Rejestracja żetonowa na lektoraty dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS

W dniu 14 lutego 2017 r. (od godz. 9:00) planowana jest rejestracja żetonowa na lektoraty języków obcych. Rejestracja będzie dostępna do 26 lutego 2017r. (do godz. 24:00). Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/

Na powyższej stronie studenci znajdą również szczegółowe informacje związane z przebiegiem rejestracji żetonowej na zajęcia z lektoratów.

lektoraty – test poziomujacy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wzory kultury a wzory obywatelskości

Poznań, 31.03.2017 r.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:

  1. PRZESŁANIE W WERSJI EDYTOWALNEJ – KARTY ZGŁOSZENIA (pdf lub jpg) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ i zeskanowanej z podpisem do dnia 30.12.2016 r. roku na adres e-mail: malgorzata.durzewska@amu.edu.pl
  1. PRZEKAZANIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ:

Kwota 150,- PLN (do 31.01.2017 r.)  obejmuje: 1. Materiały konferencyjne, 2. Publikację książkową z artykułem autora, którą otrzymają wszyscy autorzy opublikowanych tekstów (publikacja pokonferencyjna przewidziana jest w recenzowanym czasopiśmie „Studia kulturoznawcze” 2017), 3. Posiłek w przerwie kawowej oraz obiad.

Formularz zgłoszeniowy

Założenia konferencji

Jesień Filmowa

28.09-15.12.2016 / Poznań

Prezentacja raportu: „Kultura filmowa w Poznaniu. Stan aktualny oraz perspektywy rozwoju” oraz dyskusja.

Czas: 27.10, godz. 17:00-19:00

Miejsce: Nobel Tower, sala A. Nobla, p.I

Wstęp wolny.

Udział w dyskusji wezmą m.in.: dr Jakub Jasiukiewicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dr Marcin Adamczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Mirosław Przylipiak (Uniwersytet Gdański).

Zapraszamy do udziału w publicznej, otwartej prezentacji raportu: „Kultura Filmowa w Poznaniu. Stan aktualny oraz perspektywy rozwoju” oraz dyskusji.

Raport stanowi zbiór wielu głosów lokalnego środowiska, zebranych podczas konsultacji społecznych, wywiadów i rozmów, które odbywały się od końca marca do lipca 2016 roku w Poznaniu. Przedmiotem debat była lokalna branża filmowa oraz poszukiwanie narzędzi, które w realny sposób mogą wpłynąć na rozwój i konsolidację poznańskiego środowiska zajmującego się tym obszarem. Celem przyświecającym powstaniu raportu „Kultura filmowa w Poznaniu. Stan aktualny oraz perspektywy rozwoju” było także wskazanie potrzeb przedstawicieli branży filmowej w Poznaniu i konkretnych rekomendacji zmian. Dokument zawiera dodatkowo przykłady case study oraz pomysły rozwiązań, dyskutowanych podczas spotkań problemów.

Raport zrealizowała Fundacja Ad Arte na zlecenie jednostki Poznan Film Commission z ramienia Estrady Poznańskiej.

Dokument jest dostępny w Internecie na stronie Poznan Film Commission (poznanfilmcommission.pl) oraz Fundacja Ad Arte (www.adarte.pl/projekty/raport-filmowy-poznan/) w formie bezpłatnego pliku pdf. Podczas spotkania, które odbędzie się 27 października ww. raport zostanie po raz pierwszy po oficjalnej publikacji omówiony. Celem spotkania będzie także prezentacja wniosków wynikających z raportu oraz dyskusja z zaproszonymi gośćmi.

 

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w dyskusji zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu przed spotkaniem.

 

Wkrótce pojawi się więcej informacji na temat zaproszonych panelistów.

______________________________________

Spotkanie odbywa się w ramach JESIENI FILMOWEJ, która obejmuje ponad dwa miesiące rozproszonych wydarzeń filmowych i audiowizualnych na terenie całego Poznania. Widzowie obejrzą nowe, w tym także premierowe produkcje balansujące na granicy tradycyjnych i eksperymentalnych form filmowych, wezmą udział w spotkaniach z zaproszonymi reżyserami i ekspertami oraz warsztatach.

 

Program:

www.adarte.pl/jesien-filmowa

__________________________________________

JESIEŃ FILMOWA

28.09-15.12.2016

 

Organizator |

Fundacja Ad Arte

Finansowanie |

Miasto Poznań, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej

Partnerzy |

Kino Rialto, Kino Muza w Poznaniu, Nowe Kino Pałacowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ambasada Królestwa Niderlandów, Poznan Film Commission, Estrada Poznańska, Centrum Amarant, Festiwal Malta, Concordia Design , Nobel Tower, LAS, Projekt LAB, JOHN-LEMON POLSKA, NH Hotels, DKF Arte, Antistatic, CRM, Uniforma, Ondre.pl

Patroni medialni |

WTK, epoznan.pl, Polskie Radio Czwórka, Kultura u Podstaw, FreshMag, Bliżej Ekranu

 

www.adarte.pl

www.shortwaves.pl

Międzynarodowa konferencja „Klasycy na ulicy” / ”Classical Works on Streets”

Poznań, 5-6 października 2016

Aula starego Collegium HistoricumUAM, ul. Św. Marcin 78

Oganizatorzy:

