Jak pamiętamy? Fotografia jako pamięć żywa / prof. Marianna Michałowska

W środę 18 kwietnia 2017 o godz. 18.00 w Galerii PF, dyrektor IK prof. Marianna Michałowska, wygłosi wykład „Jak pamiętamy? Fotografia jako pamięć żywa”.

Philippe Lejeune porównuje pamięć do podlegającego korekcie „brudnopisu własnego życia”. Jednak pisząc, nie mamy władzy nad „poprawkami” do życia wprowadzanymi. Czy fotografia może być notatkami do tego tekstu? Przykładów do wykładu dostarczą realizacje wizualne: fotografie i filmy, za pomocą których artyści opowiadają o własnym życiu. Jak fotograficzne świadectwo przeszłości zmienia wyobrażenie przyszłego życia.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu „Kreatywne ćwiczenie oka”

ZAPRASZAMY!

ANKIETA: BADANIE OPINII STUDENTÓW

Szanowni Państwo,

Zapraszam do wypełnienia ankiety, znajdującej się na https://bos2017.ankietka.pl/ Jest ona głównym elementem projektu, którego celem jest rozpoznanie opinii studentów na temat satysfakcji z uczelni oraz wyboru studiów. Organizatorem badania jest Studenckie Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów UEP. Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Badanie jest skierowane do studentów stacjonarnych uczelni publicznych w Poznaniu. Patronat nad projektem sprawuje Rektor UEP, natomiast patronat honorowy Prezydent Miasta Poznania.
Wyniki badania zostaną ogłoszone podczas specjalnej konferencji, która odbędzie się 12 maja w Uniwersytecie Ekonomicznym.
Więcej szczegółów na temat projektu można uzyskać u koordynatora badania, dr. Krzysztofa Szwarca z Uniwersytetu Ekonomicznego (
k.szwarc@ue.poznan.pl)

Wzory kultury a wzory obywatelskości

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wzory kultury a wzory obywatelskości

Poznań, 31.03.2017 r.

Program Konferencji (PDF)

 

9.00- 10.00 rejestracja uczestników w AULI im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89bud. E, piętro I,sala D.

10.00- OtwarcieKonferencji Naukowej „Wzory kultury a wzory obywatelskości”przez Panią

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM: Prof. UAM dr hab. Mariannę Michałowską oraz Pana Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM: Prof. UAM dra hab. Jacka Sójkę – w sali D.

 10.15 –Otwarcie sesjiinauguracyjnej: Prof. UAM dr hab. Jan Grad, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.

 10.30 – 12.00 – Sesja I inauguracyjna w sali D – Wystąpienia uczestników konferencji podczas sesji (prowadząca dr Małgorzata Durzewska)

Prof. UAM dr hab. Jan Grad, Kierownik Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze, WNS, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu,Wzory kultury jako upowszechnione sposoby myślenia i działania

Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej Instytut Socjologii, Instytut Socjologii UAM w Poznaniu, Społeczeństwo obywatelskie jako proces

Prof. AIK dr hab. Mateusz Nieć, Akademia Ignatianum w Krakowie, Dyskusja demokratów z elitarystami o uczestnictwo w polityce. U źródeł demokracji

Dr n. pr. Michał Boczek,Uniwersytet Jagiellońskiw Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie, Kultura prawna a propaganda prawna

11.30 – 12.00 – Dyskusja

 12.00 – 12.30  Przerwa kawowo-kanapkowa

Program Konferencji Naukowej – Wzory kultury a wzory obywatelskości – cz. 2

 12.30 – 14.30 – Sesja II w sali D – Definiowanie wzorów obywatela
Wystąpienia uczestników konferencji. Prowadząca: dr Małgorzata Durzewska

Dr ElizaNowacka, Collegium Civitas w Warszawie, Obywatel – czyli kto? Wzorce obywatela w polskiej edukacji i mediach

