Kultura oficjalna a kultura prywatna w okresie Biedermeier / dr Katarzyna Walkowska

Zapraszamy na piątkową dyskusję o niemieckiej kulturze z okresu Biedermeier. Naszym gościem będzie dr Katarzyna Walkowska (absolwentka Instytutu Filologii Germańskiej UAM), która zabierze nas w przebojową przygodę po sekretach mieszczańskiego świata. Spotkanie odbywa się w ramach przedmiotu fakultatywnego „Kulturowe mity Niemców” i ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy o kulturze niemieckiej.

25 maja 2018, godz. 11.30
Instytut Kulturoznawstwa UAM
ul. Szamarzewskiego 89A, sala 10AB

SZKOŁA LETNIA DLA „BEST STUDENTÓW” BESTSTUDENTCAMP

Prorektor UAM ds. kształcenia uprzejmie informuje, iż przyjmuje zgłoszenia studentów I i II roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, do wzięcia udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Nabór wniosków zamieszczonych na stronie www UAM trwa do 4 czerwca 2018 r. poprzez złożenie w sekretariacie Prorektora ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk lub wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: beststudent@amu.edu.pl.

Kapituła dokona wyboru uczestników (do 12 osób w „klasie” nauk humanistycznych i społecznych oraz w „klasie” nauk przyrodniczych i ścisłych) na podstawie listu motywacyjnego.

Wyniki zostaną ogłoszone do 15 czerwca 2018 r.

Decyzje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane drogą e-mailową.

Szczegółowe informacje znajdują się w Portalu Studenta, w zakładce Program Best Student.

 

 

World Press Photo 2018 – wykład prof. Marianny Michałowskiej

Wykład Marianny Michałowskiej pt. „Fotoreportaż i widoki cierpienia – obraz świata w konkursie World Press Photo” w ramach wystawy World Press Photo 2018.
17 maja (czwartek) o 18.30 w Holu Balkonowym CK Zamek w Poznaniu.
„W Widokach cudzego cierpienia Susan Sontag, przywołując slogan reklamowy Paris Matcha: głoszący „Waga słów, szok obrazów”, twierdziła, że w fotodziennikarstwie obrazy miały przykuwać uwagę, zaskakiwać. W wykładzie analizuję jakimi środkami fotografowie dzisiaj przyciągają odbiorców, jak opowiadają, by zwrócić naszą uwagą na problemy świata?”

http://ckzamek.pl/wydarzenia/3002-world-press-photo-2018-fotoreportaz-i-widoki-cierp/