Konferencja Naukowa Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze

Konferencja Naukowa Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Poznań, 29-30 listopada 2018

Wydział Nauk Społecznych Collegium im. F. Znanieckiego, sala D, Ul. Szamarzewskiego 89

29 listopada 2018, czwartek

Program:

9.30 – Otwarcie Konferencji i powitanie Gości

9.45 – Prof. Sławomir Sikora (UW), Formy pamięci. Katastrofa ucieleśniona

10.15 – Dr Anna Lebensztejn, dr Kinga Olesiejuk (Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie), Rozpad i odbudowa. Procesualne dzieła sztuki współczesnej

10.35. – Prof. Sławoj Tanaś (UŁ), Turystyka w przestrzeniach śmierci. Aberracja przyzwoitości, czy rekonstrukcja tanatopsji?

11.05 – Mgr Jakub Orzeszek (UG), Nekroprzemoc. Polityka vs kultura

11.25 – 11.45 – dyskusja

11.45-12.15 – przerwa kawowa

12.15 – Dr Anna Wietecha (UW), Kwiat śmierci Walerego Tomickiego, czyli Gabrieli Zapolskiej rozważania o umieraniu

12.35 – Mgr Anna Rzepniewska (UW), Ociosywanie ciała. Antropologia genezyjska Juliusza Słowackiego

12.55 – Mgr Marta Stusek (UAM), Łaskawe destrukcje. Poezja bez nadawcy?

13.15-13.30 – dyskusja

13.30 – Prof. Marianna Michałowska (UAM), Ruina fotografii – o współczesnej popularności dawnych technik fotochemicznych

13.50 – Dr Monika Niwelińska (ASP Kraków), Inne entropie. Zapis światłoczuły przestrzeni popromiennych. Entropia miejsca/entropia obrazu

14.10 – Mgr Anna Duda (UJ), Polacy w „pamięciolandii” – o porzuconym dziedzictwie Prypeci

14.30 – 14.45 – dyskusja

14.45 – 15.30 – przerwa obiadowa

15.30 – Dr hab. Katarzyna Szalewska (UG), Estetyka destrukcji w twórczości Tadeusza Kantora i Christiana Boltanskiego

15.50 – Dr Agnieszka Kulig (UAM), Kryzys nasz powszedni. Od moralnego niepokoju do etycznej pustki

16.10 – Mgr Kamila Szwarc (UŚ), Michael Haneke i Anton Czechow. Atrofia kultury
w interpretacji melancholijnej

16.30-16.45 – dyskusja

16.45 – 17.10 – przerwa kawowa

17.10 – Mgr Klaudia Węgrzyn (UJ), (Re)wizje Zdzisława Beksińskiego

17.30 – Mgr Błażej Filanowski (UŁ), Osiemnaście rzek w ruinie

17.50 – Dr Katarzyna Klich (Wydział Malarstwa i Rysunku UAP), Archeologia. Rzeczywistości

18.10 – dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

30 listopada 2018, piątek

9.30 – Prof. Beata Frydryczak (Collegium Europaeum, UAM), Krajobraz w procesie – krajobraz w destrukcji

10.00 – Prof. Tomasz Ferenc (UŁ), Prof. Marek Domański (ASP Łódź), Obrazy po katastrofie. O roli fotografa w projekcie badawczym Transeuropa

10.30 – Dr Alicja Piotrowska (Centrum Innowacji Społecznych UŁ), De(kon)strukcja miejsca pamięci? – dawna tkalnia przy ulicy Tymienieckiego w Łodzi

10.50-11.10 – dyskusja

11.10 – Dr Małgorzata Nieszczerzewska (UAM), Detroit. Pocztówki ze zrujnowanego miasta

11.30 – Mgr Adrianna Kus (UŚ), Destrukcja elementów krajobrazu kulturowego zespołu pałacowo-parkowego w Świerklańcu

11.50 – Mgr Olena Baranova (UW), „Ziemia Księżycowa”, czyli Borysław na przełomie XIX-XX wieku

12.10 – 12.25 – dyskusja

12.25 – 12.45 – przerwa kawowa

12.45 – Dr hab. Zuzanna Grębecka (UW), Notatki z odchodzącego świata. Erozja jako doświadczenie terenowe i motywacja badawcza etnografów

13.05 – Dr hab. Agnieszka Kaczmarek (UAM), Powstrzymać odchodzące. Podróżowanie
i pisanie

13.25Mgr Anna Gańko (UW), Przestrzenie minione – praktyki obecności

13.45-14.00 – dyskusja

14.00 – Dr Barbara Pitak-Piaskowska, Destrukcja, groteska i estetyka brzydoty w musicalu Kabaret Boba Fosse’a

14.20 – Mgr Dawid Gostyński (UAM), Entropia i antropocen. Kilka przykładów z poezji współczesnej

14.40 – dyskusja i zamknięcie konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. A. Skórzyńska odwołuje zajęcia oraz dyżur w dniach 21-22.11