Dr Paulina Depczyńska, UJK w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Między autonomią, tożsamością a partycypacją – o problemach edukacji obywatelskiej w Szwajcarii

Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska,Instytut Socjologii UAM, Obywatel Dziecko: ryba, która ma głos. Kilka uwag o przepisach na model dziecięcego obywatelstwa

Mgr Marcin Klaja,Instytutu Kulturoznawstwa UAM,Obywatel: człowiek pracujący czy próżnujący? Dialektyka obywatelstwa

Dr Andrzej Bełkot, Instytutu Kulturoznawstwa UAM, Idea „światłego obywatela” i jej dzisiejsza kondycja

Dr Michał R. Węsierski,SGGW w Warszawie,Przejście żywieniowe: między naturą a kulturą. Wzorce zachowań indywidualnych wobec potrzeb egzystencjalnych i nawyków kulturowych a dobrostan społeczny

Dyskusja 14.00-14.30

14.30-15.30 przerwa obiadowa

 15.30 – 18.00 – Sesja III w sali D – Aktywność obywatelska a nieposłuszeństwo obywatelskie
Wystąpienia uczestników konferencji. Prowadząca: dr Małgorzata Durzewska

Prof. UAMdr hab. Juliusz Tyszka, Instytutu Kulturoznawstwa UAM, Teatr obywatelski lat 70 tych

Dr hab. Joanna Ostrowska, Instytutu Kulturoznawstwa UAM,Człowiek performujący jako obywatel

Dr hab. Krzysztof Bondyra, Instytut Socjologii UAM, Westerny a demokracja lokalna

Dr Gałecki Sebastian,Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wolność sumienia i nieposłuszeństwo obywatelskie

Dr Małgorzata Borkowska-Nowak, KULim. Jana Pawła II w Lublinie,Nieposłuszny obywatel. Rekonstrukcje i interpretacje idei walki bez użycia przemocy

Mgr Leśniewski Andrzej, Instytutu Kulturoznawstwa UAM, Ewaluacja wzoru osobowego społecznika

Dr Małgorzata Durzewska, Instytutu Kulturoznawstwa UAM, Wzory obywatelskości – próba uchwycenia wzorów obywatelskości w przestrzeni płynnej nowoczesności

Dyskusja 17.30 -18.00

18.00 – Podsumowanie i zakończenie obrad Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wzory kultury a wzory obywatelskości” przez organizatorów: Kierownika Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze prof. UAM dra. hab. Jana Grada, oraz dr Małgorzatę Durzewską IK UAM.

Warsztaty krytyki muzycznej z Fundacją MEAKULTURA

GDZIE: Tandem Studio, ul. Gwarna 9
KIEDY: 29-30 marca 2017

Fundacja MEAKULTURA serdecznie zaprasza studentów kierunków muzycznych i humanistycznych oraz wszystkich, którzy interesują się muzyką współczesną na bezpłatne warsztaty krytyki muzycznej!
Spotkania warsztatowe towarzyszące 46. Poznańskiej Wiośnie Muzycznej będą także okazją do dyskusji i dzielenia się wrażeniami z festiwalowych wydarzeń. Owocem warsztatów staną się komentarze publikowane na bieżąco podczas trwania festiwalu oraz felietony i obszerna recenzja opublikowana na łamach czasopisma internetowego MEAKULTURA.PL.

Każde ze spotkań w ramach warsztatów poprowadzi inna osoba: warszawski muzykolog, krytyk, ekolog akustyczny, Krzysztof Marciniak oraz muzykolog, krytyk i kurator filmowo-muzyczny, Jan Topolski.

Zgłoszenia z krótką notką na temat własnych preferencji i zainteresowań muzycznych prosimy przesyłać na adres: kontakt@fundacjameakultura.pl do 28 marca. W tytule wiadomości należy wpisać: „Warsztaty krytyki muzycznej z MEAKULTURĄ”.

