INAUGURACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

28.09.2018 (piątek) godz. 12.00 – kampus Ogrody

– kulturoznawstwo studia I stopnia – Collegium im. Floriana Znanieckiego, sala D

– kulturoznawstwo studia II stopnia – budynek AB, sala I

– studia II stopnia Intercultural Communication – budynek AB, sala I

*Inauguracja centralna – godzina 9.00, Aula UAM, Ul. Wieniawskiego 1

Rejestracja na lektoraty z języka obcego

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 19 września 2018 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 7 października 2018 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historyczny – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Nauk Społecznych – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00
Wydział Neofilologii – 15.30

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

dr hab. A. Kaczmarek przenosi dyżur z 1709. na 19.09 (środa) w godz. 10.00-12.00

Historia teatru i widowiska – egzamin poprawkowy: 10.09 (15:15-17.00), pokój nr 32

poprawkowy termin z Historii sztuki: 3 września, godz. 17.00 (sala nr I, bud. AB)

Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze

Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, 29-30 listopada 2018

Destrukcja należy do pojęć dobrze osadzonych na gruncie nauk humanistycznych i uznawanych za wyczerpująco omówione. Przy bliższym wglądzie ukazuje jednakże swoją złożoność i wieloznaczność. Biorąc pod uwagę wielowymiarowość kulturoznawczego spojrzenia na proces destrukcji, prosta konstatacja, wiążąca ją w sposób negatywny ze zniszczeniem, zanikiem, dezintegracją, czy unicestwieniem, okazać się może niewystarczająca.

Konferencja Pejzaże destrukcji ma na celu wskazanie możliwych dróg interpretacji i analiz atrofii, ponownego odczytania i przewartościowania procesu rozkładu, ruinizacji oraz śmierci w kulturze. Interesuje nas bowiem, na ile można zaryzykować stwierdzenie o twórczym i inspirującym potencjale destrukcji? Czy tkwi w niej jedynie nihilistyczna, degradująca siła, czy raczej staje się podstawą do wytworzenia nowej jakości i szansą na metempsychozę? Jak bardzo ruina i powiązana z nią śmierć jest synonimem ostateczności, apokaliptycznego końca tego, co już znane? A może raczej jest paradygmatem umożliwiającym odrodzenie?

Wskazując jedynie na podstawowe wątpliwości, proponujemy następujące obszary problemowe:

  1. Teorie i praktyki destrukcji
  2. Doświadczenie destrukcji: turystyczne, kulturowe, etyczne, wewnętrzne
  3. Sztuki i estetyki destrukcji
  4. Destrukcja: zniszczenie, ruina(cja), czy proces twórczy?
  5. Ruinizacja: śmierć czy odrodzenie?

 

Do udziału w konferencji zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, filologów, antropologów, filozofów oraz przedstawicieli innych humanistycznych dyscyplin, dla których kategoria destrukcji jest szczególnie ważna i interesująca.

Zgłoszenia wraz z tytułem wystąpienia, afiliacją oraz abstraktem należy przesyłać do
21 października 2018 roku na adres: pejzaze.destrukcji@gmail.com

 

Opłata konferencyjna:

– 270 doktoranci (370 z udziałem w kolacji)

– 350 pracownicy naukowi (450 z udziałem w kolacji)

Koszty obejmują materiały konferencyjne, koszty publikacji oraz wyżywienie podczas konferencji. Nie obejmują kosztów podróży oraz noclegów.

 

 Misja Kamerun – Wolontariat

O. Dariusz Godawa OP, który w Kamerunie utworzył dwie placówki spełniające rolę Domu Dziecka – w 2001 roku w Bertoua oraz w 2009 roku w Yaounde, zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do współpracy w ramach wolontariatu. Jest wiele do zrobienia, a więc każdy, kto myśli, że nie ma już czasu na nic, powinien się zastanowić, czy nie jest to najlepszy moment, by zrobić coś jeszcze, coś dobrego.

O. Dariusza Godawa zachęca przede wszystkim osoby, które znają język francuski, dlatego, że wolontariusze będą przekazywali swoją wiedzę w ramach zajęć prowadzonych dla dzieci po lekcjach. Wiedza dla tych dzieci jest szansą na lepszą przyszłość.

Byłoby znakomicie, gdyby wolontariusze mieli świadomość, że uczyć będą wielu przedmiotów,
ba – wszystkiego, tak ważna jest bowiem wiedza i dostęp do niej. Wolontariusze uczyliby więc fizyki, chemii, biologii, historii, geografii, języków (też polskiego), pisania, rysowania, grania na gitarze, różnych sportów i zabaw. Oczywiście, każdy neuron, każda myśl są w tym kontekście bezcenne.

Wolontariusze, którzy mają w sobie wrażliwość
Boba Budowniczego, mogą naprawiać to, co inni zepsują. Trzeba będzie ewentualnie odkryć w sobie zdolności harcmistrza, aby pomagać w pilnowaniu porządku, przestrzeganiu planu dnia, etc. Wolontariusz pomaga
w opiece nad chorymi, gdyż w obydwu ośrodkach wciąż ktoś leży w lazarecie chory na malarię, osoby chore trzeba prowadzić do ośrodka zdrowia i trwać przy nich, jeśli jest taka potrzeba. Gdy są ulewy,
to wolontariusze również stróżują w nocy.

Różnorodność zadań pokazuje, że wyzwania są realne, potrzeby rzeczywiste, ale człowiek – najważniejszy.

Zapraszamy!

http://www.misja-kamerun.pl/

https://www.facebook.com/dariusz.op

 

Dyżury dr hab. A. Kaczmarek: 16.07 – godz. 10.00-13.00 / 19.07 – godz. 10.00-13.00 / Kolejny dyżur: 5.09 – godz. 10.00.