Lektorat z języków obcych – REJESTRACJA

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2016/2017.

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 14 lutego 2017 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 26 lutego 2017 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się o godzinie 13.30

 

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 13 lutego 2017 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

– student, który w semestrze zimowym 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze letnim 2016/2017 otrzyma żeton na poziom B21.

– student, który w semestrze zimowym 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze letnim 2016/2017 otrzyma żeton na poziom B22.

– student, który w semestrze zimowym 2016/2017 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

 

WYJĄTEK:   Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2016/2017 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

 

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM wniosek
o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Szkoły Językowej UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl – Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, w tym semestrze również Wydział Nauk Społecznych

 

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji zimowej 2016/2017 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

  1. 6 lutego 2017 r. (poniedziałek) godz. 14.00
    2. 16 lutego 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 (jest to termin poprawkowy)

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.

Rejestracja żetonowa na I termin (6 lutego 2017 r.) egzaminu certyfikacyjnego odbędzie się
w terminie:

od 25 stycznia 2017 r. godz. 9.00 do 2 lutego 2017 r. do godz. 23.59.

Rejestracja na II termin odbędzie się w terminie późniejszym (rejestracja zaplanowana w terminie 10-14 lutego 2017 r. )

Kontakt: Szkoła Językowa UAM (lektorat@amu.edu.pl; tel. 61 829 29 57)

Rejestracja żetonowa na lektoraty dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS

W dniu 14 lutego 2017 r. (od godz. 9:00) planowana jest rejestracja żetonowa na lektoraty języków obcych. Rejestracja będzie dostępna do 26 lutego 2017r. (do godz. 24:00). Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/

Na powyższej stronie studenci znajdą również szczegółowe informacje związane z przebiegiem rejestracji żetonowej na zajęcia z lektoratów.

lektoraty – test poziomujacy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wzory kultury a wzory obywatelskości

Poznań, 31.03.2017 r.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:

  1. PRZESŁANIE W WERSJI EDYTOWALNEJ – KARTY ZGŁOSZENIA (pdf lub jpg) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ i zeskanowanej z podpisem do dnia 30.12.2016 r. roku na adres e-mail: malgorzata.durzewska@amu.edu.pl
  1. PRZEKAZANIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ:

Kwota 150,- PLN (do 31.01.2017 r.)  obejmuje: 1. Materiały konferencyjne, 2. Publikację książkową z artykułem autora, którą otrzymają wszyscy autorzy opublikowanych tekstów (publikacja pokonferencyjna przewidziana jest w recenzowanym czasopiśmie „Studia kulturoznawcze” 2017), 3. Posiłek w przerwie kawowej oraz obiad.

Formularz zgłoszeniowy

Założenia konferencji

Jesień Filmowa

28.09-15.12.2016 / Poznań

Prezentacja raportu: „Kultura filmowa w Poznaniu. Stan aktualny oraz perspektywy rozwoju” oraz dyskusja.

Czas: 27.10, godz. 17:00-19:00

Miejsce: Nobel Tower, sala A. Nobla, p.I

Wstęp wolny.

Udział w dyskusji wezmą m.in.: dr Jakub Jasiukiewicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dr Marcin Adamczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Mirosław Przylipiak (Uniwersytet Gdański).

Zapraszamy do udziału w publicznej, otwartej prezentacji raportu: „Kultura Filmowa w Poznaniu. Stan aktualny oraz perspektywy rozwoju” oraz dyskusji.

Raport stanowi zbiór wielu głosów lokalnego środowiska, zebranych podczas konsultacji społecznych, wywiadów i rozmów, które odbywały się od końca marca do lipca 2016 roku w Poznaniu. Przedmiotem debat była lokalna branża filmowa oraz poszukiwanie narzędzi, które w realny sposób mogą wpłynąć na rozwój i konsolidację poznańskiego środowiska zajmującego się tym obszarem. Celem przyświecającym powstaniu raportu „Kultura filmowa w Poznaniu. Stan aktualny oraz perspektywy rozwoju” było także wskazanie potrzeb przedstawicieli branży filmowej w Poznaniu i konkretnych rekomendacji zmian. Dokument zawiera dodatkowo przykłady case study oraz pomysły rozwiązań, dyskutowanych podczas spotkań problemów.

Raport zrealizowała Fundacja Ad Arte na zlecenie jednostki Poznan Film Commission z ramienia Estrady Poznańskiej.

Dokument jest dostępny w Internecie na stronie Poznan Film Commission (poznanfilmcommission.pl) oraz Fundacja Ad Arte (www.adarte.pl/projekty/raport-filmowy-poznan/) w formie bezpłatnego pliku pdf. Podczas spotkania, które odbędzie się 27 października ww. raport zostanie po raz pierwszy po oficjalnej publikacji omówiony. Celem spotkania będzie także prezentacja wniosków wynikających z raportu oraz dyskusja z zaproszonymi gośćmi.

 

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w dyskusji zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu przed spotkaniem.

 

Wkrótce pojawi się więcej informacji na temat zaproszonych panelistów.

______________________________________

Spotkanie odbywa się w ramach JESIENI FILMOWEJ, która obejmuje ponad dwa miesiące rozproszonych wydarzeń filmowych i audiowizualnych na terenie całego Poznania. Widzowie obejrzą nowe, w tym także premierowe produkcje balansujące na granicy tradycyjnych i eksperymentalnych form filmowych, wezmą udział w spotkaniach z zaproszonymi reżyserami i ekspertami oraz warsztatach.

 

Program:

www.adarte.pl/jesien-filmowa

__________________________________________

JESIEŃ FILMOWA

28.09-15.12.2016

 

Organizator |

Fundacja Ad Arte

Finansowanie |

Miasto Poznań, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej

Partnerzy |

Kino Rialto, Kino Muza w Poznaniu, Nowe Kino Pałacowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ambasada Królestwa Niderlandów, Poznan Film Commission, Estrada Poznańska, Centrum Amarant, Festiwal Malta, Concordia Design , Nobel Tower, LAS, Projekt LAB, JOHN-LEMON POLSKA, NH Hotels, DKF Arte, Antistatic, CRM, Uniforma, Ondre.pl

Patroni medialni |

WTK, epoznan.pl, Polskie Radio Czwórka, Kultura u Podstaw, FreshMag, Bliżej Ekranu

 

www.adarte.pl

www.shortwaves.pl