29 marca
Warsztaty: 14.30-16.00
Konsultacje indywidualne w zakresie krytyki muzycznej (dla chętnych): 16.00-16.30

O muzyce w czasie przyszłym

Ludzie od stuleci wyobrażali sobie muzykę przyszłości. Na muzykę w czasie przyszłym natknąć się możemy zarówno w filozofii jak w kulturze popularnej. Wizję domów muzyki& snuł Bacon w Nowej Atlantydzie, ale futurystyczne muzyczne fantazje odnaleźć możemy też w kinie science-fiction, sami kompozytorzy niejednokrotnie wybiegając w przyszłość fantazjują o mniej lub bardziej odległych epokach w historii muzyki. Krytyka muzyczna przeważnie nie wykracza poza
teraźniejszość, co z racjonalnego punktu widzenia jest w pełni zrozumiałe. Poświęcenie warsztatów próbie opisania muzyki z perspektywy futurologicznej ma na celu chwilowe przełamanie tej rutyny i uwolnienie fantazji uczestników. Wspólnie zastanowimy się nad możliwymi scenariuszami przyszłości sztuki dźwięku i przedyskutujemy możliwe podejścia i metody jej opisywania.

Krzysztof Marciniak młody warszawski muzykolog, krytyk, ekolog akustyczny. Członek kolektywu redakcyjnego magazynu o muzyce współczesnej Glissando. Czynnie marzy o Strojeniu Świata.

30 marca
Warsztaty: 14.30-16.00
Konsultacje indywidualne w zakresie krytyki muzycznej (dla chętnych): 16.00-16.30

Horror tremens: muzyka współczesna w kinie

Muzyka współczesna pojawia się w filmach niezwykle rzadko, zazwyczaj ucleśniana przez sonorystyczne kompozycje lat 50. i 60. XX wieku lub elektroniczne wariacje na tematy klasyczne. Zdominowała science fiction i horrory, czasem zapuszcza się na obszar kina wojennego i dramatów psychologicznych. Pozornie funkcje dziwnych barw i melodii są oczywiste, ale w ręku inteligentnego reżysera mogą odkryć  swe drugie dno. Na przykładzie wybranych scen z Mechanicznej pomarańczy (Stanley
Kubrick, 1975) i Wielkiej ekstazy Roberta Carmichaela (Thomas Clay) wspólnie przyjrzymy się, jak głęboko się ono znajduje – wychodząc od oryginalnych utworów, przez analizę formalną po kontekst estetyczny.

Jan Topolski Krytyk i kurator filmowo-muzyczny. Autor monografii kompozytora Gérarda Griseya (Widma i czasy), redaktor tekstów Andrzeja Chłopeckiego (Dziennik ucha. Słuchane na ostro; Muzyka wzwodzi; Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje) oraz książek Nowe kino Turcji i Nowa muzyka amerykańska. Publikował w kilkudziesięciu tytułach w Polsce i za granicą (m.in. Rzeczpospolita, Filmweb, Dwutygodnik.com, Odra,
Kino, MusikTexte), w tym wieloletni cykl Kino/muzyka. Zbliżenia (dwutygodnik Ruch Muzyczny, potem Muzyka w Mieście). W 2004 roku współzałożyciel i z przerwami wciąż redaktor naczelny magazynu o muzyce współczesnej Glissando. W latach 2007-2015 jeden z selekcjonerów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, był także asystentem Natalii Korczakowskiej przy polskiej premierze opery Zagubiona
autostrada Olgi Neuwirth (2016). W latach  2014–2016 związany z Narodowym Instytutem Audiowizualnym jako autor, redaktor i kurator, min. portalu Muzykoteka Szkolna i cyklu teledysków Audiowizje.

