II Seminarium Międzynarodowe Uniwersum Łotmana

II Seminarium Międzynarodowe Uniwersum Łotmana

Zakład Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM zaprasza na drugie z czterech, zaplanowanych na lata 2018-2022, międzynarodowych seminariów poprzedzających setną rocznicę urodzin Jurija Łotmana, a poświęconych myśli tego wybitnego semiotyka. Ich głównym celem jest rozpoznanie poznawczego potencjału tkwiącego w rozważaniach teoretycznych Łotmana, namysł nad ich aktualnością oraz możliwościami aplikacji do badań prowadzonych w ramach rozmaitych dyscyplin humanistycznych. II Seminarium Międzynarodowe Uniwersum Łotmana jest współfinansowane w ramach realizowanego przez Miasto Poznań programu dofinansowania wizyt wybitnych naukowców i artystów.

 

Gośćmi drugiego seminarium będą wybitni semiotycy kultury i znawcy myśli Jurija Łotmana:

Prof. Peeter Torop – profesor semiotyki kultury (University of Tartu, Department of Semiotics), współredaktor „Sign Systems Studies“ oraz „Tartu Semiotics Library“, autor tłumaczonej na wiele języków pracy „Przekład całkowity”. W obszarze jego zainteresowań naukowych pozostają: semiotyka przekładu i metodologia studiów translatorskich, intersemioza i proces intersemiotyczny w kulturze, semiotyka szkoły tartusko-moskiewskiej, semiosferyczne rozumienie kultury i metodologia semiotyki kultury, teoria kultury, historia literatury rosyjskiej.

 

Dr hab. Marek Pacukiewicz – adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, kulturoznawca, autor książek Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada (2008), Grań kultury. Transgresje alpinizmu (2012) oraz tomów wierszy Budowa autostrady (2012) i Widokówki (2016), przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Laboratorium Kultury”.

 

22.05.2019, godz. 11:00-13:00

Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań,

budynek E, sala D

 

Prof. Peeter Torop (University of Tartu), Semiotics of J. Lotman: from heritage to actual toolbox

 

Dr hab. Marek Pacukiewicz (Uniwersytet Śląski), Granice kultury: tekst i kod w semiosferze humanistyki

 

FB: https://www.facebook.com/events/2042882009347454/

Cultural languages in time and space: semiotic view to conflicts

Zapraszamy na wykład otwarty w języku angielskim wybitnego semiotyka kultury, prof. Peetera Toropa, Cultural languages in time and space: semiotic view to conflicts.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu spotkań, seminariów i wykładów, zaplanowanych na lata 2018-2022, poprzedzających setną rocznicę urodzin Jurija Łotmana, a poświęconych myśli tego wybitnego semiotyka. Ich głównym celem jest rozpoznanie poznawczego potencjału tkwiącego w rozważaniach teoretycznych Łotmana, namysł nad ich aktualnością oraz możliwościami aplikacji do badań prowadzonych w ramach rozmaitych dyscyplin humanistycznych. Wykład jest współfinansowany w ramach realizowanego przez Miasto Poznań programu dofinansowania wizyt wybitnych naukowców i artystów.

 

Prof. Peeter Torop – profesor semiotyki kultury (University of Tartu, Department of Semiotics), autor tłumaczonej na wiele języków pracy „Przekład całkowity”, współredaktor „Sign Systems Studies“ oraz „Tartu Semiotics Library“. W obszarze jego zainteresowań naukowych pozostają: semiotyka przekładu i metodologia studiów translatorskich, intersemioza i proces intersemiotyczny w kulturze, semiotyka szkoły tartusko-moskiewskiej, semiosferyczne rozumienie kultury i metodologia semiotyki kultury, teoria kultury, historia literatury rosyjskiej.

 

21.05. 2019, godz. 17:00

Barak Kultury, Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań

 

 

FB: https://www.facebook.com/events/2731587740190437/

Konferencja naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”

Serdecznie zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, która odbędzie się 31 maja 2019r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Dzień przed konferencją, tj. 30 maja odbędą się bezpłatne warsztaty biznesowe pt. „Od badań do komercjalizacji” w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkubator, na które również Państwa zapraszamy.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, opłata konferencyjna uległa obniżeniu do kwoty 80 zł.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja/.
Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach: Financial Internet Quarterly „e-Finanse”Studia Humana i Soci@lCommunication.
 Zakres tematyczny konferencji:
§  Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu,
§  Rozwój innowacji technologicznych i IT,
§  Zdrowie, kosmetologia, turystyka – innowacyjne rozwiązania,
§  Dziennikarstwo i nowe media,
§  Bezpieczeństwo, prawo, polityka.
 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.05.2019r.