Dyżury dr hab. A. Kaczmarek: 16.07 – godz. 10.00-13.00 / 19.07 – godz. 10.00-13.00 / Kolejny dyżur: 5.09 – godz. 10.00.

W poniedziałek 9.07 dyżur dr hab. A. Kaczmarek wyjątkowo w godz. 11.15-13.00

od 05.07. 2018 do 31.08.2018 sekretariat będzie czynny w godz. 9.00-14.00.

Dyżury dr hab. A. Kaczmarek w czasie sesji letniej (22.06-04.07): poniedziałki, godz. 10.00-11.30, środy, godz. 10.00-11.30

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2017/2018 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

27 czerwca 2018 r. (środa) godz. 14.00 – 16.30
6 września 2018 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

 

Na I termin (27 czerwca 2018 r.) egzaminu certyfikacyjnego rejestracja odbędzie się
w okresie: od 20 czerwca 2018 r. godz. 9.00 do 25 czerwca 2018 r. do godz. 23.59.

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą legitymację studencką. UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 27 czerwca 2018 r. nie dokonują rejestracji w powyższym terminie. Rejestracja na egzamin 6 września 2018 odbędzie się w terminie od 30 sierpnia 2018 r. do 04 września 2018 r.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć
z języka obcego na poziomie B2.2.

Żetony będą nadawane systematycznie w trakcie trwania rejestracji.

UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Szkołą Językową UAM
w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM (lektorat@amu.edu.pl; tel. 61 829 29 57)

Protestujemy!

Rada Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownicy i doktoranci przyłączają się do listu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, wspierającego działania protestacyjne środowiska akademickiego m. in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych ośrodków akademickich w kraju.
Wyrażamy obawę, że projekt tzw. „Konstytucji dla Nauki” może prowadzić do naruszenia autonomii uczelni, do ograniczenia wolności badań naukowych oraz wpłynie na marginalizację mniejszych ośrodków akademickich, a także konkretnych dyscyplin w strukturze uczelni wiodących. Zwracamy jednocześnie uwagę, że poddawanej procesowi legislacyjnemu ustawie nie towarzyszy publikacja projektów kluczowych przepisów wykonawczych – w ten sposób oczekuje się, że środowiska akademickie w kraju zaakceptują rozwiązania, na temat których nadal wiadomo niewiele lub nic. Rozwiązania te nie podlegają szerokim konsultacjom, a ich konsekwencje są trudne do przewidzenia.

List poparcia dla protestujących (PDF)

Nagroda dla Aleksandry Binicewicz

Zakończyła się VI edycja konkursu PAN na najlepszą, oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w 2017 roku. Konkurs ogłoszono na początku stycznia br. Nadesłano 52 wnioski. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych jest Aleksandra Binicewicz z Instytutu Kulturoznawstwa UAM za pracę na temat współczesności pogranicza polsko-niemieckiego. Gratulujemy!

Fot. Adrian Wykrota