Lektorat z języków obcych – REJESTRACJA

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2016/2017.

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 14 lutego 2017 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 26 lutego 2017 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się o godzinie 13.30

 

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 13 lutego 2017 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

– student, który w semestrze zimowym 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze letnim 2016/2017 otrzyma żeton na poziom B21.

– student, który w semestrze zimowym 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze letnim 2016/2017 otrzyma żeton na poziom B22.

– student, który w semestrze zimowym 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

 

WYJĄTEK:   Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2016/2017 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

 

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM wniosek
o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl – Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, w tym semestrze również Wydział Nauk Społecznych

 

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji zimowej 2016/2017 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

  1. 6 lutego 2017 r. (poniedziałek) godz. 14.00
    2. 16 lutego 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 (jest to termin poprawkowy)

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.

Rejestracja żetonowa na I termin (6 lutego 2017 r.) egzaminu certyfikacyjnego odbędzie się
w terminie:

od 25 stycznia 2017 r. godz. 9.00 do 2 lutego 2017 r. do godz. 23.59.

Rejestracja na II termin odbędzie się w terminie późniejszym (rejestracja zaplanowana w terminie 10-14 lutego 2017 r. )

Kontakt: Szkoła Językowa UAM (lektorat@amu.edu.pl; tel. 61 829 29 57)

Rejestracja żetonowa na lektoraty dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS

W dniu 14 lutego 2017 r. (od godz. 9:00) planowana jest rejestracja żetonowa na lektoraty języków obcych. Rejestracja będzie dostępna do 26 lutego 2017r. (do godz. 24:00). Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/

Na powyższej stronie studenci znajdą również szczegółowe informacje związane z przebiegiem rejestracji żetonowej na zajęcia z lektoratów.

lektoraty – test poziomujacy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wzory kultury a wzory obywatelskości

Poznań, 31.03.2017 r.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:

  1. PRZESŁANIE W WERSJI EDYTOWALNEJ – KARTY ZGŁOSZENIA (pdf lub jpg) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ i zeskanowanej z podpisem do dnia 30.12.2016 r. roku na adres e-mail: malgorzata.durzewska@amu.edu.pl
  1. PRZEKAZANIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ:

Kwota 150,- PLN (do 31.01.2017 r.)  obejmuje: 1. Materiały konferencyjne, 2. Publikację książkową z artykułem autora, którą otrzymają wszyscy autorzy opublikowanych tekstów (publikacja pokonferencyjna przewidziana jest w recenzowanym czasopiśmie „Studia kulturoznawcze” 2017), 3. Posiłek w przerwie kawowej oraz obiad.

Formularz zgłoszeniowy

Założenia konferencji