Instytut Kulturoznawstwa UAM

Teatr Biuro Podróży

Uczestniczki oraz uczestnicy konferencji poruszą w swych wystąpieniach ważny temat adaptacji wielkich dzieł z kanonu literackiej klasyki w teatrze ulicznym i plenerowym. Czy zawsze było i jest tak, że dzieła kojarzone z kulturą wysoką są w tego typu teatrze sprowadzane do poziomu kultury niższej rangi – kultury plebejskiej, jarmarcznej? W końcu teatr uliczny w dawnych wiekach niemal zawsze był oparty na prześmiewczych parodiach stylów wysokich i sposobów bycia klas wyższych. A dziś? Jakie aspekty owych dzieł odkrywane są w dzisiejszych czasach w plenerze, wobec publiczności, która na co dzień nie chodzi do teatru i niezbyt często w swym codziennym życiu spotyka się z literacką klasyką? Czy nie odkrywamy wówczas w owych dziełach czegoś, co w nich istniało „od zawsze”, lecz zostało zapomniane w toku wielowiekowych uczonych objaśnień, przekształconych z czasem w zestaw szkolnych stereotypów? Czy obcując z dziełami Szekspira lub Moliera w tearze plenerowym nie odkrywamy nagle, że wyrosły one z korzeni teatru plebejskiego i oto powracają na naszych oczach do swych źródeł?

Dr hab. Joanna Ostrowska, dr hab., prof. UAM Juliusz Tyszka

Zakład Performatyki, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Społecznych UAM

PROGRAM KONFERENCJI

More

DZIEŃ STUDENTA I ROKU NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UAM

30 września 2016 / WNS, ul. Szamarzewskiego 89

9.00 – inauguracja dla studentów I ROKU

Aula UAM, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1

12.00 – WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Kulturoznawstwo / studia I stopnia – Sala I  (budynek AB)

Kulturoznawstwo / studia II stopnia oraz Intercultural Communication – Sala 307 (Budynek D)

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE NA KULTUROZNAWSTWIE

REKRUTACJA TWA!

II NABÓR – REKRUTACJA TWA!

WAŻNE TERMINY

Termin rozpoczęcia zapisów na kierunek: 1 czerwca 2017
Ostatni dzień na przypisanie opłaty: 28 września 2017
Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: 28 – 29 września 2017 (pon. – pt.: 12.00-15.00)
Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89, bud. AB, pokój 8 (taki sam adres korespondencyjny)

ZASADY REKRUTACJI

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku.
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Limit miejsc: 80

KULTUROZNAWSTWO | KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA | RELIGIOZNAWSTWO

Program modułowy kierunku „Kulturoznawstwo”

Poznańskie Kulturoznawstwo należy najlepszych ośrodków badań nad kulturą w Polsce. Czterdziestoletnia tradycja badań interdyscyplinarnych potwierdza jakość, współpraca z instytucjami kultury, grono Absolwentów pracujące w mediach, sektorach kultury na poziome lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Kulturoznawstwo II stopnia to nowoczesne modułowe studia dające szerokie spektrum możliwości uczestnictwa, badania i krytyki kultury.

MODUŁ TEORIA I HISTORIA KULTURY

To moduł sięgający najgłębiej to tradycji Poznańskiego Kulturoznawstwa. Adresowany jest dla tych osób, które zafascynowane są dyskursem humanistycznym i jego współczesnymi odmianami. Pozwala zrozumieć dynamikę współczesnej kultury i jej aktualne konteksty. Interdyscyplinarność modułu opiera się na zagadnieniach z zakresu antropologii, psychologii, historii kultury i muzyki. Daje narzędzia dla ujmowania kultury współczesności w nowych
i szerokich horyzontach odwołując się do jej tradycyjnych i historycznych kontekstów. Jest punktem wyjścia dla rozważań i analizy kultury niezbędnych w pracy dziennikarza, kuratora, pracownika PR czy krytyka artystycznego.

MODUŁ KULTURA I SFERA PUBLICZNA

To moduł adresowany do osób, które zawodowo będą się zajmować animacją kultury, organizacją działań kulturalnych, polityką kulturalną, edukacją kulturalną i artystyczną oraz krytyką artystyczną i dziennikarstwem kulturalnym. Obejmuje zagadnienia z obszaru przedsiębiorczości i zarządzania, marketingu kulturalnego, kształtowania lokalnych
i regionalnych polityk kulturalnych czy strategii rozwoju kultury. Rozwija kompetencje krytyczne i praktyczne umiejętności, niezbędne do pracy we wszystkich sektorach działalności kulturalnej – interesują nas zatem podmioty sektora publicznego, prywatnego
i różnego rodzaju organizacji społecznych. Niezwykle ważną sferą naszych zainteresowań są działania obywatelskie i animacyjne: różne formy kulturalnego aktywizmu i wspierania określonych społeczności i grup w działaniach kulturalnych, również inspirowane sztuką publiczną i community arts.

MODUŁ KULTURA I MEDIA

Moduł ten szkoli kulturoznawców, którzy idealnie rozpoznają konteksty kultury popularnej. Daje umiejętność fachowego komentowania dynamiki mediów, rozmaitych aktywności zachodzących na obszarze mediów społecznościowych, Internetu. Adresowany jest dla wszystkich fascynatów kina, mediów, nowoczesnych form komunikacji. Dzięki studiom na tym module uzyskuje się kompetencje projektanta i animatora rozmaitych medialnych kulturalnych i kulturowych form aktywności.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH KULTUROZNAWCÓW