Dane kontaktowe

Instytut Kulturoznawstwa UAM

ul. Szamarzewskiego 89A

60-568 POZNAŃ

pokój 30-31 (I piętro)

telefon: 618292207

Działalność naukowa, dydaktyczna i pozainstytutowa

Zakład Kultury Miasta powstał w 2005 roku  w wyniku podziału nieistniejącego obecnie  Zakładu Kultury Współczesnej, którego kierownikiem była prof. Anna Zeidler- Janiszewska, i odłączenia najpierw Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną, a następnie wydzielenia Zakładu Performatyki oraz Zakładu Kultury Miasta. W 2015 roku Zakład Kultury Miasta zmienił nazwę na Zakład Kulturowych Studiów Miejskich. Pracownikami tego ostatniego są obecnie: prof. zw. dr hab. Ewa Rewers  (kierownik),  dr hab. Agata Skórzyńska, dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska, dr Jadwiga Zimpel, dr Piotr Juskowiak, a doktorantami mgr Mateusz Nowacki, mgr Joanna Pankau i mgr Franciszek Chwałczyk. W Zakładzie wypromowano, od czasu jego powstania 1 profesora, 3 doktorów habilitowanych oraz 8 doktorów.

Uzasadnieniem powołania Zakładu była w 2005r. potrzeba prowadzenia badań nad  miastami jako przestrzeniami kulturowymi. Realizacja tego programu odbywała się m.in. poprzez łączenie pracy badawczej, także w ramach pozyskiwanych grantów badawczych, z uczestniczeniem w kształtowaniu polityki kulturowej i przestrzennej polskich i europejskich miast (Poznań, Lublin, Warszawa, Praga, Wilno, Barcelona, Bratysława) i  organizowaniem wystaw, akcji artystycznych, uczestniczeniu w dyskusjach panelowych, formułowaniu opinii, ekspertyz i strategii miejskich, wspieraniu miejskich inicjatyw studenckich, artystycznych i aktywistycznych..

W rezultacie, pierwotne zainteresowanie kulturami miejskimi zaowocowało realizacją przez pracowników Zakładu trzech grantów MNiSW, dwóch NCN i jednego PAN oraz uczestnictwem w grantach NPRH, wydaniem 13 monografii autorskich ( m.in. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta (2005); M. Michałowska, Obraz utajony (2007); E. Rewers, Miasto-twórczość (2010); M. Michałowska, Foto-teksty. Związki fotografii z narracją (2012); E. Rewers, The Contradictions in Urban Art. 2013; J. Zimpel, Rewitalizacja miast. Projekt kulturowy (2013); P. Juskowiak, Przestrzenie wspólnoty: Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym, (2015); A. Skórzyńska, Praxis i miasto. Ćwiczenia z kulturowych badań angażującyh (2017) M. Nieszczerzewska, Ruinologie. Kontekstualizacje pozostałości architektury 2018,  4 prac zbiorowych oraz opublikowaniem stu kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych w Polsce i za granicą. Najważniejszym merytorycznym osiągnięciem Zakładu jest jednak wypracowanie własnej, oryginalnej w skali światowej subdyscypliny kulturoznawczej – kulturowych studiów miejskich.

 

Kluczową rolę w pracach Zakładu odgrywają badania nad relacjami zachodzącymi – począwszy od lat 50. XX w. – między miastem i sztuką, nauką, społeczeństwem i środowiskiem naturalnym. Celem analiz są zarówno działania artystów, ich potoczna recepcja, jak koncepcje kultur miejskich i miasta powstające na gruncie poszczególnych nauk o kulturze, studiów miejskich, politologii, urbanistyki, architektury. Kulturowe studia miejskie to bowiem projekt badań transdyscyplinarnych, którego podstawę stanowią teorie, metody i koncepcje wypracowane na gruncie polskiego kulturoznawstwa, a zatem kulturoznawstwa nienormatywnego (nieparadygmatycznego), uważanego często za pragmatyczną federację podejść badawczych, teorii, koncepcji, tradycji naukowych i metod. Ich punktem wyjścia nie są już abstrakcyjne czy aksjotyczne  rozważania, i nie jest nim także spór między podejściem antropologicznym oraz artystycznym w kulturoznawstwie. Pojęciem podstawowym, przyjmowanym na ich gruncie, są kulturowo nacechowane procesy i zjawiska, a założeniem wyjściowym przekonanie o tym, że miasto jest przestrzenią kulturową, polityczną i naturalną jednocześnie.  Jak łatwo zauważyć, kulturowe studia miejskie mogą być zatem postrzegane jako forma kontynuacji polskiej myśli kulturoznawczej, ograniczona jednak do jednego obszaru – współczesnych przestrzeni i zjawisk miejskich jako wytworów kulturowych i środowiskowych. Nie proponuje się tu systemowego ujęcia przedmiotu badań – miasta. Co więcej, zamiast systematycznego oddzielania teorii od praktyki (myślenia od działania)  proponujemy uzasadniony w kulturowych studiach miejskich model teorii praktycznej. Towarzyszą jej metodologie i metody wychodzące od konkretnych praktyk kulturowych, jak np. problem-based research, project-based research oraz art- based research.

Zakład prowadzi stałą współpracę i wymianę naukową z następującymi instytucjami naukowymi za granicą: Department of Philosophy, Uniwersytetu Erazmusa w Rotterdamie, Holandia; Departament de Projectes d’Arquitectura, Universitat Politècnica de Catalunya, Hiszpania; Institute of Art. History, Estonian Academy of Art, Estonia; Znanstvenoraziskovalni Center, Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti, Filozofski Insitut, Słowenia, Department of English of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek, Croatia; Faculty of Philosophy, Vilnius University, Wilno, Litwa. Członkowie Zakładu wchodzą w skład kilkunasty Rad naukowych I Redakcji czasopism, pełnią funkcje w Polskim Towarzystwie Kulturoznawczym oraz Komitecie Nauk o Kulturze PAN.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na kurs bądź kontaktu z zainteresowanym.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych oraz analizy zachowań na stronie

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem oraz analizy zachowań
  na stronie.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKA PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Skip to content