książek i czasopism, stając się realnym wyzwaniem intelektualnym.

Tematyka prowadzonych w zakładzie badań wiąże się z tym zagadnieniami. Z pytaniami o specyfikę polskiej (i szerzej: wschodnioeuropejskiej czy środkowoeuropejskiej) ponowoczesności. Czy specyfika taka istnieje? W czym się wyraża? Czy jest ona wartością czy raczej balastem, który powinniśmy odrzucić? Interesuje nas tu szczególnie stosunek samych twórców, artystów, do tych kwestii. Czy czują się oni kontynuatorami jakieś odrębnej tradycji artystycznej czy też uczestnikami europejskiego (globalnego!) świata sztuki? Jak z podobnymi procesami radzono sobie w innych częściach Europy, np. w Hiszpanii w okresie wchodzenia do Wspólnoty Europejskiej? Drugie zagadnienie, dotyczy zmian w myśleniu o miejscu, roli i funkcji sztuki jakie dokonują się pod wpływem przemian polityczno-gospodarczych. Chodzi tu nie tylko o wolny rynek, zmianę stosunku do mecenatu państwa i różnych form sponsorowania sztuki przez nowe podmioty rynkowe, ale także o stosunek artystów do polityki, do polskiego życia politycznego i do demokracji, w tym do sfery publicznej.

Postmodernizm od samego początku wyrażał obawy i niepokoje zachodnich intelektualistów zrodzone pod wpływem przemian dokonujących się we współczesnym świecie. Obawy te wynikały z dwóch przyczyn. Zmiany roli intelektualistów, którzy przestali być postrzegani jako prawodawcy, poszukujący uniwersalnie ważnych wartości. Dawnych intelektualistów zastąpili eksperci, zmieniły się też środki społecznej dominacji, które nie potrzebują już ideologicznej, czyli wytworzonej przez intelektualistów legitymizacji. Miejsce ideologicznej legitymizacji zajęła skuteczność. Drugą przyczyną wywołująca obawy intelektualistów jest rozwój rynku, który rozszerza się na całą dzisiejsza rzeczywistość, w tym także na te obszary, które wcześniej były wyłączone spod władzy mechanizmów rynkowych bądź nie w pełni poddane rynkowym regułom. Takim pozarynkowym obszarem, z którego intelektualiści, praktycznie przez cala nowoczesność, mogli krytykować rynek była kultura wysoka. Teraz również i ten elitarny obszar, ostatni bastion intelektualistów, poddany został władzy rynku, a efektem tego procesu jest wywłaszczenie intelektualistów, z tego, co zawsze wydawało się ich niepodważalną własnością – z kultury. Oba te zagrożenia, które pod hasłem „postmodernizmu” pojawiły się w latach 80. stały się dzisiaj częścią polskiej rzeczywistości. Jak na te zagrożenia reagują polscy artyści, czy widzą w nich zagrożenia realne czy wyimaginowane i czy potrafią sobie wyobrazić jakąś realną alternatywę dla postmodernistycznej diagnozy kultury – to kolejna grupa zagadnień, którymi zajmują się pracownicy naszego Zakładu.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content