Absolutorium 2017

Szanowni Studenci,

jest jeszcze czas, by zapisać się na uroczystości absolutoryjne 2017. Termin zapisów został przedłużony do 31 marca. Przypominamy, że wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na stronie absolutoria.poznan.pl. W celu zapisania się na uroczystość należy skontaktować się ze starostami kierunków, którzy otrzymali szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, lub zapisać się na naszej stronie internetowej.
Jeśli chcą Państwo zobaczyć jak wygląda uroczystość, zapraszamy do naszej galerii zdjęć: http://absolutorium.poznan.pl/absolutorium-galeria/index.html
W przypadku wątpliwości pytania prosimy kierować na adres: monika.gromadzka@fundacjapoznan.pl .

Pozdrawiamy
Zespół absolutoryjny

WYKŁAD: prof. Małgorzata RADKIEWICZ, Wizualne „ciało archiwum”

20 MARCA 2016 / ZAPRASZAMY!

prof. Małgorzata RADKIEWICZ, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ

Wizualne „ciało archiwum”

Tytuł wykładu nawiązuje do tekstu Alana Sekuli Ciało i archiwum, w którym omówił on genezę fotograficznej dokumentacji w kryminalistyce oraz sposoby prezentacji „przeciętnego człowieka”. Fotografowane czy filmowane ciało jest więc przedmiotem reprezentacji i klasyfikacji. Jednak można pojęcie „ciała” potraktować jako metaforę dla wizualnego archiwum, którego cielesność każe zwrócić uwagę na materialność zbioru obrazów i związane z nim procesy: rozwoju, wzrostu, starzenia się. Ponadto z ciałem, traktowanym antropologicznie, wiążą się również kwestie pamięci, emocji, doświadczeń, ale także relacji – międzyludzkich i kontekstualnych. Aby więc zbadać tak rozumianą „cielesność” zbiorów wizualnych obrazów, należy sięgnąć po narzędzia związane z analizą filmu albo/i fotografii. Ciekawą propozycją metodologiczną jest podział zaproponowany przez Johna Bergera, który wyszczególnił fotografie należące do sfery publicznej oraz przypisane do prywatnego doświadczenia. Zależnie od obszaru, na którym funkcjonuje obraz, zmienia się jego znaczenie oraz związane z nim działania. Rodzi się pytanie o interakcje między tymi obszarami, o możliwości ich nakładania i transgresji.
Wszystkie zasygnalizowane wątki zostaną podczas wykładu omówione na przykładach obrazów fotograficznych i filmowych.

 

Dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ – filmoznawczyni, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej we współczesnym kinie i w sztukach wizualnych. Prowadzi badania nad twórczością kobiet w kinie, fotografii i w sztuce. Wyrazem jej zainteresowań są publikacje:„Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek (2010) oraz jej najnowsza książka: Oblicza kina queer (2014). Ponadto autorka książek:W poszukiwaniu sposobu ekspresji. O filmach Jane Campion i Sally Potter (2001), Derek Jarman. Portret indywidualisty (2003), „Młode wilki” polskiego kina. Kategoria gender a debiuty lat 90. (2006). Jako redaktorka przygotowała pięć tomów z serii Gender. W latach 2015-2018 Koordynatorka projektu badawczego NCN: Pionierki kina i fotografii w Galicji 1896-1945. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015, wynikiem przeprowadzonego projektu jest książka: Modernistyki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939 (2016). Publikuje w Polsce i zagranicą, w katalogach wystaw, antologiach i na łamach czasopism, m.in. „Rita Baum”, „Kwartalnik Filmowy”, „Przegląd Kulturoznawczy“, „Kultura Współczesna“. Członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego jest viceprezeską oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Z zagadnień kultury chrześcijańskiej – wykłady

Zapraszamy do udziału w trzeciej serii wykładów otwartych „Z zagadnień kultury chrześcijańskiej”, organizowanych przez Centrum Badań im. Edyty Stein UAM we współpracy z Centrum Studiów Otwartych UAM, Katedrą Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Instytutem Kulturoznawstwa UAM. Wstęp na wykłady wolny.

Plakat (PDF)