European film market classes at 19th November are cancelled. The classes will be made up for

Zajęcia z Historii filmu polskiego 19 listopada zostają odwołane. Zajęcia będą odrobione w późniejszym terminie

Konferencja UNIWERSUM ŁOTMANA

Zakład Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM zaprasza na pierwsze z czterech, zaplanowanych na lata 2018-2022, międzynarodowych seminariów poprzedzających setną rocznicę urodzin Jurija Łotmana, a poświęconych myśli tego wybitnego semiotyka. Ich głównym celem będzie rozpoznanie poznawczego potencjału tkwiącego w rozważaniach teoretycznych Łotmana, namysł nad ich aktualnością oraz możliwościami aplikacji do badań prowadzonych w ramach rozmaitych dyscyplin humanistycznych. Seminaria zorganizowane będą tematycznie i problemowo, a skupiać w zamierzeniu będą badaczy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem autorów rosyjskich i estońskich

20.11. 2018 (wtorek), godz. 15:00-19:15
Instytut Kulturoznawstwa

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89
Budynek AB, sala I

PROGRAM

Bogusław Żyłko (Gdańsk):
Łotman i problemy humanistyki XX wieku

Tatjana Kuzovkina (Tallin):
Автобиографические мотивы в позднем творчестве Ю.М.Лотмана
(Autobiographical motifs in late Yuri Lotman’s work)

Mihhail Lotman (Tallin, Tartu):
Current trends in Tartu semiotics

Dyskusja i podsumowanie spotkania

 

Gośćmi pierwszego seminarium będą wybitni badacze i propagatorzy myśli Jurija Łotmana:

Prof. dr hab. Bogusław Żyłko – tłumacz licznych prac Jurija Łotmana. Jeden z najwybitniejszych znawców jego twórczości i tradycji semiotyki zainicjowanej i rozwijanej w ramach szkoły tartusko-moskiewskiej.

Dr Tatjana Kuzovkina – bliska współpracowniczka Jurija Łotmana i jego osobisty sekretarz w latach 1990-1993. Pracuje na Uniwersytecie Tallińskim oraz w Archiwum Łotmana tegoż Uniwersytetu. Od roku 1997 zajmuje się prywatnym archiwum Jurija Łotmana i Zary Minc. Jest redaktorką i wydawczynią szeregu książek oraz artykułów Łotmana, jego korespondencji z Borysem Jegorowem oraz autorką licznych artykułów poświęconych biografii i twórczości Łotmana i Minc. Od roku 2009 organizuje coroczne Dni Łotmanowskie na Uniwersytecie Tallińskim.

Prof. Mihhail Lotman – profesor semiotyki i teorii literatury Uniwersytetu Tallińskiego, członek semiotycznej grupy badawczej Uniwersytetu w Tartu. Obszarem jego zainteresowań naukowych pozostaje semiotyka ogólna, semiotyka kultury, teoria tekstu oraz historia literatury rosyjskiej. Prywatnie syn Zary Minc i Jurija Łotmana.

wykład „Zofia Kulik, Marsz, marsz, marsz, 1990” – prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska

Zofia Kulik, Marsz, marsz, marsz, 1990 – wykład w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Na fotograficznej kompozycji Zofii Kulik ludzkie ciała wykonują niekończący się pokłon w stronę usytuowanego w centrum obrazu ołtarza/witraża. Co oznaczają ich gesty? Czy ich nagość, jak mówi sama artystka oznacza „bezbronność” wobec siły ornamentu, w który się układają? Wykład przybliży genezę twórczości Zofii Kulik oraz tematykę jej fotograficznych prac z lat 90. ubiegłego wieku, a także przedstawi konteksty ich realizacji.

Wykład poprowadzi prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska, Instytut Kulturoznawstwa UAM
17. 11. 2018, godz: 13.00 
miejsce: Muzeum Narodowe w Poznaniu, aleje Marcinkowskiego 9
wstęp wolny

Seminarium: „Procesy, sedymentacje, topografie – o współczesnym dokumencie fotograficznym”

Zapraszamy na seminarium:

„Procesy, sedymentacje, topografie – o współczesnym dokumencie fotograficznym”

Organizator: Instytut Kulturoznawstwa UAM

Termin: 16 października 2018, godz. 11.00 – 15.00

Sala: budynek E, sala D, Szamarzewskiego 89A

 

„Zawsze moją uwagę przyciągały miejsca zawierające w sobie skumulowany czas. I choć raczej unikałem bezpośredniej obecności człowieka, to jednak zawsze pojawiał się jakiś jego ślad” (Ireneusz Zjeżdżałka, Fotorealizm).

Tematyka seminarium jest inspirowana fotograficznymi nurtami „nowego dokumentu” i „nowej topografii”. Zyskujące popularność na świecie w drugiej połowie XX wieku (m.in. za sprawą nowego dokumentalizmu Berndta i Hilly Becherów oraz ich uczniów a także wystawy „New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape”, 1976), w Polsce u progu XXI wieku zyskały wybitnych przedstawicieli (m.in. Waldemara Śliwczyńskiego, Ireneusza Zjeżdżałkę, Konrada Pustołę czy Wojtka Wilczyka). Charakterystyczny dla tych fotografii powrót do formalnego chłodu przedstawień, skupienie na dokumentalnym charakterze przedstawień pozwalały przedstawiać problemy społeczne, ekonomiczne i kulturowe obrazowanych przestrzeni. Zarówno „nowy dokument”, jak i „nowa topografia” pozwalały obserwować i analizować ślady odciśnięte za sprawą ludzkich działań w środowisku. Fotografia staje się tu zatem narzędziem badania owych sedymentacji, osadów pamięci. Przyglądając się fotografiom zrealizowanym przez młodych polskich fotografów i fotografki możemy stwierdzić, że twórczość artystów reprezentujących oba nurty pozostaje istotną inspiracją dla kolejnych pokoleń. Zapraszamy do analizy przyczyn współczesnej popularności fotografii topograficznej w Polsce i na świecie, przyjrzenia się jego przeobrażeniom i sensom.

Program seminarium:

Część I: godz. 11.00

Dokument fotograficzny i topografie

Marianna Michałowska:

Czy istnieje „nowa topografia” w polskiej fotografii? Wprowadzenie

Adam Mazur:

Cztery dokumenty. Wokół definicji fotografii Alberta Rengera-Patzscha, Bernda i Hilli Becherów, Michaela Schmidta, Andreasa Gurskiego

Wojciech Wilczyk:

Topografia drogi i topografia rzeki na przykładzie ‚Jedynki’ Macieja Rawluka i ‚802 ,2’ Waldemara Śliwczyńskiego

 

Część II: godz. 13.00

Topografia i pamięć

Paweł Starzec:

Ślad w przestrzeni społecznej. Socjologiczne konteksty nowej topografii

Marta Koszowy:

Miejsca Zagłady w fotografii polskiej

Tomasz Ferenc:

Fotograficzne topografie przemocy: miejsca przemocy, miejsca pamięci,  miejsca zapomniane

 

Godz. 15.00 Otwarcie wystawy towarzyszącej z udziałem Moniki Niwelińskiej, Pawła Starca i Michała Woroniaka.

Seminarium naukowe towarzyszy IV Wielkopolskiemu Festiwalowi Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze

Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, 29-30 listopada 2018

Destrukcja należy do pojęć dobrze osadzonych na gruncie nauk humanistycznych i uznawanych za wyczerpująco omówione. Przy bliższym wglądzie ukazuje jednakże swoją złożoność i wieloznaczność. Biorąc pod uwagę wielowymiarowość kulturoznawczego spojrzenia na proces destrukcji, prosta konstatacja, wiążąca ją w sposób negatywny ze zniszczeniem, zanikiem, dezintegracją, czy unicestwieniem, okazać się może niewystarczająca.

Konferencja Pejzaże destrukcji ma na celu wskazanie możliwych dróg interpretacji i analiz atrofii, ponownego odczytania i przewartościowania procesu rozkładu, ruinizacji oraz śmierci w kulturze. Interesuje nas bowiem, na ile można zaryzykować stwierdzenie o twórczym i inspirującym potencjale destrukcji? Czy tkwi w niej jedynie nihilistyczna, degradująca siła, czy raczej staje się podstawą do wytworzenia nowej jakości i szansą na metempsychozę? Jak bardzo ruina i powiązana z nią śmierć jest synonimem ostateczności, apokaliptycznego końca tego, co już znane? A może raczej jest paradygmatem umożliwiającym odrodzenie?

Wskazując jedynie na podstawowe wątpliwości, proponujemy następujące obszary problemowe:

  1. Teorie i praktyki destrukcji
  2. Doświadczenie destrukcji: turystyczne, kulturowe, etyczne, wewnętrzne
  3. Sztuki i estetyki destrukcji
  4. Destrukcja: zniszczenie, ruina(cja), czy proces twórczy?
  5. Ruinizacja: śmierć czy odrodzenie?

 

Do udziału w konferencji zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, filologów, antropologów, filozofów oraz przedstawicieli innych humanistycznych dyscyplin, dla których kategoria destrukcji jest szczególnie ważna i interesująca.

Zgłoszenia wraz z tytułem wystąpienia, afiliacją oraz abstraktem należy przesyłać do
21 października 2018 roku na adres: pejzaze.destrukcji@gmail.com

 

Opłata konferencyjna:

– 270 doktoranci (370 z udziałem w kolacji)

– 350 pracownicy naukowi (450 z udziałem w kolacji)

Koszty obejmują materiały konferencyjne, koszty publikacji oraz wyżywienie podczas konferencji. Nie obejmują kosztów podróży oraz noclegów.